Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.01.2011
Променен 13.1.2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
СЪБИТИЯ 2014

ЯНУАРИ 2014

   "КОЛЕДНА ЛЕКТОРИЯ “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 17 – 18 януари 2014
Национален център по радиобиология и радиационна защита, сграда № 7 в двора на Военномедицинска академия. Влиза се от входа за автомобили между Александровска болница и Факултета по дентална медицина. Залата за лекциите е на II етаж, края на дългия коридор, вляво

МАРТ 2014

    Публичен сектор, публични предприятия: къде е мястото на гражданите?
Международна конференция, организирана от Френското посолство в България и Френският институт в София. Входът е свободен. Осигурен е превод на френски и на български език. От 9.30 - 18.00 ч., 27 март 2014, Славейков № 3, София.

    С аерокосмически технологии срещу природните бедствия и Компютрите и Втората световна война, лекции на проф. дтн Гаро Мардиросян и д-р Светослав Забунов от Института за космически изследвания и технологии при БАН.
Катедра „Физика“ при Минно геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, зала 162, 15 ч., 27 март 2014 г. (четвъртък). След лекциите ще бъде открита нова учебна лаборатория по физика

АПРИЛ 2014

ХОРИЗОНТ 2020 8 – 11 април 2014 г., Будапеща, Четири дневен интензивен курс върху новите програмите на Европейския Съюз, подготовката на конкурентни предложения и управление на научно-изследователски и иновационни проекти (2014 – 2020).

Състезание на НАСА в България, 12 – 13 април 2014 г. За втора година глобалното състезание за ученици, студенти и професионалисти за разработване на решения или приложения с отворен код ще се проведе реално в Техническия университет в София и в Природо математическата гимназия в Бургас или виртуално след регистрация.

„КВАНТОВИТЕ КРИСТАЛИ – НОВО СЪСТОЯНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО”, Проф. дфмн ДИМИТЪР ПУШКАРОВ, Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидроаеродинамика, 10 април 2014 г. 15 часа

„ЗА ФИЗИКАТА И ФИЗИЦИТЕ В МОЯ ЖИВОТ”, 16 април 2014 г. 16 часа
Академична лекция на проф. дфмн ДИМИТЪР ПУШКАРОВ, почетен председател на секция „Физика” при Съюза на учените в България, Зала 300, ИФТТ – БАН, бул. Цариградско шосе” 72

„Компютърни вируси: минало, настояще и бъдеще“, (II част), 24 април 2014 г., 18 ч., Институт по математика и информатика – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, Мултимедийна зала „Акад. Стефан Додунеков“, бул. Цариградско шосе” 72

МАЙ 2014

"ВТОРА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ ОТ АТОМА ДО КОСМОСА” 15-16 май 2014 г. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Направление "Физически науки"

ЮНИ 2014

УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА, ученически конкурс, Физически факултет на Софийски университет, 7 юни 2014, от 9 ч. Учредената нова награда "Проф. д-р Елисавета Карамихайлова" на стойност 700 лева се дава за изработка на уред, методика, опит или нагледно помагало без компютърни симулации.

"Сливен2014” Национална конференция с международно участие, 27-29 юни 2014 г. Технически университет, ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - С Л И В Е Н

ЮЛИ 2014

Юлска лектория "Съвременни проблеми на физиката и естествените науки", Физически факултет на СУ, Аудитория „Проф. Карамихайлова” А-315, бул. Дж. Баучър № 5, 1-2 юли 2014 г. (вторник - сряда) от 9:00 ч. Организатор Софийския клон на Съюза на физиците в България.

Лекцията "Autocatalytic release of heme in sickle and healthy erythrocytes" е изнесена в Колоквиума СТРАНСКИ - КАИШЕВ по фазообразуване и кристален растеж на 01 юли 2014 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН.

"МДС Математически дни в София, 7-10 юли 2014 г. Международна конференция, Интитут по математика и информатика - БАН

СЕПТЕМВРИ 2014

18 ISCMP, Международна школа по физика на кондензираната материя
Предизвикателства на наноразмерната наука: теория, материали, приложения (в памет на Николай Киров), 1 – 6 септември 2014 г., Варна, България

Международна конференция по история на физиката, 4 – 5 септември 2014 г., Колежът Тринити, Кеймбридж, Англия

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2014, Национална конференция с международно участие, 12.09.2014 – 14.09.2014 г., гр. Каварна

BSA4 Четвърти балкански симпозиум по археометрия 27 – 30 септември 2014 г., Несебър

ОКТОМВРИ 2014

    Национална научна конференция по физика, 7 – 10 октомври 2014 г., Пловдив

    НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО – ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ, ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, организирана от Съюза на учените в България, 2 – 3 октомври 2014 г., Кърджали

НОЕМВРИ 2014

    Елена и Димитър Мутеви ранни пътище на българската модерност, Национална научна конференция
По повод 160 години от смъртта на Е. Мутева (1829–1854) и 150 години от смъртта на д-р Д. Мутев (1818–1864)
21 ноември 2014 година (петък), Новата конферентна зала на СУ от 12.00 часа

ДЕКЕМВРИ 2014

    125 години Физико-математически факултет, Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
5 декември 2014 г от 14 часа

    ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ФИЗИКА XVII Зимен Семинар на младите учени и докторанти
12–14 декември 2014, творчески дом „Витоша“ – Златните мостове (хижа на БАН)

    Културно-историческото наследство: проучване и опазване Филови четения, Докторантска конференция
15–16 декември 2014 година, Новата конферентна зала на СУ Северно крило, II етаж

КОНКУРС 2014
Кандидати за член-кореспонденти на БАН - Физически науки

Проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев

Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов

Проф. дфн Изак Маир Бивас

Чл.-кор. проф. дфн Николай Витанов Витанов

Проф. дфн Катя Желева Вутова

Проф. дфн Александър Александров Драйшу

Проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов

Чл.-кор. дфн Емил Рафаeлов Нисимов

Проф. дфн Павел Пенчев Петков

Проф. дфн Савчо Стефанов Тинчев

Проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев

Web