Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 31.5.2021
Променен 1.6.2021

Протоколи
Описи
Свидетелства
Биография
проф. Видка Николова
Дарение

Обучение Доктор по филология и доктор на философските науки

Публикации

 1. В. Николова, Духовна биография на Асен Разцветников, София (1984)

 2. В. Николова, Поради тракийския орфизъм. Три опита в историята на идеите, София (1999)

 3. В. Николова, Богомилството. Предобрази и идеи (българското новозаветно мислене), София (2005)

 4. В. Николова, Отечествени стихове, София (2005)

 5. В. Николова, Богомилството. Предобрази и идеи в пътя от Първи до Трети завет (допълнено издание), София (2008)

 6. В. Николова, Западът и изтокът в България, том първи, Думи за протестантското присъствие в България", София (2018)

 7. В. Николова, Западът и изтокът в България, том втори, Думи за българите, Русия, славяството, София (2019)

 8. В. Николова, Свещенодейци и клисари в българските песнопения и език, София (2020)

Съставител и редактор

 1. В. Николова, Световна астросоциология, д-р Методи Константинов, София (1992)

 2. В. Николова, Под знамето на България, Иван Радославов, София (1993)

 3. В. Николова, Българска литература 1880-1930, Иван Радославов, София (1993)

 4. В. Николова, Поет на духа и рицар на сабята, Теодор Траянов и генерал Г. Нъждех, София (1993)

 5. В. Николова, Между разговори и писма, Вера Балабанова, София (1993)

 6. В. Николова, Пророци на България и на Армения, София (2018)

 7. В. Николова (съст.), Астрономически основи на първобългарското летоброене, Борис Рогев, София (2021)

Дарение

 1. Б. Рогев, Астрономически основи на първобългарското летоброене, юбилейно допълнено издания, София (1921)

Назад