Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги


Мемоари

Създаден: 26.5.2015
Променен: 16.8.2017
Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Васил Стефанов
(21.01.1930 – 04.06.2014)
ОПИС 5
(22 май 2015 г.)

 1. Квантовая электроника (1971) кн. 2

 2. Квантовая электроника (1971) кн. 3

 3. Квантовая электроника (1971) кн. 4

 4. Квантовая электроника (1971) кн. 5

 5. Квантовая электроника (1971) кн. 6

 6. Квантовая электроника (1972) кн. 7

 7. Квантовая электроника (1972) кн. 2(8)

 8. Квантовая электроника (1972) кн. 3(9)

 9. Квантовая электроника (1972) кн. 4(10)

 10. Квантовая электроника (1972) кн. 5(11)

 11. Квантовая электроника (1972) кн. 6(12)

 12. Квантовая электроника (1973) кн. 1(13)

 13. Квантовая электроника (1973) кн. 2(14)

 14. Квантовая электроника (1973) кн. 3(15)

 15. Квантовая электроника (1973) кн. 4(16)

 16. Квантовая электроника (1973) кн. 5(17)

 17. Квантовая электроника (1973) кн. 6(18)

 18. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 1

 19. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 2

 20. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 3

 21. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 4

 22. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 5

 23. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 6

 24. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 7

 25. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 8

 26. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 9

 27. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 10

 28. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 11

 29. Квантовая электроника, том 1 (1974) кн. 12

 30. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 1

 31. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 2

 32. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 3

 33. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 4

 34. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 5

 35. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 6

 36. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 7

 37. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 8

 38. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 9

 39. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 10

 40. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 11

 41. Квантовая электроника, том 2 (1975) кн. 12

 42. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 1

 43. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 2

 44. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 3

 45. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 4

 46. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 5

 47. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 6

 48. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 7

 49. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 8

 50. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 9

 51. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 10

 52. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 11

 53. Квантовая электроника, том 3 (1976) кн. 12

 54. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 1

 55. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 2

 56. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 3

 57. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 4

 58. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 5

 59. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 6

 60. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 7

 61. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 8

 62. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 9

 63. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 10

 64. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 11

 65. Квантовая электроника, том 4 (1977) кн. 12

 66. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 1

 67. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 2

 68. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 3

 69. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 4

 70. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 5

 71. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 6

 72. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 7

 73. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 8

 74. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 9

 75. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 10

 76. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 11

 77. Квантовая электроника, том 5 (1978) кн. 12

 78. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 1

 79. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 2

 80. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 3

 81. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 4

 82. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 5

 83. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 6

 84. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 7

 85. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 8

 86. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 9

 87. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 10

 88. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 11

 89. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 12

 90. Квантовая электроника, том 6 (1979) кн. 12

 91. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 1

 92. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 2

 93. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 3

 94. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 4

 95. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 5

 96. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 6

 97. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 7

 98. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 8

 99. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 9

 100. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 10

 101. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 11

 102. Квантовая электроника, том 7 (1980) кн. 12

 103. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 1

 104. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 2

 105. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 3

 106. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 4

 107. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 5

 108. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 6

 109. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 7

 110. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 8

 111. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 9

 112. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 10

 113. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 11

 114. Квантовая электроника, том 8 (1981) кн. 12

 115. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 1

 116. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 2

 117. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 3

 118. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 4

 119. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 5

 120. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 6

 121. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 7

 122. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 8

 123. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 9

 124. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 10

 125. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 11

 126. Квантовая электроника, том 9 (1982) кн. 12

 127. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 1

 128. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 2

 129. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 3

 130. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 4

 131. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 5

 132. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 6

 133. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 7

 134. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 8

 135. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 9

 136. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 10

 137. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 11

 138. Квантовая электроника, том 10 (1983) кн. 12

 139. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 1

 140. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 2

 141. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 3

 142. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 4

 143. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 5

 144. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 6

 145. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 7

 146. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 8

 147. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 9

 148. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 10

 149. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 11

 150. Квантовая электроника, том 11 (1984) кн. 12

 151. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 1

 152. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 2

 153. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 3

 154. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 4

 155. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 5

 156. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 6

 157. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 7

 158. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 8

 159. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 9

 160. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 10

 161. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 11

 162. Квантовая электроника, том 12 (1985) кн. 12

 163. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 1

 164. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 2

 165. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 3

 166. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 4

 167. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 5

 168. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 6

 169. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 7

 170. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 8

 171. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 9

 172. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 10

 173. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 11

 174. Квантовая электроника, том 13 (1986) кн. 12

 175. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 1

 176. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 2

 177. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 3

 178. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 4

 179. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 5

 180. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 6

 181. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 7

 182. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 8

 183. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 9

 184. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 10

 185. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 11

 186. Квантовая электроника, том 14 (1987) кн. 12

 187. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 1

 188. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 2

 189. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 3

 190. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 4

 191. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 5

 192. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 6

 193. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 7

 194. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 8

 195. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 9

 196. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 10

 197. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 11

 198. Квантовая электроника, том 15 (1988) кн. 12

 199. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 1

 200. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 2

 201. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 3

 202. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 4

 203. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 5

 204. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 6

 205. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 7

 206. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 8

 207. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 9

 208. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 10

 209. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 11

 210. Квантовая электроника, том 16 (1989) кн. 12

 211. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 1

 212. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 2

 213. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 3

 214. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 4

 215. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 5

 216. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 6

 217. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 7

 218. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 8

 219. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 9

 220. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 10

 221. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 11

 222. Квантовая электроника, том 17 (1990) кн. 12

 223. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 1

 224. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 2

 225. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 3

 226. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 4

 227. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 5

 228. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 6

 229. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 7

 230. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 8

 231. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 9

 232. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 10

 233. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 11

 234. Квантовая электроника, том 18 (1991) кн. 12

 235. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 1

 236. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 2

 237. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 3

 238. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 4

 239. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 5

 240. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 6

 241. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 7

 242. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 8 (2 бр.)

 243. Квантовая электроника, том 19 (1992) кн. 12

 244. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 2

 245. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 3

 246. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 4

 247. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 5

 248. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 6

 249. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 7

 250. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 8

 251. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 9

 252. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 10

 253. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 11

 254. Квантовая электроника, том 20 (1993) кн. 12

 255. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 1

 256. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 2

 257. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 3

 258. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 4

 259. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 5

 260. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 6

 261. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 7

 262. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 8

 263. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 9

 264. Квантовая электроника, том 21 (1994) кн. 10

 1. Квантовая электроника, Киев, выпуск 7 (1973)

 2. Квантовая электроника, Киев, выпуск 9 (1975)

 3. Квантовая электроника, Киев, выпуск 32 (1987)

 4. Квантовая электроника, Киев, выпуск 11 (1976)

 5. Квантовая электроника, Киев, выпуск 14 (1978)

 6. Квантовая электроника, Киев, выпуск 15 (1978)

 7. Квантовая электроника, Киев, выпуск 16 (1979)

 8. Квантовая электроника, Киев, выпуск 17 (1979)

 9. Квантовая электроника, Киев, выпуск 18 (1980)

 10. Квантовая электроника, Киев, выпуск 32 (1987)

 11. Квантовая электроника, Киев, выпуск 33 (1987)


Назад