Начало
Физици
Документи
Апарати
Книги
Снимки
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 5 ноември 2007
Променен: 3 февруари 2011


КНИГИ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НАДЖАКОВ
лична библиотекаР. Г. Геворкян, Курс физики, Москва, 1979

Г. А. Зисман, О. М. Тодес, Курс общей физики, Москва, т. І и ІІІ, 1968-1969

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теория поля, Москва, 1973

Математическая энциклопедия, т. І, Москва, 1977

Математическая энциклопедия, т. ІІ, Москва, 1979

Математическая энциклопедия, т. ІІІ, Москва, 1982

Математическая энциклопедия, т. ІV, Москва, 1984

Математическая энциклопедия, т. V, Москва, 1985

Г. Наджаков, Опитна физика, І част, Литопечат, 1946

Г. Наджаков, Опитна физика, ІІ част, София, Наука и изкуство, 1946

Полупроводники в науке и технике, т. І, Москва, 1957

Полупроводники, Москва, 1962

Проблемы физики полупроводников, Москва, 1957

К. А. Путилов, В. А. Фабрикант, Курс физики, част ІІ, Москва, 1963

К. А. Путилов, В. А. Фабрикант, Курс физики, част ІІІ, Москва, 1962

Физика и химия соединении АІІ ВVІ, Москва, 1970

Физически Энциклопедически словарь, т. І, Москва, 1960

Физически Энциклопедически словарь, т. ІІ, Москва, 1962

Физически Энциклопедически словарь, т. ІІІ, Москва, 1963

Физически Энциклопедически словарь, т. ІV, Москва, 1965

Физически Энциклопедически словарь, т. V, Москва, 1966

Б. М. Яворский, А. А. Делаф, Курс физики, Москва, 1971

Отпечатъци от статии:

Г. Наджаков, Към методите за определяне константите и капацитета на един торзионен електрометър, Годишник на СУ, ФМФ, т. 26, 1930, кн. 1

Г. Наджаков, Върху чувствителностьта въ количество електричество на бинантния електрометър, Годишник на СУ, ФМФ, т. 28, 1931-1932, кн. 1, с. 57-70

Г. Наджаков, Върху капацитетните величини на квадрантния електрометър на Долецалек, Годишник на СУ, ФМФ, т. 30, 1934, кн. 1, с. 155-180

Протокол совещания комитета полномочных представителей правительств государств-членов Обьединенного института ядерных исследовании, 25-26 ноября 1960 года, Дубна, Экз. 33 (Подвързан е меки светлосини корици с телбод. Съдържа 55 листа.)

Решения ІХ деддия ученного совета обьединенного института ядерных исследовании, 21-24 ноебря 1960 года, Дубна, Экз. 093 (Подвързан с меки светлосини корици и телбод. Съдържа 50 листа)

Проект Щатное расписание обьединенного института ядерных исследовании на 1961 год (Съдържа 33 листа подвързани с телбод и мека синя хартия)

Вестник "Отечествен фронт", г. 19, бр. 5492, Неделя, 29 април 1962 година (Съдържа 6 страници)

Вестник "Правда", № 105, Воскресенье, 15 апреля 1962 года (Съдържа 6 страници)

Вестник "Правда", № 121, Воскресенье, 1 мая 1962 года (Съдържа 6 страници)

Вестник "Правда", № 123, Воскресенье, 3 мая 1962 года (Съдържа 4 страници)

В помощ на борците за мир. Издава Националният комитет за защита на мира, бр. 2, 1962 (Съдържа 64 страници малък формат 12/16,5)

Държавен вестник, бр. 59, София, 27 юли 1965, г. (8 стр.)

Държавен вестник, бр. 63, София, 10 август 1965, г. (8 стр.)

Бухгалтерский отчет Объединенного института ядерных исследовании на 1-ое июля 1965 года № 770/20, (Машинописно копие с оригинални подписи, с твърда подвързия в син цвят. Съдържа 11 листа с таблици.)

Докллады Академии Наук СССР, т. 161, 1965, кн. 5, с. 1059-1062 (Отпечатък с автограф на Фридкин, 11.09.1965)

Пчеларство, месечно списание, бр. 8, август 1965 (32 стр)