Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 3.1.2013
Променен 8.1.2023
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

СЪБИТИЯ 2012
АПРИЛ 2012

СЪВРЕМЕННИ ЦЕЛИ ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В СРЕДНИТЕ И ВИСШИ УЧИЛИЩА (100 години рентгеноструктурен анализ)
40-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
Габрово, България, 5 – 8 април 2012 г.

Дни на физиката 2012
Департамент по приложна физика, Технически университет, София, България, 24 – 28 април 2012 година

МАЙ 2012

Софийски фестивал на науката Парк Оборище (Вл. Заимов), София, България, 9-13 май 2012

Професор дфн Никола Балабанов юбилейно честване на 15 май 2012 година от 15 часа в 6-та аудитория на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, град Пловдив.

ТехноЛогика организира обсъждане на проект за създаването на нов, модерен, интерактивен Музей на науката и техниката, ул. „Червена стена“ № 46, София, 15 май 2012г. (вторник), 15:00 часа

Дни на науката 2012, Майски четения, Хуманитарни науки; Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически и военни науки; Аграрни науки, Съюз на учените клон Велико Търново, 31 май 2012 г.

ЮНИ 2012

ESI 2012 Втора научна конференция Образование, наука, иновации, Европейски политехнически университет, Перник, България, 9 – 10 юни 2012

Проф. дхн Янко Димитриев Моят житейски път, професионална кариера и ученици, Академична лекция, Големия салон на БАН, София, България, 12 юни 2012 г.

InSite2012 Конференция за образованието по Информационна наука + Информационни технологии, Монреал, Канада, 22 – 27 юни 2012 г.

WLMI – 2012 3 Международен Семинар по Взаимодействие лазер – вещество, Porquerolles, Франция, 25-29 юни 2012

ЮЛИ 2012

BPU8 VIII Конференция на Балканския физически съюз, Констанца, Румъния
, 5 – 7 юли 2012 г.

  Юлски лекторат, Проблеми на модерната физика и естествените науки, Физическия факултет на Софийски университет, бул Дж. Баучър 5, аудитория А315, София, България, 9 – 11 юли 2012 г.

9ISCBPU, IX Международна студентска Конференция на Балканския физически съюз, Констанца, Румъния, 10 – 13 юли 2012 г.

UP2012 XVIII Международна конференция по свръхбързи явления 2012, Лозана, Швейцария, 8 – 13 юли 2012 г.

IX Международен конгрес по история на океанографията, Атина 12-16 юли 2012 г.

ICN+T 2012 Международна конференция по нанонаука и технология 2012, Сорбоната в Париж, Франция, 23 – 27 юли 2012 г.

 SCIEX Програма за научен обмен, Българо-швейцарски научен обмен за докторанти и постдокторанти, Огледална зала на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 27.07.2012 г. от 10:00 часа, swiss_scholarship@mon.bg

CMDS 2012, 6 Международна конференция по Кохерентна Многомерна Спектроскопия, Берлин, Германия, 16-18 юли 2012

СЕПТЕМВРИ 2012

17th ISCMP, Нерешени проблеми във физиката на кондензираната материя, Биомедицинска физика и нейните приложения, Международна конференция, Варна, България, 2-7 септември 2012 г.

      

DiPP 2012 "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство", Международна конференция, Велико Търново, България, 18-21 септември 2012 година

  Европейска нощ на учените 2012, София: БАН- Централно управление, Техническия университет, НАТФИЗ и VIVACOm Art Hall (Телефонна палата); Пловдив; Стара Загора, Хасково, Плевен, Бургас и Варна, 28 септември 2012 година

ОКТОМВРИ 2012

UNITE, 2 Докторантски симпозиум, "R&D in Future Internet and Enterprise Interoperability, София, България, 11 – 12 октомври 2012 г.

Есенно съвещание на учителите по физика
Организатор: Софийски клон на Съюза на физиците в България, Председател проф. дфн Тодор Мишонов, Гюлечица, 12 – 14 октомври 2012 г.

„Иновативни методи използвани в обучението по физика и астрономия”, Семинар на учителите по физика и астрономия, Организатор: Софийски клон на Съюза на физиците в България, Гюлечица, 19 – 21 октомври 2012 г.

ЕКОЛОГИЯ – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ, Враца, България, 18 – 20 октомври 2012 г.

Европейска конференция по биомедицинска физика и инженерство, Враца, България, 18 – 20 октомври 2012 г.

ТРАДИЦИИ, ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, гр. Смолян, 19–21 октомври 2012 г.

  ДНИ НА НАУКАТА 2012, Научна сесия по направленията: Техника и технологии – постерна сесия; Естествени и аграрни науки – постерна сесия; Хуманитарни и обществени науки – доклад; Медицина, Фармация, Организация на здравеопазването и дентална медицина, Съюз на учените – Пловдив, 25–26 октомври 2012 г.

  НАУКА НА СЦЕНАТА, Севлиево, България, 26–28 октомври 2012 г.

НОЕМВРИ 2012

  5ESHS, 5 Международна конференция на Европейското дружество по история на естествените науки, Атина, Гърция, 1–3 ноември 2012

ИТИ’2012, ІV НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, ул. “Шипка” № 34, Руски Културно-Информационен Център, София, България, 8–10 ноември 2012 г., Единен център за иновации на Българската академия на науките

  MECH2012, МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕХАНИКА, По случай 35-годишнината на Института по механика и 50-години изследвания по механика при Българска академия на науките, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.4., 1113, Tel. +359 2 979 64 20, Fax: +359 2 870 74 98, София, България, 19-22 ноември 2012

NANO'2012, 14 Международен семинар по Нанонаука и Нанотехнология, Новата сграда на библиотеката на Техническия университет, София, 22–23 ноември 2012 г.

ДЕКЕМВРИ 2012

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КЛИМАТА И НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ, Семинар с международно участие в рамките на проект „Климатични промени и българското земеделие: икономическо въздействие и уязвимост“ с фонд “Научни изследвания”, Информационен център на ЕС, Представителство на ЕК в България, ул. "Московска" № 9, София, 6 декември, 2012 от 13:30.