Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден20.11.2012
Променен 9.10.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Богомил Ковачев
Приемателни протоколи: 1 – 7        8 – 13        14 – 21

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 1
(24 октомври 2012 г.)

 1. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 6, Author Index, 1996

 2. Б. Ковачев, Сравнителна преценка на съществуващите методи за едновременно определяне на географската ширина и времето, Дисертация, София, 1961, съдържа 136 ксероксни страници

 3. Астрономический циркуляр АН СССР, № 208, 30 января 1960

 4. Б. Ковачев, Относительно единого вывода формул и указания методов определения географической широты и времени для точки земной поверхности, Доклады Болгарской Академии наук, т. 15, кн. 2, 1962, с. 135-138

 5. Б. Ковачев, Определение времени и географической широты только из разностей моментов наблюдения высот двух звезд, Доклады Болгарской Академии наук, т. 15, кн. 4, 1962, с. 377-380

 6. Б. Ковачев, Водород и хелий в атмосферата на гигантската звезда делта Персей, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 12, кн. 1-2, 1962, с. 205-212

 7. Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 1, 1967, В. Добричев, Б. Ковачев, Изследване на астроклимата в България, с. 31-45

 8. Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 1, 1967, Б. Ковачев, За промяната на интензивностите на спектралните линии в затъмнително променливата звезда 68 u Херкулес, с. 46-57

 9. Б. Ковачев, Яркост лунных затмений и форма солнечной короны, Доклады БАН, т. 20, кн. 6, 1967, с. 517-519

 10. Б. Ковачев, Съображения за най-добра метода при определяне на географските координати на кораб в открито море по астрономически наблюдения, Изветия на Физическия институт с АНЕБ, т. 16, 1967, с. 67-71

 11. Б. Ковачев, Спектрофотометрическое исследование 67u Геркулеса, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 51-81

 12. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на V367 CYGNI, Известия на секция астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 83-90

 13. Б. Ковачев, Эллиптичность солнечной короны и положения юпитера и сатурна, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 109-112

 14. Б. Ковачев, Слабые линии поглощения в делта Персее, Доклады БАН, т. 21, кн. 1, 1968, с. 9-10

 15. Б. Ковачев, В. Добричев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея І, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 91-108

 16. Национална астрономическа обсерватория, Задание за проектиране, 25 машинописни страници, подписани от Б. Ковачев и Н. Бонев, б.д. (1970 ?)

 17. Б. Ковачев, В. Добричев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея І, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 18, 1969, с. 151-163

 18. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на капа Касиопея ІІІ, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 3, 1969, с. 49-62

 19. К. Ковачев, Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на 102 Херкулес, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 3, 1969, с. 63-83

 20. Б. Ковачев, З. Крайчева, Вращение компонентов в системе 68 u Геркулесса, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 4, 1970, с. 55-60

 21. 2-m Ritchey Chretien Coude Spiegelteleskop Teil 1, Jenaer Rundschau, 1979, Nr 1

 22. Coude-Spektrograph 16 34 05 : 004.26 fur 2-m-piegelteleskop, Bulgarien, Beschreibung und Bedienungsanleitung, Jena, съдържа 59 ксероксни страници; Jenaer Rundschau, 1976, No 3

 23. Атрономически календар, 1987, Б. Ковачев, Ангел Бонов (1919-1985), с. 83-85; Б. Ковачев, Астрономически наблюдения и изследвания в БАН през периода 1981 - 1985 година, Атрономически календар, 1987, с. 89-95; Б. Ковачев, С. Седянков, Ю. Стайков, Х. Ников, К. Яръмов, Обработващ комплекс за астрономическа информация в НАО Рожен на базата на система за автоматизация ЦЛАНП 0270; Атрономически календар, 1987, с. 119-121; Б. Ковачев, М. Цветков, Деветнадесета генерална асамблея на МАС в Ню Делхи - Индия, Атрономически календар, 1987, с. 122-125

 24. Астрономически календар, 1971, Б. Ковачев, Национнална астрономическа обсерватория с двуметров телескоп, с. 80-88

 25. Б. Ковачев, Н. Михневски, И. Тошев, Някои метеорологични и астроклиматични данни за района на строителство на Националната астрономическа обсерватория в Родопите, 6 машинописни страници, 17.11.1972

 26. Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 5, 1972, Б. Ковачев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея ІV, с. 47-64

 27. B. J. Kowatschew, Y Cassuioeuae un Jahre 1973, Astronomischen Gesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Extra Terrestrische Physik, v. 6m bit 9, Marz 1974, s. 307; s. 319

 28. B. Kowatschew, Y Cassiopeiae in 1973, Bulletin of the American Astronomical Society, v. 5, Nr 4, Part 1, 1973, p. 379; p. 413

 29. Sietter, Buerbeck, B. Kowatschew, Y Cassiopeiae im Jahre 1973; B. Kowatschew, Anderung der Aquivalentbreiten mit der Phase bei dem Bedechungsveranderlichen 68 u Herculis, Rahmenprogramm, 6-8 March 1974, Munchen;

 30. Изграждането на национална астрономическа обсерватория към БАН в Смолянски окръг, 23 машинописни страници, 9 февруари 1973 г.

 31. Mitteilungen, Nr. 35. 6-9 March 1974, Hamburg, W. Seitter, H. Durbeeck, B. Kowatschew, Gamma Cassiopeiae im Jahre 1973, p. 188

 32. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Nr. 6, 1974, B. Kowatschew, Gasstrom im System 68u Herculis, p. 188

 33. B. J. Kovachev, W. Seggewiss, A new spectroscopic orbit of the eclipsing binary 68U Her, Astron. Astrophys. Suppl. v. 19, s. 395-402

 34. Б. Ковачев, Спектроскопические наблюдения и исследования различных звезд и двойной системы спектрального класса В, Автореферат, БАН, 1974, 55 стр.

 35. Б. Ковачев, Спектроскопически наблюдения и изследвания на В звезди, Astronomische Institute Bonn, Докторска дисертация, 1974, съдържа 201 ксероксни страници

 36. B. J. Kovachev, M. Reinhardt, Spectroscopic Evidence for Extrastellar Matter in u Her, ACTA Astronomica, v. 25, No 2, 1975, p. 133-151

 37. B. J. Kovachev, H. W. Duerbecj, A Coarse Analysis of the B1 Ia Star kapa Cas, ACTA Atronomica, v. 26, No 4, 1976, p. 305-317

 38. БАН, Заповед № 4433 от 13 декември 1978; Резултати от изследването на оптиката на 2 м РСС огледален телескоп на НАО Рожен, НРБ, Б. Ковачев, Леонид Снежко, 10 машинописни страници

 39. Отчет № 14, БАН, АН СССР, част 1, 1979, Рожен, съдържа 75 подвързани страници

 40. Н. Михельсон, Б. Ковачев, Б. Йоанисиани, Програма за съвместното изпробване на 2 м Ричи-Кретиен огледален телескоп, 9 февруари 1979 година, 7 машинописни страници

 41. Изпитания на механиката, оптиката и електрониката на 2-метровия огледален телескоп с 20 метрова купола и съоръжения по договора с народното предприятие Карл Цайс - Йена, проведени в НАО, Рожен, 13 декември 1979, съдържа 40 ксероксни страници

 42. V. Mineva, B. Kovachev, T. Radoslavova, Spectrophotometric exploration of the alpha Col Star, Доклады БАН, т. 34, кн. 12, 1981, с. 1625-1628

 43. V. Mineva, G. Petrov, B. Kovachev, Spectrophotometric Study of Galaxies with high surface brightness I Arakelian 144, Доклады БАН, т. 34, кн. 12, 1981, с. 1629-1632

 44. Б. Ковачев, Международен симпозиум по Ве звезди, Сп. на БАН, т. 30, кн. 3, 1981, с. 90-91

 45. V. Mineva, B. Kovachev, L. Luud, Spectrophotometry of 55 CYG, Доклады БАН, т. 35, кн. 6, 1982, с. 721-724

 46. Л. Лууд, В. Минева, Б. Ковачев, Спектр 11 Сам В 1980-1981 году, Доклады БАН, т. 35, кн. 9, 1982, с. 1177-1180

 47. G. Petrov, B. Kovachev, V. Mineva, Physical conditions in the Galaxy nuclei with emission lines, Markarian 558, Доклады БАН, т. 35, кн. 6, 1982, с. 725-728

 48. Списание на БАН, 1982, кн. 1, Б. Ковачев, Разработени и внедрени нови приемни апаратури към телескопите на НАО при БАН, с. 67-73

 49. Списание на БАН, 1982, кн. 2, Б. Ковачев, Първи научни резултати от работата в Националната астрономическа обсерватория (НАО), с. 49-55

 50. V. Shkodrov, B. Kovachev, On radial velocity and the motion of spectroscopy binary stellar systems, Доклады БАН, т. 36, кн. 1, 1983, с. 11-13

 51. Астрономически календар, г. 30, 1983, Б. Ковачев, с. 38; 39; 44

 52. B. Kovachev, M. Tsvetkov, V. Tsintsarov, Processing of Photographic Observing Material at the National Astronomical Observatiry Rozhen, Astronomical Photography, 1984, Proceedings edited by M. Elizabeth Sim, Keiichi Ishida, p. 165-172

 53. V. Mineva, G. Petrov, B. Kovachev, Physical conditions in Nucleus of seyfert galaxy NGC 7469, Доклади на БАН, т. 36, кн. 6, 1983, с. 713-716

 54. G. Petrov, V. Mineva, B. Kovachev, G. Kyazoumov, Rotation, Mass and physical conditions in nucleus of spiral galaxy NGC 7537, Доклади на БАН, т. 36, кн. 6, 1983, с. 717-719

 55. Б. Ковачев, Предговор, Андрей Борисович Северни; Някои резултати от дейността на ССА с НАО при БАН през 1987 година; Сътрудничество по астрономия с Норвегия, Астрономически календар, 1989, с. 3; 99-102; 103-104; 111-112; 130

 56. Buletin d'information su les etoiles Be Be star Newsletter, Nr 10, September 1984, L. Iliev, B. Kovachev, N. Tomov, UBV Observations of EW Lac during 1982 and 1983, p. 11-28

 57. L. Iliev, B. Kovachev, N. Tomov, Three-colour UBV photometry of Be-Shell star EW LAC, Доклады БАН, т. 37, кн. 8, 1984, с. 983-985

 58. Commission 27 of the I. A. U. Information Bulletin on variable stars Nos. 2701-2800, 1985 April - 1985 October, Editors B. Szeidl and L Szabados, Konkoly Observatory, H-1525 Budapest, P.O. Box 67, Hungary, HU ISSN 0374-0676, 4 стр

 59. D. Dimitrov, B. Shkodrov, B. Kovachev, External Heating on doppler profiles of spectral lines, Доклади на БАН, т. 38, кн. 7, 1985, с. 811-813

 60. Б. Ковачев, Я. Беллас, П. Флоров, Х. Казасов, П. Павлова, С. Седянков, Автоматизирование место для работы с осциллоскопическим компаратором, Сборник трудов, Международной конференции на тему Автоматизация научных исследовании, т. 1, Пловдив, 15-20 октября 1984, с. 343-349

 61. G. Petrov, G. Kayazumov, B. Kovachev, V. Mineva, Dynamics, mass and physical characteristics of the spiral galaxies NGC 1084, 6503, 7339 and 7537, БАН, Астрофизичекие исследования, т. 5, 1989, с. 3-12

 62. G. Petrov, B. Kovachev, V. Mineva, Some spectrophotometric data for 31 Galaxies from karchentsev's list, Astrophysics and Space Science, v. 116, 1985, p. 333-340

 63. Б. Ковачев, И. Илиев, Съвместни наблюдения във видимия и ултравиолетовия участъци на спектъра, провеждани в ССА с НАО и с Изкуствени спътници на земята, Първа национална конференция с международно участие "Космос 85, Доклади, 14-16 ноември 1985 година, Международен дом на учените, Варна, с. 328- 330

 64. K. Panov, B. Kovachev, M. Ivanova, CH CYGNI in the transition to its cool phase, Astrophysics and space science, v. 116, No 2, 1985, 355-365

 65. В. Шкодров, Б. Ковачев, В. Иванова, Исследование астероидного кольца и будуших космических полетов, Първа национална конференция с международно участие "Космос 85, Доклади, 14-16 ноември 1985 година, Международен дом на учените, Варна, с. 323- 327

 66. З. Иванова, Б. Ковачев, Спектроскопические исследование сверхгиганта ро Льва (B1 Ib), Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 71, Москва, 1985, с.153-160

 67. В. Шкодров, Д. Димитров, Б. Ковачев, Динамика квазиспектральных двойных звезд, Бюлетин Абастуманской астрофизической обсерватории, кн. 58, 1985, с. 369-374

 68. Астрономически календар, 1986, Б. Ковачев, Астрономически наблюдения и изследвания в БАН през 1984 година, с. 89-93

 69. B. Kovachev, Nationalobservatorium der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft No 65, Kosmische Plasmen Kleine Korper im Sonnensystem, Gottingen, 7-11 April 1986, s. 178-179

 70. L. Hric, D. Chochol, B. Kovachev, Spectroscopic variations of the symbiotic nova PU VUL, The Symbiotic phenomenon, Proceedings of the 103 RD Colloquium of the International Astronomical Union, Torun, Poland, 18-20 August 1987, p. 283-284

 71. V. Mineva, B. Kovachev, Rotational moments o galaxies - members of multiple systems of different types, Астрофизически изследвания, БАН, кн. 6, 1991, с. 32-38

 72. V. Tzintzarov, Ts. Georgiev, M. Tsvetkov, B. Kovachev, M. Panov, Hypersensitization of Kodak IN Emulsions at the Rozhen National Astronomical Observatory, Astrophotography, Proceedings of the IAU Workshop, Editor S. Marx, Jena, 21-24 April 1987, s. 42-46

 73. L. Iliev, B. Kovachev, Commission 27 of the I. A. U. Information Bulletin on variable stars, Nos 3201-3300, June 1988 - March 1989, Editors L. Szabados, B. Szeidl, Konkoly observatory, H - 1525 Budapest, P.O. Box 67, Hungary, p. 1-3

 74. № 76, C. Stagg, H. Bozic, A. Fullerton, W. Gao, Z. Guo, P. Harmanec, J. Horn, L. Huang, L. Iliev, P. Koubsky, B. Kovachev, K. Pavlovski, J. Percy, F. Schmidt, S. Stefl, N. Tomov, J. Ziznovsky, A photometric campaign on the Be stars o and, KX And, KY And, LQ And amd EWLac, Monthly notices of the Royal Astronomical Society, containing papers published in the period 1988 September to October, v. 234, p. 1021-1049

 75. M. Tsvetkov, B. Kovachev, Flare stars investigations at the department of Astronomy and the Rozhen National Astronomical Observatory, Sollar and Stellar Flares, I.A.U. Colloquium No 104, Poster Papers, 15-19 August 1988, Stanford Universiity, California, USA, 1989, p. 151-154

 76. B. Kovachev, N. Tomov, M. Tomova, Three-colour photoelectric photometry of the symbiotic star AG PEG, Доклады БАН, т. 42, кн. 6, 1989, с. 5-6

 77. Evolution of Stars, IAU Symp. No 145, Abstract of Presented Papers, Варна, 27-31 август 1990, J. Borisova, B. Kowatschev, Spectral investigation of Be stars landa ER1 and kapa OPH FOR NRP phenomenon, p. 36

 78. L. Iliev, B. Kovachev, Changes in the pleione's shell - transition to a dissipation phase, Symposium 145, 27-31 August 1990, p. 40

 79. E. Mechenkova, B. Kovachev, Structure and spectral peculiarities of the circumstellar matter in the system V 367 CYGHI, IAU, Symposium 145, 27-31 August 1990, p. 45

 80. L. Iliev, B. Kovachev, Changes in the spectrum of pleione: Phase of shell dissipation, Evolution of Stars: the photospheric abundance connection, Poster Papers presented at the 145 symposium of the International Astronomical Union, Zlatni Pjasaci, Bulgaria, 27-31 August 1990, p. 127-128

 81. L. Iliev, B. Kovachev, N. Tomov, 59 Cygni - photometric behaviour after the active period, Астрофизически изследвания БАН, 6, 1991, с. 47-54

 82. E. Mechenkova, B. Kovachev, Structure and spectral pecularities of the circumstelar matter in the system V 367 CYGNI, Evolution of Stars: the photospheric abundance connection, Poster Papers presented at the 145 symposium of the International Astronomical Union, Zlatni Pjasaci, Bulgaria, 27-31 August 1990, p. 133-134

 83. I. Borisova, E. Chelebiev, B. Kowatschev, Spectral Investigation of some Be stars for NRP phenomenon, ESD Workshop of rapid variability of OB Stars Nature and Diagnostig Value, 1991, p. 49-50

 84. G. Petrov, B. Kovatchev, Searching for Galaxies in voids - first results, Доклади на БАН, т. 45, кн. 6, 1992, с. 5-8

 85. B. Kovachev, G. Petrov, Searching for galaxies in voids, Доклади на БАН, т. 45, кн. 9, 1992, с. 9-10

 86. № 88, G. Petrov, B. Kovachev, A. Strigatchev, A search for galaxies in voids - first results, Abstract Series 9, Bochum, 27 September - 1 October 1993, p. 48

 87. Доклади на БАН, т. 48, кн. 4, 1995,B. Kovachev, New details of the Classical Classification - Scheme of Galaxies, с. 5-8

 88. Доклади на БАН, т. 48, кн. 3, 1995, B. Kovachev, Photometric Study of a Spiral Galaxy, с. 5-9

 89. G. Petrov, A. Strigatchev, B. Kovachev, Studying of the void 2320+1339, Доклади на БАН, т. 47, кн. 6, 1994, с. 9-12

 90. Трудове, 11 Национална конференция по атомна спектроскопия с международно участие, 24-27 септември 1986, Варна, Б. Ковачев, Астроспектроскопия с висока дисперсия в НРБ, с. 99-103

 91. U. Hopp, B. Kuhn, U. Thiele, K. Birkle, H. Elsasser, B. Kovachev, A redshift survey for faint galaxies towards voids of galaxies, Astronomy and astrophysics, Supplement series, March 1995, p. 537-549

 92. J. Vennik, U. Hopp, B. Kovachev, B. Kuhn, H. Elsasser, Surface photometry of galaxies in low density regions, Astronomy and astrophysics, Supplement series, 1 June 1996, p. 261-280

 93. Доклади на БАН, 1997, т. 50, кн. 11-12, G. Petrov, B. Kovachev, Photometry and Morphology of Faint Galaxies in the Direction of the Void 0049+05, с. 5-8

 94. V. Kuhn, B. Kovachev, Слаби галактики в близки Voids, Доклади на БАН, т. 51

 95. Доклади на БАН, 1997, т. 50, кн. 11-12, B. Kovachev, On the problem of gaseous envelopes in early type supergiants, с. 9-12

 96. G. Petrov, W. Seggewiss, A. Dieball, B. Kovachev, CCD standards for U and I in the open cluster NGC 7790 Astronomy and astrophysics, 2001, т. 376, p. 745-750

 97. Списание на БАН, 1985, кн. 3, Б. Ковачев, М. Цветков, Нестационарните звезди и изследванията им в Националната астрономическа обсерватория, с. 48-56

 98. Б. Ковачев, Национална астрономическа обсерватория към БАН, с. 90-93

 99. Б. Ковачев, Международно сътрудничество в областта на астрономията у нас, Сп. БАН, г. 29, кн. 2, с. 57-63

 100. Астрономически календар, 1988, Б. Ковачев, Първи научни резултати в националната астрономична обсерватория, с. 90-92

 101. Б. Ковачев, Астрономически календар, 1988, с. 97-102; 103-107; 163-164

 102. Б. Ковачев, Астрономически календар, 1984, с. 38; 39; 42; 44; 46; 49; 83

 103. Б. Ковачев, Астрономически календар, 1985, с. 37; 38; 41; 44; 46; 48; 49; 88

 104. Доклади на БАН, т. 48, кн. 2, 1995, B. Kovachev, G. Petrov, A. Strigachev, V. Mineva, Preliminary photometric and morphological investigations of Galaxies in Pisces Cetus Void, с. 5-8

 105. Б. Ковачев, Кратка история на Националната обсерватория Рожен. Такава каквато я преживях (1953 - 1981), Bulgarian Astronomical Journal, v. 17, 2011, p. 170-198

 106. Б. Ковачев, Каталог на заснети галактики, 1994

 107. Б. Ковачев, Документи

 108. Б. Ковачев, Изследвани галактики от Б. Ковачев, 1993 година

 109. Б. Ковачев, Данни за изследваните от Б. Ковачев галактики

 110. Jena Review, 1982, Nr. 3

 111. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на капа Касиопея ІV, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 5, 1972, с. 47-64

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 2
(20 ноември 2012 г.)

 1. Dwarf Galaxies, The First ESO/ESA Workshop, Geneva, 12-13 May 1980, Reports, Edited by M. Tarenghi and K. Kjar

 2. Galactic and Extragalactic Infrared Spectroscopy, ESA (European Soace Agency), Review Papers Presented at XVIth ESLAB Symposium, Toledo, Spain, 6-8 December 1982

 3. Stellar Evolution and Dynamics in the Outer Halo of the Galaxy, ESO Workshop, Garching, 7-9 April 1987, Proceedings, Edited by M. Azzopardi and F. Matteucci

 4. Astronomy from Large Databases, ESA, Garching, 12 - 14 October 1987, Proceedings, Edited by F. Murtagh and A. Heck

 5. Bulges of Galaxies, ESO/STIO Workshop, La Serena, Chile, 16-19 January 1990, Proceedings, Edited by B. J. Jarvis and D. M. Terndrup

 6. Алманах на българските хумболтианци, София, 2011

 7. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 1, Numbers 1 - 40, 1921 November 30 - 1923 July 3

 8. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 2, Numbers 41 - 80, 1923 July 10 - 1925 April 29

 9. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 3, Numbers 81 - 120, 1925 July 4 - 1927 April 14

 10. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 4, Numbers 121 - 160, 1927 April 28 - 1928 November 27

 11. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 5, Numbers 161 - 200, 1928 December 1 - 1930 July 31

 12. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 6, Numbers 201 - 240, 1930 August 1 - 1932 December 27

 13. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 7, Numbers 241 - 280, 1933 January 18 - 1936 March 24

 14. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 8, Numbers 281 - 320, 1936 July 9 - 1939 August 30

 15. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 9, Numbers 321 - 360, 1939 September 21 - 1943 October 12

 16. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 10, Numbers 361 - 400, 1943 November 20 - 1949 February 4

 17. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 11, Numbers 401 - 440, 1949 March 25 - 1952 December 29

 18. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 12, Numbers 441 - 465, 1953 January 2 - 1956 May 15

 19. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 13, Numbers 466 - 479, 1956 May 17 - 1957 October 11

 20. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 14, Numbers 480 - 493, 1957 November 9 - 1959 December 14

 21. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 15, Numbers 494 - 508, 1960 February 8 - 1961 June 1

 22. Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, v. 16, Numbers 509 - 524, 1961 November 16 - 1962 December 28

 23. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 1(1) 1947; (2) 1948

 24. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 2, 1948

 25. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 3, 1948

 26. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 4, 1949

 27. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 5, 1950

 28. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 6, 1951

 29. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 7, 1951

 30. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 8, 1952

 31. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 9, 1952

 32. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 10, 1953

 33. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 11, 1954

 34. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 12, 1954

 35. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 13, 1955

 36. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 14, 1955

 37. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 15, 1955

 38. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 16, 1956

 39. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 17, 1957

 40. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 18, 1958

 41. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 19, 1958

 42. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 20, 1958

 43. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 21, 1959

 44. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 22, 1960

 45. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 24, 1960

 46. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 25, 1961

 47. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 26, 1961

 48. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 27, 1962

 49. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 28, 1962

 50. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 29, 1962

 51. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 30, 1963

 52. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 31, 1964

 53. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 32, 1964

 54. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 33, 1965

 55. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 70, 1985

 56. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 72, 1985

 57. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 74, 1986

 58. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 75, 1986

 59. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 76, 1987

 60. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 78, 1988

 61. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 79, 1988

 62. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 80, 1988

 63. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 81, 1990

 64. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 82, 1990

 65. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 84, 1992

 66. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 85, 1992

 67. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 86, 1992

 68. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 87, 1993

 69. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 88, 1993

 70. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 1, issue 2 (1992)

 71. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 2, issue 3 (1992)

 72. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 3, issue 2 (1992)

 73. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 3, issue 4 (1993)

 74. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 4, issue 1 (1993)

 75. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 4, issue 2 (1993)

 76. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 5, issue 1-2 (1994)

 77. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 5, issue 3 (1994)

 78. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 5, issue 4 (1994)

 79. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 6, issue 1 (1994)

 80. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 6, issue 2 (1994)

 81. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 6, issue 4 (1995)

 82. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 7, issue 1 (1995)

 83. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 7, issue 2-3 (1995)

 84. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 7, issue 4 (1995)

 85. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 8, issue 1 (1995)

 86. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 8, issue 2 (1995)

 87. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 8, issue 3 (1995)

 88. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 9, issue 1 (1995)

 89. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 9, issue 2 (1996)

 90. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 9, issue 3 (1996)

 91. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 10, issue 1 (1996)

 92. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 10, issue 2 (1996)

 93. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 10, issue 3 (1996)

 94. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 10, issue 4 (1996)

 95. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 11, issue 1 (1996)

 96. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 11, issue 2 (1996)

 97. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 11, issue 3-4 (1996)

 98. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 12, issue 1 (1997)

 99. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 12, issue 2-3 (1997)

 100. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 12, issue 4 (1997)

 101. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 13, issue 1 (1997)

 102. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 13, issue 2 (1997)

 103. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 13, issue 3 (1997)

 104. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 13, issue 4 (1997)

 105. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 14, issue 1 (1997)

 106. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 14, issue 4 (1997)

 107. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 15, issue 1-4 (1998)

 108. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 16, issue 2 (1998)

 109. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 16, issue 3 (1998)

 110. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 16, issue 4 (1998)

 111. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 17, issue 1 (1998)

 112. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 17, issue 2 (1998)

 113. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 17, issue 3 (1998)

 114. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 17, issue 4 (1999)

 115. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 17, issue 5 (1999)

 116. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 17, issue 6 (1999)

 117. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 18, issue 2 (1999)

 118. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 18, issue 3 (1999)

 119. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 18, issue 4 (2000)

 120. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 18, issue 5 (2000)

 121. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 18, issue 6 (2000)

 122. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 19, issue 1 (2000)

 123. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 19, issue 2 (2000)

 124. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 19, issue 3-4 (2000)

 125. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 19, issue 5 (2001)

 126. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 19, issue 6 (2001)

 127. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 20, issue 1 (2001)

 128. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 20, issue 2 (2001)

 129. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 20, issue 3 (2001)

 130. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 20, issue 5 (2001)

 131. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 20, issue 6 (2001)

 132. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 21, issue 1-3 (2002)

 133. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 21, issue 4-6 (2002)

 134. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 22, issue 1 (2003)

 135. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 22, issue 2 (2003)

 136. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 22, issue 4-5 (2003)

 137. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 22, issue 6 (2003)

 138. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 23, issue 1 (2004)

 139. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 23, issue 2 (2004)

 140. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 23, issue 3 (2004)

 141. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 23, issue 4 (2004)

 142. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 23, issue 5 (2004)

 143. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 23, issue 6 (2004)

 144. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 24, issue 1 (2005)

 145. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 24, issue 2 (2005)

 146. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 24, issue 3 (2005)

 147. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 24, issue 4 (2005)

 148. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 24, issue 5 (2005)

 149. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 25, issue 4 (2006)

 150. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 26, issue 4-5 (2007)

 151. Astronomical and Astrophysical Transactions, v. 26, issue 6 (2007)

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 3
Книги, принадлежали на Мартин Богомилов Ковачев
(2 януари 2013 г.)

 1. Л. Канторович, Б. Вулих, А. Пинскер, Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах, Москва, 1950

 2. Фортран ЕС ЭВМ, Москва, 1978

 3. T. Powell, J. Powell, The Silva Method of Mind Mastery, USA, 1988

 4. Jorg Schieb, Ways fur Windows, Dusseldorf, Germany, 1991

 5. М. Мойзли, Windows 3.1 Бърз справочник, изд. Техника, София, 1993

 6. Jorg Schieb, Das MS-DOS 6.2. Buch, Dusseldorf, 1994 (+ дискета)

 7. Delphyi, Визуално програмиране, София, 1997

 8. К. Рейнсдорф, Да научим сами Borland Delphi 4, том 1-2, Инфодар, София, 1998

 9. Н. Рубенкинг, Delphi 3 for Dummies, Софтпрес, София, 1998

 10. Фейт Уемпън, Практически Windows 98, София, 1999

 11. Oracle, Проектирование баз данных, Киев, 1999

 12. Мегай Такар, Професионално Oracle 8i за Windows NT, София, 1999

 13. Д. Крейг, А. Уеб, Програмиране с Microsoft Visual Basic 6.0, София прес, 1999

 14. С. Браун, Visual Basic 6, учебный курс, Москва, 1999

 15. П. Дарахвелидзе, Е. Марков, Програмирование в Delphi 4, Москва, 1999

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 4
(25 февруари 2013 г. – 6 март 2013 г.)

 1. Deutsches Museum Bonn, Forschung und Technik in Deutschland nach 1945, 1995 (25 февруари 2013 г.)

 2. Экспериментальная ядерная физика, т. І, 1955; т. ІІ, 1955; т. ІІІ, 1961 (25 февруари 2013 г.)

 3. Max'91, Workshop 2, Developments in Observations and Theory for Solar Cycle 22, Laurel, Maryland, 8-9 June 1989 (25 февруари 2013 г.)

 4. Optical Telescopes of the Future, Proceedings ESO Conference, Edited by F. Pacini, W. Richter and R. N. Wilson, Geneva, 12-15 December 1977 (25 февруари 2013 г.)

 5. Columbus Project, Phase 1, Report, August 12, 1988, Meeting of the Columbus Project Council by the Scientific Advisory Committee (25 февруари 2013 г.)

 6. Cosmology, Astronomy and Fundamental Physics, Edited by G. Stti and L. Van Hove, Proceedings Second ESO-CERN Symposium, Munchen, 12-17 March 1986 (25 февруари 2013 г.)

 7. 270 WE-Heraeus Seminar on Neutron Stars, Pulsars and Supernova Remnants, Editors: W. Becker, H. Lesch and J. Trumper, January 21-25, 2002, Physikzentrum Bad Honnef, Germany (25 февруари 2013 г.)

 8. Waltraut Carola Seitter, Atlas for Objective Prism Spectra, Bonner Spectral-Atlas I, Ummler, Bonn, 1970 (6 март 2013 г.)

 9. Waltraut Carola Seitter, Atlas for Objective Prism Spectra, Bonner Spectral-Atlas II, Dummler, Bonn, 1975 (6 март 2013 г.)

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 5
(21 март 2013 г.)

 1. R. Prager, Geschichte und literatur des Lichtwechsels der veranderlichen sterne, Zweite Ausgabe, Enthaltend die literatur der Jahre 1916 - 1933, Zweiter Band, Cygnus-Ophiuchus, Berlin, Ferd. Dummlers Verlagsbuchhandlung, 1936

 2. В. Смирнов, Курс Вышей математики, т. 1, Москва, 1948

 3. Е. Шпольский, Атомная физика, т. 1, Москва, 1949

 4. В. Смирнов, Курс Вышей математики, т. 2, Москва, 1950

 5. В. Смирнов, Курс Вышей математики, т. 4, Москва, 1951

 6. H. Schneller, Geschichte und literatur des Lichtwechsels der veranderlichen sterne, Zweite Ausgabe, Enthaltend die literatur der Jahre 1916 - 1950, Dritter Band, Orion-Vulpecula, Berlin, Akademie-Verlag, 1952

 7. H. Schneller, Geschichte und literatur des Lichtwechsels der veranderlichen sterne, Zweite Ausgabe Viertter Band, Enthaltend Erganzende literatur bis 1954 fur die bis 1938 benannten sterne, Berlin, Akademie-Verlag, 1957

 8. П. Павленко, Счетно-импульсний хранамутр, Москва, 1963

 9. Т. Зимкина и др.,Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия, Ленинград, 1971

 10. Д. Бьоркен, С. Дрел, Релативистична квантова механика, 1 кн., Наука и изкуство, София, 1974

 11. H. Scheffler, H. Elsasser, Physik der Sterne und der Sonne, Zurich, 1974

 12. Математическая энциклопедия, т. 1, Москва, 1977

 13. М. Виноградова и др., Теория волн, Москва, 1979

 14. Astronomical Uses of the Space Telescope, Geneva, 12-14 February 1979, Proceedings, Edited by F. Macchetto, F. Pacini, M. Tarenghi, 1979

 15. J. Audouze all, Nucleosynthesis and chemica evolution, 16th Advanced Course Swiss Society of Astrophysics and Astronomy, SAAS-FEE, 1986

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 6
(25 март 2013 г.)

 1. В. Романовский, Дискретные цепи Маркова, Москва, 1949

 2. Л. Канторович, В. Крылов, Приближенные методы висшего анализа, Москва, 1952

 3. Г. И. Копылов, Основы кинематики резонансов, Москва, 1970

 4. Д. Сакураи, Токи и Мезоны, Москва, 1972

 5. А. С. Шварц, Математические основы квантовой теории поля, Атомиздат, Москва, 1975

 6. Релятивистская кинетика и гидродинамика, Москва, 1979

 7. М. Соминский, Полупроводники, Москва, 1981

 8. Х. Пилькун, Физика релятивистских частиц, Москва, 1983

 9. Р. Томпсон, Дж. Моран, Дж. Свенсон, Интерферометрия и синтез в радиоастрономии, Изд. Мир, Москва, 1989

 10. Ways for Windows 2.0, 1992

 11. Ways for Windows 2.0, 1992

 12. Общий каталог переменных звезд, Академия наук СССР, 4 изд., Наука, Москва, т. І (1985); т. ІІ (1985); т. ІІІ (1987); ІV (1990)

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 7
(28 май 2013 г.)

 1. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 23 No. 1 February (II) 1973

 2. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 23 No. 2 March (I) 1973

 3. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 23 No. 3 March (II) 1973

 4. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 24 No. 1 April (I) 1973

 5. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 29 No. 2 December (I) 1973

 6. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 34 No. 1 August (I) 1974

 7. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 37 No. 2 December (II) 1974

 8. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 45 No. 2 December (II) 1975

 9. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 49 No. 3 June (II) 1976

 10. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 50 No. 2 July (II) 1976

 11. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 54 No. 1 January (I) 1977

 12. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 57 No. 3 May (II) 1977

 13. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 58 No. 1-2 June (I) 1977

 14. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 58 No. 3 June (II) 1977

 15. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 59 No. 1 July (I) 1977

 16. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 59 No. 2 July (II) 1977

 17. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 76 No. 2 July (I) 1979

 18. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 76 No. 3 July (II) 1979

 19. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 77 No. 1-2 August (I) 1979

 20. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 77 No. 3 August (II) 1979

 21. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 78 No. 1 September (I) 1979

 22. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 78 No. 2 September (II) 1979

 23. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 78 No. 3 October (I) 1979

 24. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 79 No. 1-2 October (II) 1979

 25. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 80 No. 1 November (II) 1979

 26. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 80 No. 2 December (I) 1979

 27. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 80 No. 3 December (II) 1979

 28. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 81 No. 3 January (II) 1980

 29. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 82 No. 1-2 February (I) 1980

 30. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 82 No. 3 February (II) 1980

 31. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 83 No. 1-2 March (I) 1980

 32. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 83 No. 3 March (II) 1980 (2 бр.)

 33. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 84 No. 1-2 April (I) 1980 (2 бр.)

 34. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 84 No. 3 April (II) 1980

 35. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 85 No. 1-2 May (I) 1980

 36. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 85 No. 3 May (II) 1980

 37. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 86 No. 1-2 June (I) 1980

 38. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 86 No. 3 June (II) 1980

 39. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 90 No. 3 October (II) 1980

 40. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 95 No. 1 February (II) 1981

 41. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 95 No. 2 March (I) 1981

 42. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 96 No. 1-2 March (II) 1981

 43. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 97 No. 1 April (I) 1981

 44. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 97 No. 2 April (II) 1981

 45. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 98 No. 1 May (I) 1981

 46. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 98 No. 2 May (II) 1981

 47. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 99 No. 1 June (I) 1981

 48. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 99 No. 2 June (II) 1981

 49. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 100 No. 1 July (I) 1981

 50. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 101 No. 1 August (I) 1981

 51. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 101 No. 2 August (II) 1981

 52. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 101 No. 3 September (I) 1981

 53. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 102 No. 1 September (II) 1981

 54. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 102 No. 2 October (I) 1981

 55. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 102 No. 3 October (II) 1981

 56. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 103 No. 1 November (I) 1981 (2 бр.)

 57. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 104 No. 1 December (I) 1981

 58. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 104 No. 2 December (II) 1981 (2 бр.)

 59. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 105 No. 1 January (I) 1982

 60. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 105 No. 2 January (II) 1982

 61. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 107 No. 2 March (II) 1982

 62. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 108 No. 1 April (I) 1982

 63. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 108 No. 2 April (II) 1982

 64. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 109 No. 1 May (I) 1982

 65. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 109 No. 2 May (II) 1982

 66. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 110 No. 1 June (I) 1982

 67. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 110 No. 2 June (II) 1982

 68. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 111 No. 1 July (I) 1982

 69. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 111 No. 2 July (II) 1982

 70. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 112 No. 1 August (I) 1982

 71. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 112 No. 2 August (II) 1982

 72. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 113 No. 1 September (I) 1982

 73. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 113 No. 2 September (II) 1982

 74. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 114 No. 1 October (I) 1982

 75. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 114 No. 2 October (II) 1982

 76. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 115 No. 1 November (I) 1982

 77. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 115 No. 2 November (II) 1982 (2 бр.)

 78. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 116 No. 1 December (I) 1982 (2 бр.)

 79. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 116 No. 2 December (II) 1982

 80. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 117 No. 1 January (I) 1983

 81. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 117 No. 2 January (II) 1983

 82. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 118 No. 1 February (I) 1983

 83. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 118 No. 2 February (II) 1983

 84. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 119 No. 1 March (I) 1983

 85. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 119 No. 2 March (II) 1983

 86. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 120 No. 1 April (I) 1983

 87. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 120 No. 2 April (II) 1983

 88. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 121 No. 1 May (I) 1983 (2 бр.)

 89. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 121 No. 2 May (II) 1983 (2 бр.)

 90. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 122 No. 1-2 June (I) 1983

 91. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 123 No. 1 July (II) 1983

 92. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 123 No. 2 July (I) 1983

 93. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 124 No. 1 July (II) 1983

 94. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 124 No. 2 August (I) 1983

 95. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 125 No. 1 August (II) 1983

 96. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 125 No. 2 September (I) 1983

 97. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 126 No. 1 October (II) 1983

 98. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 126 No. 2 October (I) 1983

 99. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 127 No. 1 October (II) 1983

 100. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 127 No. 2 November (I) 1983

 101. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 130 No. 1 January (I) 1984

 102. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 130 No. 2 January (II) 1984

 103. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 131 No. 1 February (I) 1984 (2 бр.)

 104. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 131 No. 2 February (II) 1984

 105. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 132 No. 1 March (I) 1984

 106. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 132 No. 2 March (II) 1984

 107. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 133 No. 1 April (I) 1984

 108. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 133 No. 2 April (II) 1984

 109. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 134 No. 1 May (I) 1984 (2 бр.)

 110. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 134 No. 2 May (II) 1984

 111. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 135 No. 2 June (II) 1984

 112. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 137 No. 1 August (I) 1984

 113. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 137 No. 2 August (II) 1984

 114. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 139 No. 2 October (II) 1984

 115. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 140 No. 1 November (I) 1984

 116. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 140 No. 2 November (II) 1984 (3 бр.)

 117. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 141 No. 1 December (I) 1984 (2 бр.)

 118. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 141 No. 2 December (II) 1984

 119. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 143 No. 2 February (II) 1985

 120. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 144 No. 1 March (I) 1985

 121. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 144 No. 2 March (II) 1985

 122. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 145 No. 1 April (I) 1985

 123. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 145 No. 2 April (II) 1985

 124. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 146 No. 1 May (I) 1985

 125. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 146 No. 2 May (II) 1985

 126. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 147 No. 1 June (I) 1985

 127. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 147 No. 2 June (II) 1985

 128. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 148 No. 1 July (I) 1985

 129. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 148 No. 2 July (II) 1985

 130. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 149 No. 1 August (I) 1985

 131. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 149 No. 2 August (II) 1985

 132. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 150 No. 2 September (II) 1985

 133. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 151 No. 1 October (I) 1985

 134. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 152 No. 1 November (I) 1985

 135. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 153 No. 2 December (II) 1985

 136. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 154 No. 1-2 January (I) 1986

 137. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 155 No. 1 January (II) 1986

 138. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 155 No. 2 February (I) 1986

 139. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 156 No. 1-2 February (II) 1986

 140. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 157 No. 1 March (I) 1986

 141. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 159 No. 1-2 April (II) 1986

 142. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 160 No. 1 May (I) 1986

 143. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 160 No. 2 May (II) 1986

 144. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 167 No. 1 October (I) 1986

 145. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 172 No. 1-2 January (II) 1987

 146. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 173 No. 1 February (I) 1987

 147. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 173 No. 2 February (II) 1987

 148. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 174 No. 1-2 March (I) 1987

 149. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 176 No. 1 April (I) 1987

 150. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 206 No. 2 November (II) 1988

 151. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 210 No. 1-2 February (I) 1989

 152. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 212 No. 1-2 March (II) 1989

 153. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 213 No. 1-2 April (I) 1989

 154. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 214 No. 1-2 April (II) 1989

 155. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 215 No. 1 May (I) 1989

 156. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 215 No. 2 May (II) 1989

 157. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 227 No. 1 January (I) 1990

 158. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 228 No. 1 February (I) 1990 (2 бр.)

 159. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 229 No. 1 March (I) 1990

 160. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 230 No. 1 April (I) 1990

 161. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 230 No. 2 April (II) 1990 (2 бр.)

 162. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. Indexes 1990 May 1991

 163. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 232 No. 1 June (I) 1990 (2 бр.)

 164. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 232 No. 2 June (II) 1990

 165. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 237 No. 1 October (I) 1990

 166. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 237 No. 2 October (II) 1990 (2 бр.)

 167. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 238 No. 1-2 November (I) 1990

 168. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 240 No. 1 December (I) 1990

 169. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 240 No. 2 December (II) 1990

 170. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 241 No. 1 January (II) 1991

 171. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 242 No. 1 February (I) 1991

 172. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 243 No. 1 March (I) 1991 (2 бр.)

 173. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 243 No. 2 March (II) 1991

 174. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 246 No. 2 June (II) 1991

 175. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 247 No. 1 July (I) 1991

 176. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 247 No. 2 July (II) 1991

 177. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 250 No. 1 October (I) 1991

 178. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 251 No. 1 November (I) 1991

 179. Astronomy and Astrophysics, A European Journal, v. 251 No. 2 November (II) 1991

 180. Edmund Optics end Optical Instruments Annual Catalog 2013

 181. Н. М. Бескин, Курс Аналитической геометрии, Москва, 1948

 182. Э. В. Шпольский, Атомная физика, т. 1, 5 изд., Москва, 1963

 183. Э. В. Шпольский, Атомная физика, т. 2, 2 изд., Москва, 1950

  Приемателен протокол 8

  Назад