Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден: 9.8.2019
Променен 9.8.2019

Протоколи
Описи
Свидетелства
Биография
СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ МАРКОВ

Опис

Роден: в София (10 май 1943)

Обучение:

 1. 1961–1966 завършва Математическия факултет на Софийския университет, специалност "изчислителна математика"

 2. 1979 защитава докторат по математика на тема "Разширена интервална аритметика и приложения"

 3. 2004 защитава дисертация за доктор на математическите науки на тема "Алгебрични свойства на интервали и изпъкнали тела"

 4. Владее руски, английски и немски език

Професионален опит

 1. 1966–1974 асистен във Математическия факултет на Софийския университет

 2. 1974–1984 научен сътрудник в Математическия институт на Българската академия на науките

 3. 1984–1996 старши научен сътрудник ІІ степен в Института по биофизика – БАН

 4. 1996 ръководител на секция по "Биоматематика" в Института по математика – БАН

 5. 2006 старши научен сътрудник І степен (професор) в Института по математика – БАН

Научна област

 1. Интервален анализ

 2. Числени методи с верификация

 3. Алгебрични свойства на интервали

 4. Математическо моделиране в биологията

 5. Изпъкнали тела

 6. Стохастични числа

 7. Хаусдорфови приближения

Награди

Медал на Института по математика и информатика – БАН

Публикации:

 1. С. Марков, Математическо моделиране, Наука и изкуство, София, 1977 [фонд Н. Калицин]

Използвана литература:

 1. Творческа биография

 2. Светослав Марков (1943)

 3. Алманах на СУ Климент Охридски. Том ІI, И–О. – София, Унив. изд. Св. Климент Охридски (1988) с. 566

Назад