Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден25.11.2010
Променен25.11.2020

Биография
АНТОНИЯ ТОДОРОВА ПЕЕВА
(16.04.1923 – 19.09.2006)


Родена

Нина Пеева е родена в Асеновград.

Обучение

Учи физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1941–1946)

Специализира в Института по ядрена физика на Ягелонския университет в Краков, Полша (1962)

Научни изследвания

Участва в експедиции за изследване съдържанието на радон в реките около София и водите на Черно море и Варненското езеро.

Насочва изследванията си върху загадъчните самогасящи се процеси при газов разряд в Гайгер-Мюлеровите броячи. Приносите й са върху влиянието на газовата смес върху ефективната работа на броячите и ролята на прианодното пространство за процесите на самогасене.

Съвместно със Стефан Рижиков създават усъвършенстван Гайгер-Мюлеров брояч. По-късно със Щилян Кавлаков оборудват Космическата станция на връх Мусала с разработените от тях Гайгер Мюлерови броячи

Професионален опит

Нина Пеева преподава физика в Асеновградската гимназия.

В Софийския университет е асистентка на Елисавета Карамихайлова (1947). Избрана е за доцент. Била е секретар на факултетния съвет. Пенсионира се през 1988 година.

В Софийския клон на Съюза на физиците в България е заместник прадседател. Избрана е за почетен член на Съюза на физиците в България и дълги години е в редколегията на Бюлетина на Дружеството и Светът на физиката. Тя е сред инициаторите за създаването на Софийския клуб на физика.

Доц. Антония Пеева свири на пиано и рисува графики и акварел.

Използвана литература

  1. В. Василев. Години катедра Обща физика, Годишник на Софийския университет, 50 години Физически факултет (2015) с. 101-111

  2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. М. Дринов, София, 2008, с. 218

  3. Н. Щърбов, 90 години от рождението на доц. Антония Пеева, Светът на физиката, кн 3, 2013, с. 359-362

Начало