Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Петър Стефанов

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 11.3.2013
Променен 2.3.2021

Документи
Биография
Биография
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
04.03.1941 – 28.02.2013

Роден е в село Бошуля, Пазарджишка област

Обучение Завършва средно образование в гимназия "Антим", град София (1958), където учител по физика му е Георги Томалевски

Следва физика в Софийския университет (1960-1967) при професорите Георги Наджаков, Милко Борисов, Павел Марков и Емил Джаков. Защитава дипломна работа на тема "Устройство за измерване дебелината на тънки слоеве по време на нанасянето им във вакуум" под ръководството на Кирил Пупов от Института по електроника при БАН. Получава магистърска диплома по специалност "радиофизика и ядрена електроника".

Професионален опит

Петър Стефанов започва работа като технолог под ръководството на Йордан Касабов (член-кореспондент на БАН) в Централния институт за елементи при Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП) от 19 май 1970 година. Остава на тази длъжност само два месеца, време през което успешно разработва технология за производство на носещи ленти за чипове.

От август 1970 година е назначен за ръководител на група за монтаж на електронни схеми. Първоначално групата разработва специални електронни покрития (1970 – 1972).

През 1974 година Централният институт за елементи прераства в Институт по микроелектроника при Държавното стопанско обединение "Електронни елементи" в Ботевград. В него под ръководството на Петър Стефанов, който от 1973 до 1985 година е началник бюро, са произведени 28 вида тънкослойни и пласмасови корпуси за монтаж на интегрални схеми. Внедрено е меко златно покритие в завода по Микроелектроника в Ботевград. Произведени са печатни платки за ИМЕ и за бутонни телефони в Белоградчик. Внедрена е линия за производство на течнокристални дисплеи в Завода за електронни преобразователни елементи в София. Разработена е тънкослойна магнитна глава. Разработени са тънкослойни гъвкави магнитни носители, цилиндрични магнитни домени, тънкослойни сензори за температура, влажност, газоанализатори и интегрални датчици за преместване. Петър Стефанов участва в изграждането и пускането в експлоатация на две малки предприятия в Приборостроителния завод в Копривщица предназначени за производството на течнокристални дисплеи и тънкослойни сензори. В тях са създадени чисти стаи и технологични линии за производство. Изделията са узаконени от Комитета по стандартизация и Централната изпитателна лаборатория в Мюнхен. През периода 1984 – 1986 година в тях са произведени 50 000 броя тънкослойни съпротивителни термометри (за Германия), около 20 вакуумни инсталации за български предприятия, стендове за изпитания на космически прибори, многоканални пластини за нощно наблюдение и уникален прибор за изследване на космични лъчения, внедрен в изкуствения спътник "България 1300"

Като началник на направление "Нови прибори и технологии" в Института по микроелектроника" Петър Стефанов осъществява разработката на автомобилни сензори за компютрите на "Лада" и "Камаз" (1986)

Петър Стефанов е бил заместник директор на Технологичния институт по периферна техника в Пловдив, където разработва буквени дисплеи и термопечатаща глава за пишещи машини – "Булраит" (1987)

Той е бил началник направление "Нови прибори и технологии" в Завода за електронни преобразователни елементи (ЗЕПЕ) (1988 – 1989). Под негово ръководство са разработени и произведени пробни серии от течнокристални дисплеи (LCD) за военни радиостанции – Минск, бордови табла за комбайни "Зена" – Толбухин и плоски екрани за компютри по линията на СИВ. Пуснато е производство на тактови генератори за "Микропроцесорна техника" в Правец и селенови фотокопирни барабани за "Фотофакс" в Канада и "Контек" в Германия. Пусната е и линия за твърди дискове с внесени от САЩ машини.

Петър Стефанов създава "ИСМА" ООД през 1990 година. В съдружие с Интеркварц АД и ВТО – Техника, които са собственост на държавата, започва производството на селенови барабани. Продукцията се изнася в Америка (1995 – 1996)

След като успешно покрива задълженията на сдружението, "ИСМА" ООД приватизира фабриката за селенови барабани (1997). Разработени са нови модели фотокопирни барабани и технологии за тях, които покриват 609 модела фотокопирни машини. Фирмата създава три машини за производство на чипове, две от които работят в Белгийския институт по микроелектроника, а третата е в Applied Materials в Калифорния. Завършена е машина за производство на покрития за холограмни знаци за стикери. Разработено е нанасянето на много добри тефлонови покрития. В процес на внедряване са нови методи за получаване на синтетичен прахообразен диамант и стендове за медицински цели

Петър Стефанов основава и ръководи българо-белгийска фирма за производство на кварцови монокристали и кварцови резонатори (2000–2003)

Бил е управител на белгийската фирма "Експект"

В сътрудничество с Оксфордския университет и Университета в Дъблин са проведени изследвания в областта на наноплазмата

Награди

Петър Стефанов е почетен член на Съюза на физиците в България от 16 януари 1999

Удостоен е с почетния знак "акад. Георги Наджаков" на Института по физика на твърдото тяло при БАН

Използвана литература

  1. К. Коленцов, Г. Камишева, Успешен бизнес в областта на съвременната приложна физика в България. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, ИФТТ, София (2007) с. 168-170

  2. К. Коленцов, Радетелят на приложната и инженерна физика Петър Стефанов навърши 70 години. – Светът на физиката (1) с. 97 (2012)

Начало