Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services


Memoirs

Created 6.2.2024
Updated 7.2.2024

Biography
Jordan Krastev Georgiev
(16.11.1942 – 2015)
Born

He was born in Tolbuhin [name of the town from 1949 up to 1990; now Dobrich]

Education

Учи две години във Висшия машино електротехнически институт (ВМЕИ) [днес Технически университет] София

Изпратен е да продължи образованието си в Одеския технологичен институт за хранителна и хладилна промишленост

Завършва инженерно образование по хладилни и компресорни машини и инсталации (1967)

Защитава докторска дисертация на тема "Физични методи за получаване на неон и хелий от въздуха" (1986)

Владее писмено и говоримо руски, английски и полски език

Research

Предлага оригинален метод за извличане на неон и хелий от въздуха

Определя експериментално скоростта на нискотемпературната десорбция при очистване на криогенни газове от примеси

Разработва оригинална методика за пресмятане разделителната способност на дифузионната мембрана и необходимия брой стъпала в проста дифузионна каскада

Оптимизира термодифузионни колони за разделяне на газови смеси

Разработва оригинална технология за получаване на неон и хелий от въздуха

Професионален опит

Работи като инженер-конструктор и научен сътрудник в лабораторията по ниски температури във Физическия институт и в Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките (09.02.1968 – )

Publications
 1. П. Василев, Й. Георгиев, Криостат за едновременно измерване на топло и електропроводност и термо ЕДС при нискотемпературна деформация, Journdl of Scientific Instruments (3) p. 661 (1970)

 2. Й. Георгиев, В. Ковачев, Многоканален нискотемпературен топлообменник, Cryogenics, 13 (1) p.25 (1974)

 3. В. Ковачев, Й. Георгиев, О термодинамическом КПД [коефициент на полезно действие] охлаждения двухступенчатым криогенератором Стирлинг-Филипс, Доклади БАН, 29 (1) с. 41 (1976)

 4. Б. Николов, Й. Георгиев, Х. Попов, Г. Михова, Апаратура за определяне на влагосъдържанието и газоотделянето на стъкловлакнести материали при ниски налягания и високи температури, Годишник на ВУЗ-Техническа физика, 13 (1) с. 41 (1976)

 5. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Универсална хладилна уредба за използване преимуществено в машиностроенето, Годишник на ВУЗ-Техническа физика, 14 (2) с. 151-161 (1977)

 6. В. Ковачев, Й. Георгиев, Д. Димитров, Оптимизация на термодинамичните параметри на неонови рефрижераторни цикли, Cheodnictwo (4) p. 18 (1978)

 7. Б. Николов, Й. Георгиев, Д. Димитров, Топлопроводност на български перлит при различни налягания на газовата среда в температурния интервал 80-290 К, Годишник на ВУЗ-Техническа физика, 15 (2) с. 67 (1978)

 8. Б. Николов, Й. Георгиев, Опитно определяне на влагосъдържанието и газоотделянето на стъкловлакнести материали при различни налягания и температури, Годишник на ВУЗ - Техническа физика, 15 (2) с. 76 (1978)

 9. Й. Георгиев, Оптимизация на извличането на неон-хелиева смес от въздуха, Годишник на ВУз - Техническа физика, 22 (1) с. 185 (1985)

 10. Й. Георгиев, Оценяване приложимостта на селективната дифузия през твърдотелни мембрани за разделяне на газови смеси и инженерно оразмеряване на дифузионна апаратура, Годишник на ВУЗ - Техническа физика, 22 (1) с. 161 (1985)

 11. Е. Леяровски, Й. Георгиев, А. Захариев, Нов метод за определяне на термодифузионния фактор (алфа Т) с помоща на термодифузионна колона, Годишник на ВУЗ-Техническа физика, 22 (1) с. 137 (1985)

 12. Д. Димитров, Й. Георгиев, А. Захариев, Б. Николов, В. Ковачев, Апаратура за изследване на топлообмена в тръби при принудително движение на свръхкритични криогенни флуиди, Годишник на ВУЗ-Техническа физика, 22 (1) с. 127 (1985)

 13. Е. Леяровски, Й. Георгиев, А. Захариев, Приложение на нискотемпературна десорбция в системите за адсорбционно очистване на криогенни газове, Cryogenics (26) с. 29 (1986)

 14. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за получаване на неон и хелий от въздуха, Cryogenics (26) с. 431 (1986)

Reports

 1. П. Василев, Й. Георгиев, Криостат за едновременно измерване на топло и електропроводност и термо ЕДС при нискотемпературна деформация, Доклад на VІІІ международна конференция по ФТНТ, СИВ през декември 1969 в Дрезден, Германия (ГДР)

 2. Е. Леяровски, Б. Николов, Й. Георгиев, К. Ненков, Някои конструкции криомагнити охлаждани с течен азот, V Национална конференция по физика, София, 11.1969

 3. Й. Георгиев, В. Ковачев, Многоканален нискотемпературен топлообменник, Доклад на Х международна конференция по ФТНТ, СИВ, Варна, септември 1971

 4. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, К. Ненков, Инсталация за получаване на неон и хелий от въздуха, VІ Национална конференция по физика, София, ХІІ.1973

 5. Й. Георгиев, Е. Леяровски, К. Ненков, Метод и апаратура за получаване на температури под 1К с помоща на 3He, ІІ Национална конференция на младите физици, София, ІV.1974

 6. Й. Георгиев, Изследване влиянието на предварителната обработка на различните абсорбенти върху техните кинетични свойства, VІІ Национална конференция по физика, Видин, І.1976

 7. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, А. Захариев, Метод за разделяне на неон-хелиева смес чрез абсорбция, ХХІ Междунарона конференция по ФТНТ, СИВ, Варна, Х.1983

Patents

 1. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за втечняване на неон чрез използване на средно налягане и турбодетандер, Авторско свидетелство 15837 (1970)

 2. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за втечняване и разделяне на въздуха и получаване на течни или газообразни азот или кислород при средно налягане и с турбодетандери, Авторско свидетелство 15838 (1970)

 3. Е. Леяровски, Б. Николов, Й. Георгиев, Метод и съоръжение за получаване на неон и хелий от въздуха, Авторско свидетелство 15719 (1971); Английски патент 1372602 (1972); Американски патент 3854914 (1974); Австрийски патент 470487 (1976)

 4. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод и съоръжение за разделяне на неон-хелиева смес с турбодетандер, Авторско свидетелство 16129 (1971); Английски патент 1365801 (1972); Американски патент 3854913 (1974); Австралийски патент 470181 (1976)

 5. Б. Николов, Й. Георгиев, Х. Попов, Нискотемпературна топлинна вакуумно-многослойна изолация, Авторско свидетелство 23374 (1976)

 6. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Х. Попов, Л. Леяровска, Метод за разделяне на неон-хелиеви смеси, Авторско свидетелство 27318 (1977)

 7. Й. Георгиев, Е. Леяровски, Б. Николов, Х. Попов, Метод за разделяне на смес от неон и хелий, Авторско свидетелство 27319 (1977)

 8. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Л. Леяровска, Метод за получаване на неон и хелий от неон-хелиеви смеси, Авторско свидетелство 28801 (1979)

 9. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за разделяне на неон-хелиеви смеси, Авторско свидетелство 28802 (1979)

 10. Е. Леяровски, Й. Георгиев, Б. Николов, Метод за извличане на неон и хелий от въздуха, регистрационен № 49706 (1980)

References

 1. Музей - ИФТТ, ф. 36, оп. 1, а.е. 279

 2. Е. Назърова, Лаборатория ниски температури, Парадигма, София (2023)

Back