Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 23.2.2021
Променен 25.2.2021

Ст.н.с. І ст. дфн
Иван Желязков Петков
(1932 – 1995)Роден

Проф. дфн Иван Желязков Петков е роден в Сливен

Обучение

Завършва специалност физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1956)

Специализира в Московския държавен университет "М. Ломоносов" (1962-1970), където защитава кандидатска дисертация (1966)

Доктор на физическите науки (1976)

Научни изследвания

В Дубна описва теоретично ядрени реакции на сливане

В България изследванията му са в областта на физика на тежките йони и теория на функционала на плътността

Създава модел на кохерентните флуктуации на ядрената плътност, който служи за изследване характеристиките на ядрената структура - плътностни и импулсни разпределения

Професионален опит

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН създава и ръководи проблемна група по теория на атомното ядро

Избран е за професор (1983)

Научен секретар на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Заместник директор на Единния център по физика при Българската академия на науките

Организира първата школа по ядрена физика в България, проведена в Приморско през 1973 година

Инициира ежегодния семинар по теория на атомното ядро в Гюлечица през 1980 година и го ръководи до 1995 година

Преподавателска дейност

Професор дфн Иван Желязков Петков е бил ръководител на катедрата по физика в Шуменския университет

В Софийския университет чете лекции по теория на ядрените реакции

Публикации

  1. A. Antonov, P. Hodgson, I. Petkov, Nucleon Density and Momentum Distributions in Nuclei, Clarendon Press, Oxford (1988)

  2. I. Petkov, M. Stoitsov, Nucleon Density Functional Theory, Clarendon Press, Oxford (1991)

  3. A. Antonov, P. Hodgson, I. Petkov, Nucleon Correlations in Nucli, Springer, Berlin (1993)

Използвана литература

Професор Иван Желязков Петков, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) с. 189-191

Начало