Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 10.12.2012
Променен 14.8.2020

Биография
Валентин Кирилов Георгиев
(1942 – 27.06.2012)

Професионален опит:

Валентин Георгиев е един от създателите на микроелектрониката в България. Дълги години е бил заместник директор на Института по микроелектроника.

В лабораторията по "Физически проблеми на микроелектроника" при Института по физика на твърдото тяло - БАН се хабилитира и работи до края на живота си.

Награди:

Носител е на почетния знак на лента "Акад. Георги Наджаков".

30.07.2001 – 60 годишен юбилен д-р Валентин Георгиев

Използвана литература:

Светът на физиката (2012) кн. 4.

Начало