Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден26.5.2015
Променен 4.12.2020
Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Васил Стефанов
(21.01.1930 – 04.06.2014)
ОПИС 5
(22 май 2015 г.)

 1. Квантовая электроника (1971) кн. 2

 2. Квантовая электроника (1971) кн. 3

 3. Квантовая электроника (1971) кн. 4

 4. Квантовая электроника (1971) кн. 5

 5. Квантовая электроника (1971) кн. 6

 6. Квантовая электроника (1972) кн. 7

 7. Квантовая электроника (1972) кн. 2(8)

 8. Квантовая электроника (1972) кн. 3(9)

 9. Квантовая электроника (1972) кн. 4(10)

 10. Квантовая электроника (1972) кн. 5(11)

 11. Квантовая электроника (1972) кн. 6(12)

 12. Квантовая электроника (1973) кн. 1(13)

 13. Квантовая электроника (1973) кн. 2(14)

 14. Квантовая электроника (1973) кн. 3(15)

 15. Квантовая электроника (1973) кн. 4(16)

 16. Квантовая электроника (1973) кн. 5(17)

 17. Квантовая электроника (1973) кн. 6(18)

 18. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 1

 19. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 2

 20. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 3

 21. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 4

 22. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 5

 23. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 6

 24. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 7

 25. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 8

 26. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 9

 27. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 10

 28. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 11

 29. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 12

 30. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 1

 31. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 2

 32. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 3

 33. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 4

 34. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 5

 35. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 6

 36. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 7

 37. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 8

 38. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 9

 39. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 10

 40. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 11

 41. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 12

 42. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 1

 43. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 2

 44. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 3

 45. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 4

 46. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 5

 47. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 6

 48. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 7

 49. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 8

 50. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 9

 51. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 10

 52. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 11

 53. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 12

 54. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 1

 55. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 2

 56. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 3

 57. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 4

 58. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 5

 59. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 6

 60. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 7

 61. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 8

 62. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 9

 63. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 10

 64. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 11

 65. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 12

 66. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 1

 67. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 2

 68. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 3

 69. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 4

 70. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 5

 71. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 6

 72. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 7

 73. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 8

 74. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 9

 75. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 10

 76. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 11

 77. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 12

 78. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 1

 79. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 2

 80. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 3

 81. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 4

 82. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 5

 83. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 6

 84. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 7

 85. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 8

 86. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 9

 87. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 10

 88. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 11

 89. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 12

 90. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 12

 91. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 1

 92. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 2

 93. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 3

 94. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 4

 95. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 5

 96. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 6

 97. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 7

 98. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 8

 99. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 9

 100. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 10

 101. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 11

 102. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 12

 103. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 1

 104. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 2

 105. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 3

 106. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 4

 107. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 5

 108. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 6

 109. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 7

 110. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 8

 111. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 9

 112. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 10

 113. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 11

 114. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 12

 115. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 1

 116. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 2

 117. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 3

 118. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 4

 119. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 5

 120. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 6

 121. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 7

 122. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 8

 123. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 9

 124. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 10

 125. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 11

 126. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 12

 127. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 1

 128. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 2

 129. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 3

 130. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 4

 131. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 5

 132. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 6

 133. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 7

 134. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 8

 135. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 9

 136. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 10

 137. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 11

 138. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 12

 139. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 1

 140. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 2

 141. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 3

 142. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 4

 143. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 5

 144. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 6

 145. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 7

 146. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 8

 147. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 9

 148. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 10

 149. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 11

 150. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 12

 151. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 1

 152. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 2

 153. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 3

 154. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 4

 155. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 5

 156. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 6

 157. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 7

 158. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 8

 159. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 9

 160. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 10

 161. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 11

 162. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 12

 163. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 1

 164. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 2

 165. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 3

 166. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 4

 167. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 5

 168. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 6

 169. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 7

 170. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 8

 171. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 9

 172. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 10

 173. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 11

 174. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 12

 175. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 1

 176. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 2

 177. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 3

 178. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 4

 179. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 5

 180. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 6

 181. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 7

 182. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 8

 183. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 9

 184. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 10

 185. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 11

 186. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 12

 187. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 1

 188. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 2

 189. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 3

 190. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 4

 191. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 5

 192. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 6

 193. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 7

 194. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 8

 195. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 9

 196. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 10

 197. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 11

 198. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 12

 199. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 1

 200. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 2

 201. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 3

 202. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 4

 203. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 5

 204. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 6

 205. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 7

 206. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 8

 207. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 9

 208. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 10

 209. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 11

 210. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 12

 211. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 1

 212. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 2

 213. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 3

 214. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 4

 215. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 5

 216. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 6

 217. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 7

 218. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 8

 219. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 9

 220. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 10

 221. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 11

 222. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 12

 223. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 1

 224. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 2

 225. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 3

 226. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 4

 227. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 5

 228. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 6

 229. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 7

 230. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 8

 231. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 9

 232. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 10

 233. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 11

 234. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 12

 235. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 1

 236. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 2

 237. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 3

 238. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 4

 239. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 5

 240. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 6

 241. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 7

 242. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 8 (2 бр.)

 243. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 12

 244. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 2

 245. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 3

 246. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 4

 247. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 5

 248. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 6

 249. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 7

 250. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 8

 251. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 9

 252. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 10

 253. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 11

 254. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 12

 255. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 1

 256. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 2

 257. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 3

 258. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 4

 259. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 5

 260. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 6

 261. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 7

 262. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 8

 263. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 9

 264. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 10

 1. Квантовая электроника, Киев, выпуск 7 (1973)

 2. Квантовая электроника, Киев, выпуск 9 (1975)

 3. Квантовая электроника, Киев, выпуск 32 (1987)

 4. Квантовая электроника, Киев, выпуск 11 (1976)

 5. Квантовая электроника, Киев, выпуск 14 (1978)

 6. Квантовая электроника, Киев, выпуск 15 (1978)

 7. Квантовая электроника, Киев, выпуск 16 (1979)

 8. Квантовая электроника, Киев, выпуск 17 (1979)

 9. Квантовая электроника, Киев, выпуск 18 (1980)

 10. Квантовая электроника, Киев, выпуск 32 (1987)

 11. Квантовая электроника, Киев, выпуск 33 (1987)


Назад