Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 19.3.2014
Променен 11.3.2018

Биография
Документи
Книги
Биография
АЛЕКСАНДЪР ФРАНЦ ВАВРЕК
(12.03.1947 – 07.08.2003)


Роден    във Велико Търново

Обучение:

Учи в Софийския университет (1965–1967) и в Московския държавен университет (1967–1971)

Защитава дисертация през 1986 година в Института по физика на твърдото тяло при БАН

Научни изследвания

Работи в областта на електрон-фононните взаимодействия

Професионален опит

Ръководи лабораторията по електрон-фононни взаимодействия в Института по физика на твърдото тяло – БАН (1989–2003)

Бил е научен секретар на Българската академия на науките (1991–2003)

Публикации

 1. А. Ваврек, А. Епифанов, Е. Шаповал, Фазовые переходы в модели Слейтера с примесями, Журнал экспериментальной и теоретической физики, 61, с. 801 (1971)

 2. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет. – Физико-математическо списание (1–2) 3-15 (1991)

 3. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Някои характерни особености в развитието на обучението по физика в българските средни училища. – Физика (3) с. 3-11 (1992)

 4. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Приносът на гръцките и елино-българските училища за преподаване и популяризиране на физиката сред българите. – Списание на БАН (2) 70-76 (1993)

 5. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева Физически науки. – Из историята на Българското книжовно дружество 1869 – 1911, М. Дринов, София (1994) с. 115 – 133

 6. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година. – Светът на физиката (4) 37-44 (1994)

 7. A. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г. – Светът на физиката (2) 130-134 (1999)

 8. M. Borissov, A. Ваврек, Istoria na Bulgaria, t. 8, Bulgaria 1903-1918, Kulturno razvitie 1878-1918 Sofia (1999)

 9. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година. – Сборник доклади 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, СФБ, Свищов (2000) 334-337

 10. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884 – 1965). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 179-182

 11. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за математическа или теоретична физика в университета (1921 – 1944). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 183-190

 12. P. Lazarova, А. Ваврек, Evropeyskite koreni na balgarskata fizika, Nauka (2) (2003)

Използвана литература

 1. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. М. Дринов, София, 2008, с. 202

 2. Г. Камишева, In memoria ст.н.с. А. Ф. Ваврек (1947 – 2003), Светът на физиката (4), 385 (2003)

Начало

Web