Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2011
Променен 9.1.2023
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023
СЪБИТИЯ 2013
ФЕВРУАРИ 2013

    Паметна плоча на академик Христо Янков Христов
Централната сграда на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика
11 февруари 2013 г., 15:30 часа

    80-годишен юбилей на академик Александър Держански
Тържествено заседание на Отделението по физико-математически науки, Големия салон на БАН, София, България, 8 февруари 2013 г., 15:00 часа

    КОЛЕДНА ЛЕКТОРИЯ “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА” 2013
Националния център по радиобиология и радиационна защита – сграда № 7 в двора на Военномедицинска академия, София, България, 8 – 9 февруари 2013 г.

МАРТ 2013

   Национални дни на кариерата в София, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Пловдив и Бургас от 12 март 2013 до 3 април 2013 г.

АПРИЛ 2013

    СОЦИАЛНИЯТ СТАТУС НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ Доклад на доц. Матю Матев, 18 април 2013 г. (четвъртък) от 14:30 часа в Големия салон на БАН, Организатор: Дискусионният клуб на Съюза на учените в България

    Изложба Холограми на съкровищата от Тракийската гробница при с. Мезек
Във фоайето на БАН – Централно управление, 19 – 21 април 2013 г.

МАЙ 2013

    Майски четения „ДНИ НА НАУКАТА 2013“
(хуманитарни, педагогически, социални, стопански, правни, природни, математически, информационни и технически науки, сигурност и отбрана) СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, България, 31 май 2013 г. e-mail: sub_vt@abv.bg

ЮНИ 2013

    УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА Ученически конкурс
СОФИЙСКИ КЛОН НА СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5, 8 юни 2013 г. (събота) 9 часа

    ESI 2013, 3-та Международна конференция "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ"
ул. Кирил и Методий № 23, Перник, България, 9-10 юни 2013 г.


    Проф. дфн Никола Балабанов и Пенка Лазарова представят книга за живота на проф. д-р Елисавета Карамихайлова в салона на Българска Академия на Науките – Централно управление, 10 юни 2013 г. от 16 часа

    Национален семинар по проблемите на образованието по стохастика
Творчески дом на СУ „Св. Климент Охридски” Китен 24 – 28 юни 2013

ЮЛИ 2013

    Юлска лектория 2013 Съвременни проблеми на физиката и естествените науки
Софийски клон на Съюза на физиците в България Аудитория „Проф. Карамихайлова” А-315, Физически факултет, Софийски университет
2 – 5 юли 2013 г.

СЕПТЕМВРИ 2013

    ІІ Национален конгрес по физически науки
41-ва Национална конференция по въпроси на обучението по физика, София, България, 25 – 29 септември 2013 г. Резолюция
Европейска нощ на учените
София, Пловдив, Стара Загора, 27 септември 2013 г. 16:00 ч.

ОКТОМВРИ 2013

    Философът в търсене на истината По случай 300 години от рождението на Дени Дидро, 5 октомври 2013 г., Френски институт в България, гр. София

    144 години БАН, Тържествено събрание, 14 октомври 2013, понеделник, 11.00 ч., Големия Салон на Българската Академия на Науките

    ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ХИМИЯ, Юбилейна научна сесия посветена на 90 годишнината от рождението на акад. Й. Малиновски, 17 -18 октомври 2013 г., гр. Банкя, хотел Банкя Палас

НОЕМВРИ 2013

    Тържествено събрание по случай 120-та годишнина на списание "Природа"
12.11.2013 от 11 часа, Големия салон на БАН

НАНО 2013, 15 Международен симпозиум по Нанонаука и Нанотехнология
Технически университет, София, България, 21 – 23 ноември 2013

ДЕКЕМВРИ 2013

    “Интердисциплинарна физика – модерната физика”, Шестнадесети Зимен Семинар на младите учени и докторанти от институтите на БАН на 8ми км (ИФТТ, ИЯИЯЕ, ИЕ, ЦЛСЕНЕИ, НИХМ и ИА). Срок за заявки до 15 ноември 2013 година при К. Темелков – тел. 5708, стая 311 и 304 или на Е-mail: mirolina@abv.bg; 06-08 декември 2013, Творчески дом на БАН ”Златни мостове” – Витоша.

    Конференция 60 години от създаването на фондация „Александър фон Хумболт“
Големия салон на БАН, 6 - 7 декември 2013, начало 9:30 часа

    Трета национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии
11-13 декември 2013 година, Пловдив

    Международна конференция за Регионално сътрудничество и европейска интеграция, Българо-Френски институт, 16 декември 2013 година, 13 - 17 ч., улица „Любен Каравелов“ 15, София