Български Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Assene Datzff

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден: 20.06.2014
Променен11.12.2019

Протоколи
Описи
Свидетелства
Описи
АСЕН БОРИСОВ ДАЦЕВ
Дарител Вера Дацева

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 1
(13 юли 2011 г.)

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 2
(11 юни 2014 г.)
7 торби с 87 тома книги и списания, 2 чанти, 1 папки, 1 албум
 1. Чанта кожена черна голяма за багаж (пътна)

 2. Чанта кожена черна за книги

 3. Папка за листи А4 ръчно изработена от плат и бродирана, донесена от Индия

 4. A. B. Datzeff, Mecanique Quantique et Realite Physique, Academie Bulgare des Sciences, Sofia, 1969 – 8 екз.

 5. A. Datzeff, Sur le Probleme Lineaire de Stefan, Paris, 1970

 6. L. Broglie, Introduction a L'Etude Mecanique ondulatoire, Paris, 1930

 7. L. Broglie, Exposes de Physique Theorique, XX, Nouvelles Recherches La Lumiere, Paris, 1936

 8. M. L. Broglie, La Theorie de la Mesure en Mecanique Ondulatoire (Interpretation usuelle et interpretation causale), VII, Paris, 1957

 9. L. Broglie, Recherches sur la Theorie des Quanta, Paris, 1963

 10. Anales de la Foundation Louis de Broglie, v. 17, Nr. 1, 1992

 11. Бернард Шоу, Избранное, Москва, 1946

 12. В. Г. Короленко, Избранные произведения, Москва, 1947

 13. G. Joos, Lehrbuch der Theoretischen Physik,Leipzig, 1954

 14. А. Манолов, Николай Коперник 1473 - 1543, Народна просвета, София, 1960

 15. Le Monde Scientifique, IV.1.1960, PRIX: 1 NF

 16. Сборник лекции по физика за следдипломна квалификация на учители, София, 1973

 17. И. Тодоров, В. Ризов, Задачата за две тела в квантовата теория, Наука и изкуство, София, 1974

 18. R. Garaudy, Appel aux vivants, Seuil, 1979

 19. Ф. Менюъл, Исак Нютон, Наука и изкуство, София, 1979

 20. Ю. А. Храмов, Физики, Биографический справочник, Наука, Москва, 1983

 21. Fourth International Congress in Quantum Chemistry, Abstracts (Plenary lectures, invited posters, and contributed posters), Uppsala, Sweden, June 13-20, 1982

 22. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Science, t. 2, Sofia, 1949

 23. Arbeitstagung Festkorperphysik, 9 - 11 Mai 1952 in Dresden, Berlin, 1952

 24. European Physical Society Constitution and By-Laws, Geneva, 26 September 1968

 25. 4th General Conference of the European Physical Society, Trends in Physics, York, England, 25-29 September 1978, Europhysics Conference Abstracts, volume 2G

 26. Europhysics Education News, Newsletter of the Advisory Committee Physics Education of the European Physical Society, Nr. 7, August 1979

 27. Science and Nature, 9-10, New York, 1989

 28. Annales de la Fondation Louis de Broglie, v. 7, Nr. 1, 1982

 29. Annales de la Fondation Louis de Broglie, v. 8, Nr. 4, 1983

 30. Annales de la Fondation Louis de Broglie, v. 8, Nr. 1, 1983

 31. Annales de la Fondation Louis de Broglie, v. 15, Nr. 2, 1990

 32. Annales de la Fondation Louis de Broglie, v. 16, Nr. 1, 1991

 33. Физический Энциклопедический словарь, т. 1, А-Д, Москва, 1960

 34. Физический Энциклопедический словарь, т. 2, Е-Литий, Москва, 1962

 35. Физический Энциклопедический словарь, т. 3, Литосфера - Пи-мезони, Москва, 1963

 36. Физический Энциклопедический словарь, т. 4, Пинч-эфект - Спайност минералов, Москва, 1965

 37. Физический Энциклопедический словарь, т. 5, Спектр - Яркость, Москва, 1966

 38. Физический энциклопедический словарь, Москва, 1984

 39. Физическая энциклопедия, т. 1, А-Д, Москва, 1988

 40. Програма на Седмата национална конференция върхпу въпроси на обучението по физика на тема "Формиране на диалектико-материалистически мироглед в обучението по физика в средните училища и ВУЗ, 5-7 април 1979 година в град Враца, Организатори: Дружество на физиците в България, Министерство на народната просвета, Окръжен народен съвет - Враца (7 стр.)

 41. New Titles in Physics, Pergamon Press, Oxford, England, 1984 (15 стр.)

 42. Иля Василев Петров, Динамика, структура и транспорт на суперйонните проводници, Автореферат, СУ, ФзФ, София, 1988 (30 стр.)

 43. Europhysics Education News, Newsletter of the Advisory Committee Physics Education of the European Physical Society, Number 1, December 1975 (12 стр.)

 44. C. Jonsson, Elektroneninterferenzen an mehreren kunstlich hergestellten Feinspalten, Zeitschrift fur Physik, 161, 454-474 (1961) отпечатък

 45. А. Дацев, Принципът за индетерминизма в съвременната физика, Годишник на СУ, т. 45, кн. 1, 203-226 (1948 - 1949) отпечатък

 46. Assene Datzeff, Sur le sens Physique de la Relativite Restreinte, Cahier de Physique Nr. 115, Mars 1960, 99-108, отпечатък

 47. N. Kolyvodiakos, The First Results of the helical Notion of the particles of light, Studies in Physics, Athens, 7, p. 1-31 (1990) отпечатък с надпис от автора "Yould you like to send me your comments on thei paper"

 48. Il Nuovo Cimento Guide for the authors, Bollettino della Societa Italiana di Fisica, 56, 1 novembre 1967

 49. Scan Plus, Abstracts in the Physical Sciences, The complete abstracts from current issues of new journals published by Gordon and Breach Science Publishers and Harwood Academic Publishers, Nr 29, 1992 (65 стр.)

 50. Scan Plus, Abstracts in the Physical Sciences, The complete abstracts from current issues of new journals published by Gordon and Breach Science Publishers and Harwood Academic Publishers, Nr 1, 1994 (40 стр.)

 51. Scan Plus, Abstracts in the Physical Sciences, The complete abstracts from current issues of new journals published by Gordon and Breach Science Publishers and Harwood Academic Publishers, Nr 35, 1994 (97 стр.)

 52. Scan Plus, Abstracts in the Physical Sciences, The complete abstracts from current issues of new journals published by Gordon and Breach Science Publishers and Harwood Academic Publishers, Nr 36, 1994 (85 стр.)

 53. Scan Plus, Abstracts in the Physical Sciences, The complete abstracts from current issues of new journals published by Gordon and Breach Science Publishers and Harwood Academic Publishers, Nr 10, 1995 (53 стр.)

 54. Scan Plus, Abstracts in the Physical Sciences, The complete abstracts from current issues of new journals published by Gordon and Breach Science Publishers and Harwood Academic Publishers, Nr 13, 1995 (38 стр.)

 55. Scan Plus, Abstracts in the Physical Sciences, The complete abstracts from current issues of new journals published by Gordon and Breach Science Publishers and Harwood Academic Publishers, Nr 49, 1995 (70 стр.)

 56. Europhysics News, v. 10, Nr. 10, October 1979

 57. Europhysics News, v. 10, Nr. 12, December 1979

 58. Europhysics News, v. 12, Nr. 13, December 1981

 59. Europhysics News, Meeteengs and Derectory Issue, v. 13, Nr. 6, June 1982

 60. Europhysics News, v. 15, Nr. 1, January 1984

 61. Europhysics News, Meetings Issue, v. 15, Nr. 10, October 1984

 62. Europhysics News, Meetings Issue, v. 23, Nr. 3, March 1992, p. 41-60

 63. Europhysics News, v. 23, Nr. 4, April 1992, p. 61-80

 64. Europhysics News, Meetings Issue, v. 23, Nr. 10, November 1992, p. 181-200

 65. Europhysics News, v. 24, Nr. 1, January/February 1993, p. 1-24

 66. Europhysics News, v. 24, Nr. 5, July/August 1993, p. 89-112

 67. Europhysics News, Ion-surface interactions, Clusters, President's Report, Hewlett-Packard Europhysics Prize, v. 25, Nr. 1, January-February 1994, p. 1-20

 68. Annual Report 1977, Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati (LNF), Agosto 1978 (28 стр.)

 69. EPS4 Programme of Poster Sessions, York, 25-29 September 1978

 70. Internationaler Kongress fur Relativitat und Gravitation, Hannover 22-24.4.1988

 71. Fourth General Conference of the European Physical Society, In the Collaboration with The Institute of Physics, U.K., Trends in Physics, 25-29 September 1978, Department of Physics, University of York, UK.

 72. Fisica D, Nonlinear Phenomena (корица)

 73. Новости Объединенного института ядерных исследований, Дубна, кн. 1, 1988

 74. Scietific World, 1, 1980

 75. New Titles in Pure and Applied Physics, From Academic Press, 1987

 76. I. Harlakova, E. Stankova, English-Bulgarian Dictionary, Sofia, 1967

 77. The concise Oxford Dictionary, London, 22.II.1974

 78. A. Cherel, L'Allemand Sans Peine, Paris, 1957

 79. A. Cherel, La Pratique de l'Anglais, Paris, 1957

 80. A. Cherel, L'Anglais Sans Peine, Paris, 1957

 81. Французско-Русский словарь, Москва, 1946

 82. С. Чукалов, Руско-Български речник, БКП, София, 1951

 83. Албум със снимки

ОПИС
82 снимки в Албума на Асен Дацев (1960 – 1980)
 1. Снимка 1, б.д.

 2. Снимка 2, б.д.

 3. Снимка 3, б.д.

 4. Снимка 4, Дубна, 1960 - 1962 г.

 5. Снимка 5, април 1963 г.

 6. празно

 7. Снимка 7, на вилата, 1964 г.

 8. Снимка 8, приятел Ст. Богданов, март 1965 г.

 9. Снимка 9, бал на студенти физици, май 1965 г.

 10. Снимка 10, март 1971 г.

 11. Снимка 11, Боянската църква, 7 юни 1973 г.

 12. Снимка 12, на Витоша, 7 юни 1973 г.

 13. Снимка 13, на Витоша, 7 юни 1973 г.

 14. Снимка 14, на Витоша, 7 юни 1973 г.

 15. Снимка 15, на Витоша, 7 юни 1973 г.

 16. Снимка 16, Златните мостова, 7 юни 1973 г.

 17. Снимка 17, Кумата, 7 юни 1973 г.

 18. Снимка 18, Франция, юли 1973 г.

 19. Снимка 19, Франция, юли 1973 г.

 20. Снимка 20, Франция, юли 1973 г.

 21. Снимка 21, б.д., б. м.

 22. Снимка 22, Монте Карло, юли 1973 г.

 23. Снимка 23, Монте Карло, юли 1973 г.

 24. Снимка 24, Рилски манастир, 2 септември 1973 г.

 25. Снимка 25, Chester, януари 1974 г.

 26. Снимка 26, Chester, януари 1974 г.

 27. Снимка 27, Chester, януари 1974 г.

 28. Снимка 28, Chester, януари 1974 г.

 29. Снимка 29, Chester, януари 1974 г.

 30. Снимка 30, б.д.

 31. Снимка 31, Ментон, 4-10 юли 1974 г.

 32. Снимка 32, София, 11 ноември 1974 г.

 33. Снимка 33, Букурещ, 11 септември 1975 г.

 34. Снимка 34, Букурещ, 11 септември 1975 г.

 35. Снимка 35, Букурещ, 11 септември 1975 г.

 36. Снимка 36, 17 май 1976 г.

 37. Снимка 37, със Златев, б.д.

 38. Снимка 38, Futzing, 13 юли 1976 г.

 39. Снимка 39, Futzing, 13 юли 1976 г.

 40. Снимка 40, б.д.

 41. Снимка 41, б.д.

 42. Снимка 42, б.д.

 43. Снимка 43, б.д.

 44. Снимка 44, Munchen, 17 юли 1976 г.

 45. Снимка 45, Munchen, 17 юли 1976 г.

 46. Снимка 46, Tubingen. 20 юли 1976 г.

 47. Снимка 47, б.д.

 48. Снимка 48, б.д.

 49. Снимка 49, б.д.

 50. Снимка 50, б.д.

 51. Снимка 51, Пловдив, 29 юли 1976 г.

 52. Снимка 52, б.д.

 53. Снимка 53, б.д.

 54. Снимка 54, Бояна, 31 юли 1976 г.

 55. Снимка 55, Бояна, 31 юли 1976 г.

 56. Снимка 56, б.д.

 57. Снимка 57, Рила, 1 август 1976 г.

 58. Снимка 58, Пловдив, 14 август 1976 г.

 59. Снимка 59, б.д.

 60. Снимка 60, Рила, 15 август 1976 г.

 61. Снимка 61, Рилски манастир, 15 август 1976 г.

 62. Снимка 62, Рилски манастир, 15 август 1976 г.

 63. Снимка 63, Банкя, 16 август 1976 г.

 64. Снимка 64, б.д.

 65. Снимка 65, Пирин, 20 август 1976 г.

 66. Снимка 66, Пирин, 20 август 1976 г.

 67. Снимка 67, Разград, 24 февруари 1978 г.

 68. Снимка 68, Разград, 24 февруари 1978 г.

 69. Снимка 69, Разград, тържествен концерт на Разградския симфоничен оркестър с участието на всички симфоници в града по случай 100 от освобождението на България, 24 февруари 1978 г.

 70. Снимка 70, Разград, 24 май 1979 г.

 71. Снимка 71, Разград, 24 май 1979 г.

 72. Снимка 72, б.д.

 73. Снимка 73, б.д.

 74. Снимка 74, б.д.

 75. Снимка 75, б.д.

 76. Снимка 76, б.д.

 77. Снимка 77, б.д.

 78. Снимка 78, б.д.

 79. Снимка 79, б.д.

 80. Снимка 80, Trieste, 11 юли 1979 г.

 81. Снимка 81, Хасково, 4 април 1980 г.

 82. Снимка 82, Бал на физиците, 1980 г.

Назад