Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 18.6.2014
Променен 4.12.2020

Биография
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
(21.01.1930 – 04.06.2014)

Дарение


Роден е в София

Обучение

Завършва Сливенската мъжка гимназия „Добри Чинтулов" през 1947 година.

Следва физика в Природо-математическия факултет на Софийския университет (1947–1951).

Защитава дисертация на тема "Резонансни криви при модулирани напрежения" като аспирант на професор Емил Джаков в катедра по "Техническа физика" на Софийския университет (1956)

Специализира в редица водещи световни научни центрове: СВЧ методи за измерване на параметрите на газова плазма в Института „Хайнрих Херц", Берлин (1959); квантова електроника и лазерна физика във ФИАН, Москва (лаборатория на Нобеловия лауреат от 1964 г. Н. Г. Басов) (1967–1968); приложение на лазери за плазмени измервания в Имперския колеж, Лондон (1969–1970)

Професионален опит

Васил Стефанов е един от основателите на Института по електроника. Той е основопоположник на лазерната физика и техника в България.

Работи като технически сътрудник във Физико-математическия факултет на СУ и във Физическия институт на БАН (1956–1966)

Бил е асистент по физика във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив (1955)

Избран е за н.с. III ст. във ФИ (1956); н.с. I ст. в ИЕ (1963); ст.н.с. II ст. в ИЕ (от 1967)

Той е основател на лаборатория във Физическия институт с Атомна Научно Експериментална База (1960–1963)

Ръководи лаборатория (1963-1967) и сектор в Института по електроника при БАН (1967–1990)

Експертна дейност

Бил е научен секретар на Единния Център по Физика (1973–1978)

Публикации:

Ст.н.с. д-р Васил Стефанов е автор и съавтор на 65 научни статии, публикувани в наши и чуждестранни списания (Compt. Rend. l’Acad. Bulg. Sci., Bulg. J. Phys., ИБАН, ИФИ АНЕБ, ЖЭТФ, Phys. Letters; J. Phys. E, Infrared Phys.) и доклади, изнесени на наши и международни конференции, на 70 научнопопулярни очерци и статии, на 26 изобретения в областта на оптиката (10), електрониката (2), лазерната физика и техника (10) и лазерните устройства (4), както и на 6 разработки, внедрени в практиката. Ръководи 16 дипломанти и 4-ма аспиранти, от които понастоящем двама са професори, а един е академик на БАН

  1. Е. Ангелова, В. Стефанов, Г. Тодоров, Определяне на налягането на газа в газоразрядни тръби по деполяризацията на спонтанното излъчване, Тезиси на ІІІ национална конференция на младите физици, 26-30.І.1976, Видин

  2. Е. Ангелова, В. Стефанов, Г. Тодоров, В. Полишук, М. Чайка, Приложение на ефекта на Ханле за определяне налягането на газа в отпоени газоразрядни тръби, Тезиси на VІІ национална конференция по спектроскопоия с международно участие, 25-29.ІХ.1976, Слънчев бряг

  3. Е. Ангелова, В. Стефанов, Г. Тодоров, М. Чайка, Неразрушаващ контрол и измерване на парциални налягания на Хелий и Неон в отпоени газоразрядни тръби, Тезиси на национална конференция Физика и производство, 17-20.Х.1977, Казанлък

  4. Е. Ангелова, Г. Тодоров, В. Стефанов, М. Чайка, Метод за неразрушаващо измерване на налягането на газа, авторско свидетелство № 24920 от 15.06.1978

Използвана литература

  1. Некролог от Института по електроника при БАН

Начало