Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2012
Променен 6.1.2023

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

СЪБИТИЯ 2011
ФЕВРУАРИ 2011

МАЙ 2011

Симпозиум 25 години European Physical Letters, наречен "Граници на физиката", се проведе в Баварската академия на науките в Мюнхен, Германия от 2-4 май 2011 година.

ЮНИ 2011

ЮЛИ 2011

"100 години свръхпроводимост и 25 години високотемпературна свръхпроводимост" среща, организирана от Групата по история на физиката към Английският Институт по физика (IoP), се проведе в Кембриджския университет на 11 и 12 юли 2011 година.

АВГУСТ 2011

Международна конференция (GIREP - EPEC) за учители, възпитатели и изследователи по физика се проведе в Университета в Ювяскюля, Финландия от 1 до 5 август 2011 година

ОКТОМВРИ 2011

Конференция на COMSOL, Лудвигсбург, Щудгард, 26 - 28 октомври 2011 г.

НОЕМВРИ 2011

    Някои годишнини по физика
24 ноември 2011
Institute of Physics, 76 Portland Place, London W1B 1NT
IOP Група по история на физиката
Председател на срещата Д-р Петер Форд
2.00 Д-р Анджела Нюинг Историята на използването на различни лъчения в медицината
3.00 Д-р Тони Канстъбъл, Сто годишнината от публикацията на Kaye и Laby и нейното въздействие. Таблица с химически и физически константи и някои математически функции оригинално съставени от G. W. C. Kaye (1880 – 1941), OBE., MA., DSc., FRS and T. H. Laby (1880 - 1946), MA, Sc.D., F.R.S. (London: Longmans: At least 15 editions)
4.00 Д-р Едуард Давис Ръдърфордовото откриване на атомното ядро