Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2011
Променен 13.1.2024

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
СЪБИТИЯ 2018
МАРТ 2018

 1. Калипсо, 2 март 2018, 10:00 ч в Лабораторния комплекс на София Тех Парк, стая 213

 2. 14-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа, 27 март 2018 година, 9:30-12:40, Интер Експо Център, София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Зала "Мусала“
 3. CryoHub, информационен семинар по криогенно съхранение на енергия, 27 март 2018 година, 9:30-12:40, Интер Експо Център, София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Зала "Вихрен“

АПРИЛ 2018

Център по природо-математически науки "Акад. Георги Наджаков" е открит в 18 СОУ Уилям Гладстон, гр. София, 24 април 2018

МАЙ 2018

ТЕХСИС2018
Техника, технологии и системи, 7 Международна научна конференция, 17 – 19 май 2018, Пловдив. Заявки се приемат до 17 март 2018

ЮЛИ 2018

 1. 3та Международна конференция по естествени науки и литература, Sorbonne Universite – Faculte des Sciences et Ingenierie, place Jussieu, 75005 Париж, Франция, 2–4 юли 2018. Форумът е отворен за всички учители, които проявяват интерес към естествените науки и литературата. Краен срок за изпращане на заявки за участие (на e-mail: gvlahakis@yahoo.com или konstantinos.tampakis@gmail.com) е 31 март 2018.

 2. Юлски лекторат, 2 - 6 юли 2018, СУ

АВГУСТ 2018

BPU10 10 Юбилейна международна конференция на Балканския физически съюз, 26-30 август 2018, София, България

СЕПТЕМВРИ 2018

 1. Физика и приложения на нови мултифункционални материали
  20 Юбилейна Международна школа по физика на кондензираната материя, 3 – 7 септември 2018, Варна

 2. Шеста Европейска конференция по Кристален растеж Посветена на Иван Н. Странски, Ривиера Холидей Клуб, Варна, България, 16-20 септември 2018

ОКТОМВРИ 2018
 1. HOPDSS2018 Обща 3та Международна Конференция по История на физиката, Donostia/San Sebastian (Испания); 17–21 октомври 2018

 2. 4та обща конференция на младите учени по история на физиката, Donostia/San Sebastian (Испания); 17–21 октомври 2018

 3. 200 годишнината на д-р Димитър Мутев
  Кръгла маса, Факултет по славянски филологии, СУ, октомври 2018

НОЕМВРИ 2018
 1. VII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, Пловдив, 30 ноември - 1 декември 2018, срок за подаване на заявки 30 Х 2018, докладите ще бъдат отпечатани в списанието на ПУ Journal of Physics and Technology

ДЕКЕМВРИ 2018

 1. 200 годишнината на д-р Димитър Мутев
  Кръгла маса, Етнографски музей, БАН, зала 19, 2 етаж, 10 декември 2018

 2. Интердисциплинарна физика, XXI Зимен сминар на младите учени и докторанти, Творчески дом на БАН, Витоша, 14 – 16 декември 2018, срок за заявки 7 декември 2018 г. доц. К. Темелков, (temelkov@issp.bas.bg; тел. 02 9795708)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ

Магистърски програми за обучение по динамика на флуидите краткосрочни и дългосрочни в Института фон Кармен, Брюксел, Белгия. Срок за подаване на документи за учебната 2018/2019 до 1 октомври 2018 г. За студенти от страни членки на НАТО не се изисква такса за обучение. Първите двама кандидати, които отговарят на изискванията ще получат стипендия от 1100 евро на месец. Останалите 30 студенти ще получават по около 300 евро на месец.

За жени в науката 5 Международни награди на ЮНЕСКО и L'Orеal по 100.000 евро ще бъдат връчени през март 2019 в Париж в областите: физически науки, математика и компютърни науки. Номинации се приемат до 13 юли 2018

Карол дава годишна стипендия в размер на 8 000 лв на редовен докторант. Срок за подаване на документи 12 ноември 2017 година.

Конкурс за високи научни постижения 2017, Съюз на учените в България, e-mail: office@usb-bg.org

Питагор годишни награди за наука на Министерството на образованието и науката приема номинации за "цялостен принос", "млад учен", "утвърден учен в областта на природните и инженерни науки, хуманитарни и социални науки, здраве и медицина" до 20 април 2017 година

Мацумае международната фондация обявява едногодишна "Fellowship Program" в областта на природните, инженерните науки и медицина за учени с докторска степен до 49 години за провеждане на научни изследвания от април 2018 до март 2019 година. Срокът за подаване на документи е август 2017 г.

ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ ежегодна награда за постижения в областта на науката, Икономическия университет, Варна, в деловодството, стая 209 или на е-mail: rektorat@ue-varna.bg

YES 7 Национален конкурс за млади учени, студенти и докторанти се организира от Единния център за иновации на Българската академия на науките. Петимата финалисти на възраст от 18 до 35 години ще получат възможности да реализират своите проекти

Клуб млади таланти предвижда индивидуални поощрителни парични и материални награди за 3 докторатни и 3 студенти

Наградите на английското кралско дружество за иновации се присъждат ежегодно в размер на 250,000 паунда: една за изследвания в областта на физическите науки и една за изследвания в областта на биологията

Ежегодни награди на английското кралско дружество. Номинации се приемат до края на януари 2017 година.

Минко Балкански Ежегоден национален конкурс по физика, математика и информатика

Софийски университет "Св. Климент Охридски" Голяма награда за научна и изследователска дейност за 2016 година. Предложения се приемат на тел. 9308-336; 987-39-12 и в каб. 6 на Ректората, при Главния секретар Детелина Илиева

Млади таланти Национална база данни за студенти в България и чужбина, чужди студенти в България, докторанти и ученици 11-и и 12-и клас, София, бул. Акад. И. Гешов № 40.

Фулбрайт Стипендии за преподавателска и изследователска дейност през учебната 2019–2020 със срок за кандидатстване до 10 май 2018 годона ще бъде представена на 22 февруари 2018 от 10:30 в Големия салон на БАН, ул. "15 ноември" № 1, гр. София

Четири международна награда на Академия Линчеи "Luigi Tartufari": една за история; една за неравенството и разпределението на доходите, една за ориенталска история и литература и една за конституционална история (25 000 евро всяка)

Международна награда на Академия Линчеи "Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli" за чиста и приложна механика или математическа физика (15 000 евро)

Web