Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден: 23.10.2012
Променен: 22.8.2017

Протоколи
Описи
Свидетелства
Член-кореспондент проф. дфн
Чавдар Стоянов
ОПИС 1
(23 октомври 2012 г.)

  1. 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (2012) 417 стр., книга, български език

ОПИС 2
(16 октомври 2013 г.)

  1. Journal of Physics: Conference Series volume 205, 2010, XVIII International School on Nuclear Physics, Neutron Physics and Applications (Varna, 2010), Varna, Bulgaria, 21-27 September 2010, Editors: Chavdar Stoyanov, Natalia Janeva, The open assess journal for conferences, IoP Publishing

  2. Journal of Physics: Conference Series volume 366, 2011, XIX International School on Nuclear Physics, Neutron Physics and Applications (Varna, 2011), Varna, Bulgaria, 19-25 September 2011, Editors: Chavdar Stoyanov, Sevdalina Dimitrova, Victor Voronov, The open assess journal for conferences, IoP Publishing

Назад