Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 31.5.2021
Updated 1.6.2021

Protocols
Records
Sertificates
Biography
Vidka Nikolova, Prof. D.Sc.
Donation
Education PhD and ScD

Publications

 1. В. Николова, Духовна биография на Асен Разцветников, София (1984)

 2. В. Николова, Поради тракийския орфизъм. Три опита в историята на идеите, София (1999)

 3. В. Николова, Богомилството. Предобрази и идеи (българското новозаветно мислене), София (2005)

 4. В. Николова, Отечествени стихове, София (2005)

 5. В. Николова, Богомилството. Предобрази и идеи в пътя от Първи до Трети завет (допълнено издание), София (2008)

 6. В. Николова, Западът и изтокът в България, том първи, Думи за протестантското присъствие в България", София (2018)

 7. В. Николова, Западът и изтокът в България, том втори, Думи за българите, Русия, славяството, София (2019)

 8. В. Николова, Свещенодейци и клисари в българските песнопения и език, София (2020)

Editor
 1. В. Николова, Световна астросоциология, д-р Методи Константинов, София (1992)

 2. В. Николова, Под знамето на България, Иван Радославов, София (1993)

 3. В. Николова, Българска литература 1880-1930, Иван Радославов, София (1993)

 4. В. Николова, Поет на духа и рицар на сабята, Теодор Траянов и генерал Г. Нъждех, София (1993)

 5. В. Николова, Между разговори и писма, Вера Балабанова, София (1993)

 6. В. Николова, Пророци на България и на Армения, София (2018)

 7. В. Николова (съст.), Астрономически основи на първобългарското летоброене, Борис Рогев, София (2021)

Donation

 1. Б. Рогев, Астрономически основи на първобългарското летоброене, юбилейно допълнено издания, София (1921)

Back

Web