Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден: 16.1.2016
Променен 9.8.2019

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ МАРКОВ
Професор, дмн
ОПИС 1
(14 януари 2016 г.)

  1. Н. Димов, Т. Вълчинов, Нестор Марков от Криво поле до Париж, Хасково (2013)

  2. С. Марков, Математическо моделиране, Наука и изкуство, София, 1977 [фонд Н. Калицин]

Използвана литература:

  1. Творческа биография

  2. Светослав Марков (1943)

  3. Алманах на СУ Климент Охридски. Том ІI, И–О. – София, Унив. изд. Св. Климент Охридски (1988) с. 566

Назад