Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 6.1.2022
Променен 18.3.2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
СЪБИТИЯ 2022
Единен информационен център

МАЙ 2022
 1. Наука за бизнес Иновационен форум "Джон Атанасов", София, Техпарк, 19 май 2022 от 9:30

 2. Софийският университет удостои проф. Klaas Bergman с почетното звание „doctor honoris kausa" в Аулата на Ректората на 27 май 2022 от 15:00 ч. Проф. Bergman предлага и описва Stimulated Raman Adiabatic Passage (STIRAP). Процесът има приложения в съвременната молекулна физика

ЮНИ 2022
 1. Сътрудничество между университетите на бъдещето и частния сектор, Българо-скандинавски семинар, 2 юни 2022, 9:00-12:40, online

 1. Пътят към модерната физика, IV Международна Конференция по история на физиката, Тринити Колеж Дъблин, Ирландия, 8-10 юни 2022

 2. ICLPR-ST, Международна конференция по лазери, плазма и лъчение - наука и технология, Букурещ, Румъния, 7-10 юни 2022

АВГУСТ 2022
 1. BPU11, Конгрес на Балканския физически съюз (BPU), Белград, Сърбия, 28 август - 1 септември 2022

 2. ISCMP Прогрес и перспективи на функционалните материали, 21 Международна школа по физика на кондензираната материя, Международен дом на учените „Фредерик-Жолио Кюри", курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена", Варна, 29.08.2020 – 02.09.2020

СЕПТЕМВРИ 2022
 1. SIC 2022, 41 Симпозиум на Комисията за научни инструменти, Гръцка национална изследователска фондация, Атина, 19-23 септември 2022

 2. Европейска нощ на учените, Пловдив, 16 септември 2022

 3. Европейска нощ на учените, Стара Загора, 16 септември 2022

 4. Европейска нощ на учените, Бургас, 25 септември 2022

 5. Европейска нощ на учените, София, 30 септември 2022

ОКТОМВРИ 2022
 1. 50 години от създаването си чества Института по физика на тврдото тяло при Българската академия на науките в зала "Проф. M. Дринов" на 17 октомври 2022 година от 16:00 часа


  Приветствия oт председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски и акад. Никола Съботинов, председател на БАН (2008-2012)


  Директорът на ИФТТ проф. Хассан Шамати връчи наградата "Академик Георги Наджаков" на доц. Карекин Есмерян, победител в конкурса за високи научни постижения в ИФТТ през 2020-2021 година


  мизукален поздрав от камерен оркестър и прожекция на филм за ИФТТ

 2. Конкурс на Патентното ведомство на Република България за вписване в златната книга на откривателите и изобретателите

НОЕМВРИ 2022
 1. Есенно училище по катализ за докторанти и млади учени, 21-24 ноември 2022


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ
 1. ANSO, стипендии за млади учени в Китай, 2023

 2. DAAD, стипендии за магистри, докторанти, посдокторанти и учени в Германия, академичен обмен, кандидатстване до 15.11.2o22

 3. Словашки стипендии за Български студенти, преподаватели и учени със срок за кандидатстване до 31.10.2022

 4. Програма за посдокторанти (защитили през последните 10 години) на Австрийската академия на науките със срок за кандидатстване до 6 декември 2022

 5. Посолството на Швейцария и Центъра за академични изследвания София обявяват процедура за предварителен подбор на кандидати за отпуснатите от правителството на Швейцария стипендии за академичната 2023-2024. Окончателният избор на одобрените кандидати ще бъде направен от швейцарската Федерална комисия за стипендии

 6. Фондация Константин и Зеновия Кацарови, предоставя възможност за финансиране разработването на нов проект (до 2 500 швейцарски франка). Учредена е награда "Професор Кацаров" в размер на 10 000 швейцарски франка в областите история, право, точни науки и литература за български граждани със срок на кандидатстване до 31 октомври 2022 година

 7. EURAXESS, Национална програма за млади учени и постдокторанти 2 – Българска академия на науките

 8. Нютонова международна стипендия 2021, срок за кандидатстване 16 юни 2021

 9. ЮНЕСКО, Награда за информационни и комуникационни технологии в обучението

 10. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика

 11. Фондация Еврика обявява конкурс за определяне носителите на именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно по физика на името на акад. Георги Наджаков за студенти завършили втори курс с успех най-малко 5,00

 12. Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията ще получат стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти ще получават по около 300 евро на месец

 13. За жените в науката, 3 стипендии по 5 000 евро са учредени от ЮНЕСКО и L'Orеal в областта на физическите, математическите и компютърните науки.

 14. Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант

 15. Конкурс за високи научни постижения, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

 16. Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина"

 17. Мацумае международната фондация обявява едногодишна специализация в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания

 18. Проф. Цани Калянджиев ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

 19. ДА 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще реализират своите проекти

 20. Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти. Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40

 21. Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

 22. Миню Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

 23. АКВАХИМ Национален конкурс за най-добра дипломна работа. Наградата от 1000 евро се дава от Съюза на химиците

 24. Ежегоден конкурс "проф. И. Шопов" за млад учен в областта на полимерите. Наградата от 650 лева се дава от Съюза на химиците

 25. Моята теза за 180 секунди, конкурс, Френски Институт в България

 26. Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност

 27. Четири международна награда на Академия Линчеи "Луиджи Тартуфари": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

 28. Международна награда на Академия Линчеи "Каталдо Агостинели и Ангиола Гили Агостинели" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

Web