Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 7.1.2018
Променен 27.1.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства
Чл.-кор. проф. дфн
Валентина Борисова Петкова

Дарение

Родена е в Шумен на 02.03.1948 година

Обучение: Завършва средно образование в 35 руска гимназия в София (1962–1966)

Получава магистърска диплома по физика от Софийския университет (1966–1971)

Специализира 11 месеца във Втория институт по теоретична физика в Хамбург, Федерална Република Германия (1978)

Защитава кандидатска дисертация на тема "Indecomposable representations of the conformal group and some applications to invariant operator product expansions" (1976)

Тя е доктор на физическите науки след защита на тезата "Fusion rules, graphs and quantum symmetries" (2008)

Избрана е за професор през 2009 и за член-кореспондент на БАН през 2012

Научни изслевания

  1. Има приноси в хармоничния анализ на евклидовата конформна група и приложенията му към операторни разложения в конформно инвариантните теории

  2. Описва чрез решетъчни модели на калибровъчните теории удържането на кварките

  3. Предлага класификация на унитарните представяния на суперконформната група

  4. В рационалните конформни теории създава формула за правилата на сливане за 2-мерно пространство-време

  5. Класифицира граничните условия в 2-мерни рационални недиагонални конформни теории с граници

  6. Дава алгебрична дефиниция и определя свойствата на дефектите в 2-мерни рационални конформни теории

  7. Идентифицира квантовите симетрии на 2-мерните рационални конформни теории с алгебри на Окнеану

Професионален опит

Чл.-кор. Валентина Петкова е професор в Лабораторията по теория на елементарните частици към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките

Ръководи проект, финансиран от Фонда за научни изследвания към Министерството на образованието и науката (2014–2017)

Преподавателска дейност

Чете курс (42 часа) лекции по Конформни теории в Института по Теоретична физика към Университета в Гьотинген, Германия (2009)

Публикации

  1. V. Dobrev, G. Mack, V. Petkova, S. Petrova, I. Todorov, Harmonic analysis on the $n$-dimensional Lorentz group and its application to conformal quantum field theory, Springer, Lecture Notes in Physics, vol. 63 (1977) p. 1-280

  2. I. Todorov, M. Mintchev, V. Petkova, Conformal invariance in quantum field theory, Scuola Normale Superiore, Pisa (1978) p. 1-270

Използвана литература
  1. Лична страница

Назад