Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 27.02.2014
Променен 5.1.2021

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
ХАРИТЮН НАРАДИКЯН
ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 1
(24 февруари 2014 г.)

 1. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 1, септември 2003

 2. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 2, октомври 2003

 3. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 3, ноември 2003

 4. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 4, декември 2003

 5. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 1, януари 2004

 6. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 2, февруари 2004

 7. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 3, март 2004

 8. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 4, април 2004

 9. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 5, май 2004

 10. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 6, юни 2004

 11. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 7, юли 2004

 12. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 8, август 2004

 13. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 9, септември 2004

 14. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 11, ноември 2004

 15. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 12, декември 2004

 16. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 1, януари 2005

 17. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 2, февруари 2005

 18. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 3, март 2005

 19. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 4, април 2005

 20. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 5, май 2005

 21. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 6, юни 2005

 22. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 7, юли 2005

 23. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 8, август 2005

 24. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 10, октомври 2005

 25. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 11, ноември 2005

 26. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 12, декември 2005

 27. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 1, януари 2006

 28. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 2, февруари 2006

 29. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 3, март 2006

 30. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 4, април 2006

 31. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 5, май 2006

 32. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 6, юни 2006

 33. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 7, юли 2006

 34. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 8, август 2006

 35. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 9, септември 2006

 36. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 11, ноември 2006

 37. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 12, декември 2006

 38. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 1, януари 2007

 39. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 2, февруари 2007

 40. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 3, март 2007

 41. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 4, април 2007

 42. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 5, май 2007

 43. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 6, юни 2007

 44. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 7, юли 2007

 45. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 8, август 2007

 46. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 9, септември 2007

 47. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 10, октомври 2007

 48. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 11, ноември 2007

 49. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 12, декември 2007

 50. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 1, януари 2008

 51. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 2, февруари 2008

 52. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 3, марта 2008

 53. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 4, април 2008

 54. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 5, май 2008

 55. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 10, октомври 2008

 56. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 11, ноември 2008

 57. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 12, декември 2008

 58. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VII, бр. 4, април 2009

 59. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 2, 10 февруари 2004

 60. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 3, 20 февруари 2004

 61. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 4, 15 март 2004

 62. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 6, 13 април 2004

 63. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 8, 8 юни 2004

 64. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 9, 7 юли 2004

 65. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 11, 15 октомври 2004

 66. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 13, 10 декември 2004

 67. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 1, 14 януари 2005

 68. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 2, 31 януари 2005

 69. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 3, 11 март 2005

 70. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 4, 11 април 2005

 71. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 5, 12 май 2005 (2 бр.)

 72. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 6, юни 2005

 73. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 7, юли 2005 (2 бр.)

 74. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 8, август-септември 2005

 75. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 9,октомври 2005 (2 бр.)

 76. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 10, ноември 2005 (2 бр.)

 77. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 11, декември 2005 (2 бр.)

 78. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 1, януари 2006

 79. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 2, февруари 2006

 80. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 3, март 2006

 81. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 4, април 2006

 82. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 5, май 2006

 83. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 6, юни 2006

 84. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 7, юли 2006

 85. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 8, август 2006

 86. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 9, септември 2006

 87. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 10, октомври 2006

 88. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 11, ноември 2006

 89. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 12, декември 2006

 90. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 1, януари 2007

 91. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 2, февруари 2007

 92. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 3, март 2007

 93. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 4, април 2007 (2 бр.)

 94. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 5, май 2007

 95. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 6, юни 2007 (2 бр.)

 96. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 7, юли 2007

 97. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 9, септември 2007

 98. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 10, октомври 2007 (2 бр.)

 99. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 11, ноември 2007

 100. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 12, декември 2007 (2 бр.)

 101. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 2, февруари 2008 (2 бр.)

 102. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 3, март 2008 (2 бр.)

 103. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 4, април 2008

 104. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 6, юни 2008

 105. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 7, юли 2008

 106. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 8, август 2008 (2 бр.)

 107. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 9, септември 2008

 108. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 10, октомври 2008 (2 бр.)

 109. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 11, ноември 2008

 110. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 12, декември 2008

 111. Информационен бюлетин на БАН, г. XIV, бр. 9, септември 2009

 112. Информационен бюлетин на БАН, г. XIV, бр. 10, октомври 2009

Материалите са заведени във фонд 65, оп. 4

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 2
(09.11.2020 г.)

 1. Волтметър в кожен калъф

Назад