Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 13.5.2020
Updated 23.2.2023

Biography
IVAN GANCHEV DONEV
(1935 – 2012)
Professional experience:

    Professor Doctor of Pedagogy Ivan Ganchev investigated history of mathematics in Bulgaria

He worked at the Sofia University

He was asisstant (1960 - 1979), associate professor (1979 - 2000) and invite professor at the chair of "Mathematics and informatics education"

Publication:

  1. И. Ганчев, Математическите знания у нас до 1878 година и авторите на първите ни учебници по математика, Български математици, съст. И. Чобанов и П. Русев, София, ДИ Народна просвета, 1987

  2. М. Върбанова, И. Ганчев, Методика на обучението по математика - специална част, Велико Търново, 2002

  3. И. Ганчев, Й. Кучинов, Творческият път на доц. Петко Иванов, София, 1996

  4. И. Ганчев, Л. Портев, Методика на обучението по математика в България на прага на 21 век, Математика и математическо образование, Доклади от тридесетата пролетна конференция на СМБ, 2001

  5. И. Ганчев, Л. Портев, Б. Баев, П. Тодорова, Методика на обучението по математика, 5-7 клас, Пловдив, 1997

  6. И. Ганчев, Ю. Колягин, Й. Кучинов, Л. Портев, Ю. Сидеров, Методика на обучението по математика от 8 до 11 клас, І част, София, 1996; ІІ част, 1998

  7. И. Ганчев, Ю. Нинова, В. Никова, Методика на обучението по математика, Благоевград, 2002

  8. И. Ганчев, Prof. Emanuil Ivanov - jivot i deynost, Sveta na physikata (4) 447-459 (2007)

References:
  1. 50 години катедра "Обучение по математика и информатика"

Back