Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 26.12.2022
Променен 28.5.2024

Биография
Александър Христов Ганчев
(17.10.1955 – 13.11.2022)Роден в София

Обучение

Завършва физика в Софийския университет (1977)

Защитава докторат по математика в Америка, Virginia Tech, Blacksburg (1986)

Научни изследвания

Математическа физика: структурна теория на полето, теория на образите, q-групи, категорийна теория във физиката

Представяния и алгебри на Lie, финансово смятане, реален анализ, комплексен анализ, диференциална геометрия

Висша математика, линейна алгебра, крайна математика

Професионален опит

Избран е за доцент

Ръководи катедрата по природоматематически науки в Американския университет в Благоевград

Преподавателска дейност

Calculus I, MAT 103b

Real Analysis, MAT 315a

Calculus I, MAT 103c

Публикации

  1. A. Ганчев, Ценова дифузия – опит за кратък и елементарен увод в модела на Блек–Шолс–Мертон или от Тит Лукреций Кар и Пингала до съвременните финанси, Светът на физиката (2) 123–133 (2015)

  2. A. Ганчев, Академик Иван Тодоров – носител на орден Стара планина, Светът на физиката (3) 342–344 (2014)

  3. A. Ганчев, Ефекти на Ааронов-Бом вариации на една нетривиална тема, Светът на физиката (2) 127–138 (2014)

  4. A. Ганчев, Ч. Палев, Analiz paraboze-statistiki metodom superalgebr Li, Preprint Joint Inst. for Nuclear Research, Dubna (USSR). Lab. of Theoretical Physics, P2-11941 (1978) (in Russian); Journal of Mathematical Physics, 21 (4) 797-799 (1980)

  5. A. Ганчев, Ч. Палев, Para-Bose quantization and Lie superalgebras (in Bulgarian), Proc. IV Nat. Conf. of the Young Physicists (1978) p.1

  6. A. Ганчев, Ч. Палев, On a certain relation between the Bose statistics and the A-statistics, Proc. IV Nat. Conf. of the Young Physicists (1978) p.3 (in Bulgarian)

Използвана литература

  1. Некролог

  2. Лична страница

Начало