Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 18.12.2012
Променен 13.5.2020

Биография
ИВАН ГАНЧЕВ ДОНЕВ
(1935 – 2012)

Научни изследвания:

    Професор дпн Иван Ганчев е изследовател в областта на история на математиката в България.

Професионален опит:

Професор доктор на педагогическите науки Иван Ганчев работи до края на живота си във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Преподавателска дейност:

Той преподава дълги години в катедрата "Обучение по математика и информатика", в която е асистент (1960), доцент (1979) и гост професор (2000).

Публикации:

  1. И. Ганчев, Математическите знания у нас до 1878 година и авторите на първите ни учебници по математика, Български математици, съст. И. Чобанов и П. Русев, София, ДИ Народна просвета, 1987

  2. М. Върбанова, И. Ганчев, Методика на обучението по математика - специална част, Велико Търново, 2002

  3. И. Ганчев, Й. Кучинов, Творческият път на доц. Петко Иванов, София, 1996

  4. И. Ганчев, Л. Портев, Методика на обучението по математика в България на прага на 21 век, Математика и математическо образование, Доклади от тридесетата пролетна конференция на СМБ, 2001

  5. И. Ганчев, Л. Портев, Б. Баев, П. Тодорова, Методика на обучението по математика, 5-7 клас, Пловдив, 1997

  6. И. Ганчев, Ю. Колягин, Й. Кучинов, Л. Портев, Ю. Сидеров, Методика на обучението по математика от 8 до 11 клас, І част, София, 1996; ІІ част, 1998

  7. И. Ганчев, Ю. Нинова, В. Никова, Методика на обучението по математика, Благоевград, 2002

Използвана литература:

50 години катедра "Обучение по математика и информатика"

Начало