Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 30.4.2020
Променен 30.4.2020

Биография
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
(1938 – 08.04.2020)
Професионален опит

Работи в Института по физика на твърдото тяло - БАН в групата за течни газове и в лабораторията по нискотемпературна физика. Ръководи лаборатория "Криогеника и криогенна техника" от 1988 година до пенсионирането му

Защитава докторска дисертация и е избран за доцент

Публикации

  1. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Универсална хладилна уредба за използване преди всичко в машиностроенето, Годишник на Висшите учебни заведения, Техническа физика, 14(2) 151-161 (1977)

Използвана литература
  1. Некролог от Лаборатория ниски температури при ИФТТ-БАН

Начало

Web