Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден27.4.2022
Променен 29.4.2022

Биография
Иван Димитров Аврамов
(1956 – 26.04.2022)

Дарение


Роден

Иван Аврамов е роден

Обучение

Защитава докторска дисертация

Научна област

Работи в областта на акустоелектрониката

Професионален опит

В ИФТТ работи в лаборатория "Акустоелектроника"

Публикации

Използвана литература

  1. Некролог

Начало