Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 19.3.2014
Променен 28.3.2022

Биография
Документи
Книги
Биография
АЛЕКСАНДЪР ФРАНЦ ВАВРЕК
(12.03.1947 – 07.08.2003)


Роден    във Велико Търново

Обучение:

Учи в Софийския университет (1965–1967) и в Московския държавен университет (1967–1971)

Защитава дисертация през 1986 година в Института по физика на твърдото тяло при БАН

Научни изследвания

Работи в областта на електрон-фононните взаимодействия

Професионален опит

Ръководи лабораторията по електрон-фононни взаимодействия в Института по физика на твърдото тяло – БАН (1989–2003)

Бил е научен секретар на Българската академия на науките (1991–2003)

Публикации

 1. А. Ваврек, А. Епифанов, Е. Шаповал, Фазовые переходы в модели Слейтера с примесями, Журнал экспериментальной и теоретической физики, 61, с. 801 (1971)

 2. А. Ваврек, Кратък очерк по история на висшето образование и научно-изследователската дейност по физика у нас, Бюлетин ДФБ (2) 5-15 (1981)

 3. А. Ваврек,Фотоелектретното състояние на веществата, Природа, г. 32, кн. 5, с. 54-59 (1983)

 4. А. Ваврек, Половин век от откриването на фотоелектретите, Бюлетин на ДФБ (4) 36–40 (1986)

 5. А. Ваврек, 90 години от създаването на ФМД, Годишник на ДФБ, София (1988) 45-68

 6. А. Ваврек, Честване на 90 години от основаването на Българското ФМД, Бюлетин ДФБ (4) 1-3 (1988)

 7. А. Ваврек, Честване на 90 години от основаването на Българското ФМД, ФМС (3) 233-234 (1989)

 8. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет. – Физико-математическо списание (1–2) 3-15 (1991)

 9. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Някои характерни особености в развитието на обучението по физика в българските средни училища. – Физика (3) с. 3-11 (1992)

 10. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Приносът на гръцките и елино-българските училища за преподаване и популяризиране на физиката сред българите. – Списание на БАН (2) 70-76 (1993)

 11. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева Физически науки. – Из историята на Българското книжовно дружество 1869 – 1911, М. Дринов, София (1994) с. 115 – 133

 12. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година. – Светът на физиката (4) 37-44 (1994)

 13. А. Ваврек, Издаването на учебници в България от Освобождението до края на Втората световна война, Педагогика (10) 69-82 (1995)

 14. А. Ваврек, За учителя с признателност. Академик Милко Борисов става на 75 години, Дума (38) с. 10 (14.ІІ.1996)

 15. А. Ваврек, Академик Милко Борисов на 75 години, Списание на БАН (2) 40-44 (1996)

 16. А. Ваврек, 100 г. от рождението на акад Георги Наджаков, Списание на БАН (6) 58-62 (1996)

 17. А. Ваврек, Физическите науки у нас и Българската академия на науките от 1911 до 1955 година, Списание на БАН (6) 4-17 (1996); (1) 27-34 (1997)

 18. А. Ваврек, Да си спомним за един голям човек и учен Милко Борисов, Дума (283) 12.12.1998); (286) с. 16 (16.12.1998).

 19. А. Ваврек, Идеологическата атака срещу българската физика, Светът на физиката (1) 30-41 (1998).

 20. А. Ваврек, Академик Милко Борисов и развитието на физиката на твърдото тяло в България, Сп. БАН (3-4) 70-77 (1999).

 21. A. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г. – Светът на физиката (2) 130-134 (1999)

 22. M. Борисов, A. Ваврек, История на България, т. 8, България 1903-1918, Културно развитие 1878-1918, София (1999)

 23. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година. – Сборник доклади 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, СФБ, Свищов (2000) 334-337

 24. А. Ваврек, Някои аспекти на обучението по физика в България през първата половина на 20 век, Сборник на 28 национална конференция по физика, Свищов (2000) 11-18

 25. Н. Бъчварова, А. Ваврек. Д-р Петър берон – 200 години от рождението му, Наука (5) 8-11 (2000)

 26. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884 – 1965). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 179-182

 27. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за математическа или теоретична физика в университета (1921 – 1944). – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 183-190

 28. П. Лазарова, А. Ваврек, Европейските корени на българската физика, Наука (2) (2003)

Използвана литература

 1. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. М. Дринов, София, 2008, с. 202

 2. Г. Камишева, In memoria ст.н.с. А. Ф. Ваврек (1947 – 2003), Светът на физиката (4), 385 (2003)

Начало

Web