Bulgarian English
Начало
Физици
Документи
Апарати
Книги
Снимки
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло
Създаден: 05.11.2007
Променен: 20.03.2014
Биография
Документи
Книги
КНИГИ
АЛЕКСАНДЪР ВАВРЕК
личната библиотека


1949

Учителя. Наука и възпитание. 1949, 63 с.

1959

А. Айнщайн, Инфелд. Еволюция на идеите във физиката. 1959

Академик Г. Наджаков. Юбилеен сборник Научна дейност. С., Изд. БАН, 1959

Академик Г. Наджаков. Юбилеен сборник Обществена дейност. С., Изд. БАН, 1959

1973

Н. П. Агафошин. Периодический закон и периодическая система Элементов Д. И. Менделеева. Пособие для учащихся, Москва, "Просвещение", 1973, 208 стр.

Основни проблеми на наукознанието, 1973

1975

И. П. Алимарин (гл. ред.), Неорганическая химия, Энциклопедия школьника, Москва, изд. Советская Энциклопедия, 1975, 384 стр.

1980

С. Драганова. Материали за Дунавския вилает. 1980

1981

Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. София, 1981, 110 стр.

Софроний Врачански. Житие и страдания на грешния Софроний. София, 1981, 101 стр.

1983

Исторически съчинения. 1983

Речник по етика. 1983

1984

40 години Съюз на научните работници в България, Юбилеен сборник 1944/1984, София, 1984, 351 стр.

1985

Философски речник. 1985

1988

Академици и член-кореспонденти на БАН. Библиографски справочник, 1988

Н. Мончев. Взаимодействие между науките. Науковедски проблеми, 1988

1989

Академици и член-кореспонденти на БАН. библиографски справочник, 1989

Правилник за прилагане на указа за стопанска дейност. 1989

1991

Инвестиране в бъдещето. 1991

Конституция на Република България. 1991

1992

И. Апостолов. Сказание за човека. 1992.

Бяла книга за българското образование и наука. 1992.

1993

М. Армстронг. Преуспяващият мениджър. 1993.

П. Добрев. България Европа Ноосферата. 1993.

С. Драганова. Количествен анализ на овцевъдството в българските земи под османска власт. 1993.

От космоса срещу екологичните катастрофи. 1993.

А. Пантев. Революции и реформи в Западна Европа и Северна Америка 17–18 век. 1993.

К. Попър. Отвореното общество и неговите врагове. Т. І. Платон. 1993.

Роберт и Айнци Щолц разказват. Целият свят е небесносин. 1993.

1994

Нобелови лауреати. Енциклопедия. 1994.

1995

Р. Радкова. Интелигенцията и нравствеността през Възраждането. 1995.

Слънчево-земни въздействия. Втора национална конференция 7–10 юни 1995. Стара Загора, резюмета.

Хуманизъм, наука, религия. Ч. ІІ. 1995.

1996

Астрономически алманах. 1996.

Висшите училища в България. 1996.

С. Драганова. Кюстендилски регион 1864–1919. 1996.

Изследването на науката. Поглед към методологията. 1996.

Космическо призвание. 1996.

Г. Папазов. Трилър кръстословица. 1996.

Переспективи за сътрудничество. София, 1996.

Н. Хил, Психология на успеха. Ч. ІІ. 1996.

1997

Световната научна общественост в подкрепа на БАН и българската наука. 1997.

1998

Образованието - приоритет на нацията. 1998.

1999

Библиотеките на БАН. справочник, 1999.

България и науката, обществена дискусия. 17 май 1999, НДК.

Националните интереси на България. Обществена дискусия, НДК, 14 април 1999.

Петдесет (50) години Институт по История при БАН. 1999.

Пълно слънчево затъмнение през 1999 г.. Сборник с доклади. 1999.

Съюз на учените в България. Справочник. 1999.

Човекът в миналото. Каталог, 1999.

Юбилейни дати в историята на БАН. 1999.

2000

Крис Коноли-Смит. Финансово управление за книгоиздатели в страни с развиващи се икономики. 2000.

У. Старк, Нека белите мечки да танцуват. 2000.

Учебни програми за докторанти. 2000.

Дейтъс Клифърд Смит. Професия издател. Пътеводител в книгоиздаването.

Институт атомной энергии имени Курчатова.