Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 22.1.2020
Променен 27.1.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства
Чл.-кор.проф.дфн
Валентина Борисова Петкова
Приемателен протокол 1
ОПИС 1
(14 януари 2019)

Участие в конкурс на БАН

  1. Класьор с публикации от 1975 до 1990

  2. Класьор с публикации от 1991 до 2012

  3. Класьор с цитати и отзиви