Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 18.5.2021
Променен 19.5.2021

Биография
Борис Рогев
(21.09.1898 – 21.11.1976)

Роден

Борис Рогев е роден в село Войводино (Пашаит), Варненска област

Обучение

Завършва гимназиалния курс на Военното училище (1919) и теоретичния и практически курс за морски офицери при Флота на Негово величество (1922)

Получава висше образование по астрономия и навигация в Сорбоната (1927-1931)

Научни резултати

Научни области: геодезия, математическа картография

Извършва хидрографско заснемане на Бургаския, Созополския и Поморийския залив (от 5 януари 1940)

Чрез математически и геодезически картографски способи прецизира съставянето на радионавигационни карти и мрежи

Изследва календара на прабългарите

Професионален опит

Служи в различни части на флота като мичман ІІ ранг (1920-1923), І ранг (от 1923)

Работил е в Дунавската пристанищна и крайбрежна полицейска служба в град Русе

Създава Хидрографско отделение към Държавния военен географски институт в София (1932)

Командир на измерителния кораб Камчия, който създава първата хидрографска снимка на крайбрежието на Аладжа манастир, днес Златни пясъци (1933)

Лейтенант Борис Рогев е началник на Мореходния отдел в Морското училище (1934)

От 1937 година е началник на разузнавателната хидрографска метеорологична станция на Морската дивизия (днес Български военноморски сили)

От 6 септември 1946 година капитан І ранг Борис Рогев е началник на Военния географски институт

Научен сътрудник в Централната лаборатория по геодезия при Българската академия на науките (от 1954)

Преподавателска дейност

Лектор в Морския метеорологичен курс през 1938 година

Във Военното училище в София преподава на юнкерите от Морския отдел

От 1954 година ръководи катедрата по математика във Военната академия Г. С. Раковски, София

Преподава топография във Военната и във Военнотехническата академия

Публикации

  1. Б. Рогев, Лунно-слънчеви приливи и отливи в Черно море" (1938)

  2. Б. Рогев, Мореходна астрономия (Небесно корабоводство) (1943)

  3. Б. Рогев, Астрономически основи на първобългарското летоброен София (1974)

Използвана литература

  1. Б. Рогев, Астрономически основи на първобългарското летоброене, юбилейно допълнено издания, София (1921)

Начало