Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Congress3

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 30.4.2020
Updated 7.2.2024

Biography
BORISLAV VASILEV NICOLOV
(1938 – 08.04.2020)

Professional Experience

Assoc. Prof. Dr. B. Nicolov has elected Associate Professor at the BAS Institute of Solid State Physics, Low Temperature Physics Laboratory

Publications

  1. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Универсална хладилна уредба за използване преди всичко в машиностроенето, Годишник на Висшите учебни заведения, Техническа физика, 14 (2) 151-161 (1977)

  2. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за получаване на неон и хелий от въздуха, Cryogenics (26) с. 431 (1986)

Patents

  1. Е. Леяровски, Б. Николов, Й. Георгиев, Метод и съоръжение за получаване на неон и хелий от въздуха, Авторско свидетелство 15719 (1971); Английски патент 1372602 (1972); Американски патент 3854914 (1974); Австрийски патент 470487 (1976)

  2. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод и съоръжение за разделяне на неон-хелиева смес с турбодетандер, Авторско свидетелство 16129 (1971); UK 1365801 (1972); USA 3854913 (1974); Austrian 470181 (1976)

References
  1. Obituary from his coleagues at the ISSP-BAS

  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 215

  3. Е. Назърова, Лаборатория ниски температури, Парадигма, София (2023)

Back