Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2019
Променен 13.1.2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
СЪБИТИЯ 2019
ФЕВРУАРИ 2019

Светлината, лазерите и нобеловата награда по физика за 2018 г.
Публична лекция на проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 14 февруари 2019 г. (четвъртък) от 17 часа в Американския център към Столичната библиотека на пл. Славейков

МАРТ 2019
 1. Технически науки и Индустриален мениджмънт, XIІ Международна младежка конференция, Боровец, хотел Ела, 13–16 март 2019, срок за заявки 15 декември 2018 година

 2. За жените в науката, семинар, Център за обучение на БАН, ул. ”Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2 (комплекс на БАН, 4-ти км), 15 март 2019, 13:30 ч

 3. Хоризонт 2020 Практическо обучение по финансово-правни аспекти, Единен център за иновации на БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26Б, 26 март 2019, 9:00 - 15:00 ч

МАЙ 2019

 1. Българските азбуки, изложба БАН, пред Народния театър "Иван Вазов", 2-13 май 2019

 2. Кирило-Методиевското наследство, Тържествено събрание и изложба, Българска академия на науките, 23 май 2019 от 11:00

ЮНИ 2019
 1. Уреди за кабинета по физика, 19 ученически конкурс в Мраморното фоайе на Физически факултет при Софийския университет се провежда на 1 юни 2019 от 9:00 ч. Срок за записване на участниците до 30 май 2019 година в Софийския клон на Съюза на физиците в България

 2. Българският гений до Айнщайн – проф. Рашко Зайков в предаването на Валерия Николова "Хоризонт до обед", Българско национално радио, 5 юни 2019 (11:45)

 3. "Айнщайн – геният на века (1879–2019)", честване организирано от Софийския университет, катедра германистика и скандинавистика и Австрийската библиотека "Д-р Волфганг Краус" в Зала 1 на Ректората на 5 юни 2019 година (18:00)

 4. БИОМАТ 2019, Мултидисциплинарната конференция за изследователи, които прилагат математическите и компютърни методи в биологията, екологията, медицината, биотехнологиите, наука за околната среда и др. ще се проведе в Изследователския център на Полската академия на науките в Bedlewo на 30 км от Познан от 16 до 22 юни 2019 година

СЕПТЕМВРИ 2019
 1. ICQNN'2019 Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника, Софийски университет, 2-4 септември 2019

 2. Наука в различни култури и цивилизации, 1 Конференция на Международната академия по история на науката, Атина, Гърция, 12-15 септември 2019

 3. История на квантовите основи на физиката, Серия Симпозиуми, Физически факултет, Виенски университет, 23-24 септември 2019

ОКТОМВРИ 2019
 1. Дни на науката 2019, Юбилейна научна сесия послучай 75 годишнината на Съюза на учените в България, Пловдив, 31.10.2019 - 01.11.2019

НОЕМВРИ 2019
 1. Жените в българската литература и култура, Втора национална научна конференция, Софийски университет, Ректорат, зала 2, 27–28 ноември 2019 от 9:30 до 18:30; Институт за литература – БАН, 29 ноември 2918, от 9:30 до 15:30

 2. Модели на литературно и научно присъствие на жените през Възраждането, Кръгла маса за Елена Мутева, Ректората на Софийския университет, зала 2, 17:00 ч

 3. История на квантовата гравитация, Серия симпозиуми, Институт по гравитационна физика "Макс Планк" (Институтът на Алберт Айнщайн), Потсдам-Golm, 28–29 ноември 2019

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. ЮНЕСКО, Награда за информационни и комуникационни технологии в обучението, срок за номиниране 31 октомври 2019

 2. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика. Наградата се осигурява ежегодно от фирма Гамаконсулт. Настоящият конкурс ще се проведе на 1 юни 2019 година от 9:00 ч. във Физическия факултет на Софийския университет. Срок за записване в Софийски клон на Съюза на Физиците в България до 30 май 2019

 3. Фондация Еврика обявява конкурс 2019-2020 за определяне носителите на именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно по физика на името на акад. Георги Наджаков за студенти завършили втори курс с успех най-малко 5,00 със срок за кандидатстване до 15 октомври 2019 година

 4. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията ще получат стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти ще получават по около 300 евро на месец.

 5. За жените в науката, 3 стипендии по 5 000 евро са учредени от ЮНЕСКО и L'Orеal в областта на физическите, математическите и компютърните науки.

 6. Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант.

 7. Конкурс за високи научни постижения 2017, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

 8. Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина"

 9. Награди за млади учени "Професор Марин Дринов” и награди за най-млади учени "Академик Иван Евстратиев Гешов” обявява Българската академия на науките.

 10. Мацумае международната фондация обявява едногодишна "Fellowship Program" в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания.

 11. ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

 12. YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти

 13. Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти

 14. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

 15. Ежегодни награди на английското кралско дружество. Номинации се приемат до края на януари 2019 година.

 16. Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 17. АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците.

 18. Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците.

 19. Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40

 20. Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

 21. Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

 22. Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

  Web