Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 30.4.2020
Променен 7.2.2024

Биография
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
(1938 – 08.04.2020)
Професионален опит

Работи в Института по физика на твърдото тяло - БАН в групата за течни газове и в лабораторията по нискотемпературна физика. Ръководи лаборатория "Криогеника и криогенна техника" от 1988 година до пенсионирането му

Защитава докторска дисертация и е избран за доцент

Публикации

 1. Б. Николов, Й. Георгиев, Х. Попов, Г. Михова, Апаратура за определяне на влагосъдържанието и газоотделянето на стъкловлакнести материали при ниски налягания и високи температури, Годишник на ВУЗ-Техническа физика, 13 (1) с. 41 (1976)

 2. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Универсална хладилна уредба за използване преди всичко в машиностроенето, Годишник на Висшите учебни заведения, Техническа физика, 14(2) 151-161 (1977)

 3. Б. Николов, Й. Георгиев, Д. Димитров, Топлопроводност на български перлит при различни налягания на газовата среда в температурния интервал 80-290 К, Годишник на ВУЗ-Техническа физика, 15 (2) с. 67 (1978)

 4. Б. Николов, Й. Георгиев, Опитно определяне на влагосъдържанието и газоотделянето на стъкловлакнести материали при различни налягания и температури, Годишник на ВУЗ - Техническа физика, 15 (2) с. 76 (1978)

 5. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за получаване на неон и хелий от въздуха, Cryogenics (26) с. 431 (1986)

Доклади

 1. Е. Леяровски, Б. Николов, Й. Георгиев, К. Ненков, Някои конструкции криомагнити охлаждани с течен азот, V Национална конференция по физика, София, 11.1969

 2. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, К. Ненков, Инсталация за получаване на неон и хелий от въздуха, VІ Национална конференция по физика, София, ХІІ.1973

 3. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, А. Захариев, Метод за разделяне на неон-хелиева смес чрез абсорбция, ХХІ Междунарона конференция по ФТНТ, СИВ, Варна, Х.1983

Изобретения

 1. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за втечняване на неон чрез използване на средно налягане и турбодетандер, Авторско свидетелство 15837 (1970)

 2. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за втечняване и разделяне на въздуха и получаване на течни или газообразни азот или кислород при средно налягане и с турбодетандери, Авторско свидетелство 15838 (1970)

 3. Е. Леяровски, Б. Николов, Й. Георгиев, Метод и съоръжение за получаване на неон и хелий от въздуха, Авторско свидетелство 15719 (1971); Английски патент 1372602 (1972); Американски патент 3854914 (1974); Австрийски патент 470487 (1976)

 4. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод и съоръжение за разделяне на неон-хелиева смес с турбодетандер, Авторско свидетелство 16129 (1971); Английски патент 1365801 (1972); Американски патент 3854913 (1974); Австрийски патент 470181 (1976)

 5. Б. Николов, Й. Георгиев, Х. Попов, Нискотемпературна топлинна вакуумно-многослойна изолация, Авторско свидетелство 23374 (1976)

 6. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Х. Попов, Л. Леяровска, Метод за разделяне на неон-хелиеви смеси, Авторско свидетелство 27318 (1977)

 7. Й. Георгиев, Е. Леяровски, Б. Николов, Х. Попов, Метод за разделяне на смес от неон и хелий, Авторско свидетелство 27319 (1977)

 8. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Л. Леяровска, Метод за получаване на неон и хелий от неон-хелиеви смеси, Авторско свидетелство 28801 (1979)

 9. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за разделяне на неон-хелиеви смеси, Авторско свидетелство 28802 (1979)

 10. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за извличане на неон и хелий от въздуха, регистрационен № 49706 (1980)

Използвана литература

 1. Некролог от Лаборатория ниски температури при ИФТТ-БАН

 2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 215

 3. Е. Назърова, Лаборатория ниски температури, Парадигма, София (2023)

Начало

Web