Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 25.11.2010
Променен 25.4.2017

Биография
АНТОНИЯ ПЕЕВА
(16.04.1923 – 2006)

Родена:

    Нина Пеева е родена в Асеновград.

Обучение:

    Учи физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1941 – 1946)

    Специализира в Института по ядрена физика на Ягелонския университет в Краков, Полша (1962).

Научни изследвания:

    Участва в експедиции за изследване съдържанието на радон в реките около София и водите на Черно море и Варненското езеро.

    Насочва изследванията си върху загадъчните самогасящи се процеси при газов разряд в Гайгер-Мюлеровите броячи. Приносите й са върху влиянието на газовата смес върху ефективната работа на броячите и ролята на прианодното пространство за процесите на самогасене.

    Съвместно със Стефан Рижиков създават усъвършенстван Гайгер-Мюлеров брояч. По-късно със Щилян Кавлаков оборудват Космическата станция на връх Мусала с разработените от тях Гайгер Мюлерови броячи.

Професионален опит:

    Известно време преподава физика в Асеновградската гимназия.

    В Софийския университет е избрана за асистентка на Елисавета Карамихайлова (1947) и за доцент. Била е секретар на факултетния съвет. Пенсионира се през 1988 година.

    В Софийския клон на Съюза на физиците в България е заместник прадседател. Избрана е за почетен член на Съюза на физиците в България и дълги години е в редколегията на Бюлетина на Дружеството и Светът на физиката. Тя е сред инициаторите за създаването на Софийския клуб на физика.

    Доц. Антония Пеева свири на пиано и рисува графики и акварел.

Използвана литература:

  1. Н. Щърбов, 90 години от рождението на доц. Антония Пеева, Светът на физиката, кн 3, 2013, с. 359-362

Начало