Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 10.12.2020
Променен 8.8.2022

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарение
Биография
Петър Атанасов Кралчевски
(23.10.1956 – 05.12.2020)


Роден в Габрово

Обучение

Завършва габровската математическа гимназия със златен медал (1974). Учи атомна физика във Физическия факултет на Софийския университет (1976–1981)

Защитава докторат в областта на физикохимията (1982–1985) в катедрата по физико-химия на Химическия факултет при Софийския университет (1985)

Доктор на физическите науки (2001)

Научни изследвания

Изследва физикохимията на повърхностно активни вещества и дисперсни системи. Работи върху тънки течни филми и повърхностни сили, взаимодействие на флуиди, капилярни сили и явления, фосфолипидни мембрани, проникване (solubilization) в мицеларни разтвори, термодинамика и кинетика при повърхностна адсорбция, захващане на частици от повърхността и взаимодействие на колоидни и биоколоидни разтвори

Професионален опит

Започва работа като физик в катедрата по физикохимия на Химическия факултет при Софийския университет (1981)

Избран е за доцент (1990) и ръководи катедрата по термодинамика и физикохимична хидродинамика (1993–1999); ръководи катедрата по инженерна физикохимия (2000–2008); и лаборатория по комплексни флуиди (2017–2020)

Избран е за професор по физика на кондензираната материя в Химическия факултет на Софийския университет (2002)

Избран е за член-кореспондент по физикохимия (2004) и за действителен член на Българската академия на науките (2012)

Декан на факултета по химия и фармация при Софийския университет (2015–2019)

Ръководител на Европейската COST Action D43 по колоидна и интерфейсна химия и нанотехнология (2008–2011) и заместник ръководител на COST Action CM1101 Колоидни аспекти в нанонауката за иновативни процеси и материали (2012–2016)

Секретар на Европейското колоидно и интерфейсно дружество (ECIS) от 2010

Член на съвета на международната асоциация за колоидна и интерфейсна наука (IACIS) (2015–2020) и на европейската академия на науките

Преподавателска дейност

Гост професор в Технологичния Институт на Илинойс (Чикаго, САЩ, 1987), в проекта на Nagayama Protein Array (Tsukuba, Япония, 1992); в Лабораторията по ултраструктурни изследвания, NIPS (Okazaki, Япония, 1999).

Ръководи 39 дипломни работи на студенти в бакалавърска и магистърска степен и докторските дисертации на 16 докторанти

Награди

 1. Получава наградата А. Златаров от Българската академия на науките и Софийския университет (1990)

 2. Медал Св. Климент Охридски от Софийския университет на синя лента (2006) за значими приноси в науката (2006)

 3. Млад професор (2007)

 4. Наградата Питагор на Министерството на образованието и науката (2016)

 5. Ликлема на Европейското колоидно и интерфейсно дружество (2020)

Публикации

Професор Кралчевски е автор на над 220 научни статии, 14 глави от книги и една монография, издадена от Elsevier (2001).

Трудовете му имат над 10 000 цитата и индекс на Хирш 46

Изнесъл е 262 доклада на научни конференции, от които 8 пленарни лекции, 50 поканени диклади, 96 доклада и 108 постера

 1. П. Кралчевски, И. Иванов, Механични свойства на огънати тънки течни филми, Годишник на СУ, Химически факултет, 78 (1984) 239- 268

 2. P. Kralchevsky, Particles at fluid interfaces and membranes, Elsevier, Amsterdam (2001)

Използвана литература

  1. Лична страница

  2. In memoriam, Софийски университет, 06.12.2020

  3. Петър Кралчевски, in memoriam, Spisanie na Българската академия на науките (1) s. 101 (2021)

  4. A. Markarjan, Почина бившия декан на факултета по химия и фармация в Софийския университет проф. Петър Кралчевски, Off News, 07.12.2020

  5. Почина аkад. Петър Кралчевски, Pik.bg, 06.12.2020


  Назад