Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 11.8.2017
Променен 13.8.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Биография
Маргарита Георгиева Трантеева-Христова
Дарение

Родена: на 23 септември 1932 година в Пловдив

Обучение: Завършва ІІ девическа гимназия в Пловдив (1950)

Учи физика производствен профил във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1953 - 1958). Защитава дипломна даработа на тема "Производствена гама-облъчвателна уредба – физически изчисления" под ръководството на Милко Борисов.

Специализира в Bahba Atomic Research Center – Индия и в CERN Италия

Научни изследвания:

Област: Радиационна безопасност, гама облъчвателни уредби, измерване на високи дози гама лъчение.

Под ръководството на Маргарита Христова са създадени радиофотолуминесцентни детектори, дозиметрична касета и автоматизирана система за измерване на индивидуалното облъчване от гама лъчи, топлинни и бързи неутрони. През периода 1962 – 1994 година създава гама облъчвателни уредби и устройство за дистанционно измерване в гореща камера разпределението на експозиционната мощност на дозата в равнина ХZ, създадена от радиоактивни източници с висока активност.

Автор е на 60 научни статии, 50 доклада, 11 изобретения, 2 рационализации и 4 методики. Има внедрени 7 изобретения за гама облъчвателни уредби през периода 1975 – 1981 година с икономически ефект 2 милиона лева.

Създава гама облъчвателен линеен елемент за гама облъчвателни уредби и подвижна гама облъчвателна уредба, разположена върху седлово полуремарке за хомогенно облъчване. Цилиндричните съдове в камерата с материала за облъчване извършват планетарно движение около радиоактивните източници.

Професионалин опит

  (1959) Физик в лабораторията за изследване на физикомеханичните показатели на входящите материали на завод Ворошилов

  (1961 - 1962) Физик в лаборатория ферити на завод Ворошилов в София

  (1962 - 1971) Физик в сектор "Радиационна безопасност" на Атомния реактор ИРТ-2000 към Физическия институт с АНЕБ

  (1971 - 1988) Ръководител сектор "Радиационна безопасност" на Атомния реактор ИРТ-2000 при Физическия институт на БАН

  (1973 - 1988) Работи в реактора на ИЯИЯЕ

  (1982 - 1988) Заместник директор на Атомния реактор

  Извънщатен служител на ИЯИЯЕ след 1988 година

  (1984 - 1995) Експерт на МААЕ

  Управител на фирма "Гитава ООД" (от 1990)

Преподавателска дейност

Работи като прогимназиална учителка в село Устина, Пловдивско (1950 – 1953)

Хонорован асистент по опитна физика във Физико-математическия факултет на СУ (1959 - 1961)

Отличия и награди

  - 1975, звание “рационализатор"

  - значка за почетен изобретател и отличник на БАН

  - 1975, І награда в национален конкурс за жени изобретателки

  - 1980, І награда от ДКНТП за гама облъчвателна уредба за предпосевно облъчване на семена и други биологични обекти

  - 1984, І награда от ИМТМ-БАН за механични и радиационно физични свойства на азотни стомани след облъчване в ядрени реактори

  - І награда на ИЯИЯЕ-БАН за преносима гама-облъчвателна уредба

  - 1986, Почетен знак “Марин Дринов” на БАН

  - 2004, Златен медал от международното изложение за иновации, изобретения и нови продукти “East-West Euro Intellect”, София

Проекти

  1974 година - Зареждане с 52 000 кюри Кобалт-60 на стационарна полупромишлена гама облъчвателна уредба, разработена и изградена от колектив на Атомния реактор

  1978 година - Дозареждане с 15 000 кюри Кобалт-60 на стационална гама облъчвателна уредба за селскостопанска продукция в град Стамболийски към ССА

  1979 година - Дозареждане с 10 000 кюри Кобалт-60 на стационална гама облъчвателна уредба за биологични експерименти в НИВМИ, разработена от колектив на Атомния реактор

  1985 година - Зареждане с 32 000 кюри Цезий-137 на подвижна гама облъчвателна уредба за предпосевно облъчване на семена, монтирана върху седлово ремарке и теглене с прицеп, разработена от колектив на Атомния реактор за Министерството на земеделието

  1988 година - Дозареждане с 20 000 кюри Кобалт-60 на стационална промишлена облъчвателна уредба - гр. Стамболийски към ССА

  1989 година - Зареждане с 10 000 кюри Цезий-137 на гама облъчвателна уредба за Института по генно инженерство към ССА, разработена и изработена в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, съвместно с Базата за развитие и внедряване

  2006 година - Зареждане със 17 500 кюри Кобалт-60 на стационарната промишлена гама облъчвателна уредба в гр. Стамболийски

  2008 година - Зареждане със 17 000 кюри Кобалт-60 на научноизследователска гама облъчвателна уредба за НЦРРС към Министерството на земеделието, изработена в консорциум с друга фирма. Конструктивната разработка е на "Гитава ООД". Уредбата е финансирана по проект за България от Европейската общност.

  2007 година - Договор с МААЕ "Изотоп" - Москва

  Публикации

  1. И. Мишев, М. Христова, Четириполева фотокасета за индивидуален дозиметричен контрол, Известния на физическия институт с АНЕБ, т. 15, 1966

  2. М. Христова, И. Мишев, Устройство за измерване на малки концентрации от бета активни газове, Известния на физическия институт с АНЕБ, т. 17, 1968

  3. И. Мишев, М. Христова, Исследование концентрации радиоактивного газа Ar41 в воздухе выбрасываемом через трубу реактора ИРТ-1000, Атомная енергия, т. 24, вып. 7, 1968

  4. М. Христова, И. Мишев, Индивидуален радиационен контрол на територията на ИЯИЯЕ за периода 1962 - 1972 година, Рентгенология и радиология, г. 13, кн. 4, с. 202, 1974

  5. И. Пандев, Х. Христов, С. Стефанов, М. Христова, П. Милев, М. Семов, В. Деспотов, Отыт эксплуатации реактора ИРТ-2000 София и улучшение его экспериментальных возможностей, Симпозиум Опыт эксплуатации и использования исследовательских реакторов, 30 септември - 4 октомври 1974, Предеал, Румъния, т. 1, с. 169

  6. М. Христова, И. Мишев, Р. Георгиев, Хр. Христов, Д. Генов, Л. Стоева, Деформация свинцового экрана в активной зоне ИРТ-2000, София, Симпозиум СЭВ Опыт эксплуатации и испольдования исследовательских реакторов, 30 септември - 4 октомври 1974 година, Предеал, Румъния, т. 1, с. 309

  7. М. Христова, И. Мишев, И. Пандев, Х. Христов, Индивидуальный радиационный контроль в реакторе типа ИРТ-2000 в Софии за период 1961-1973, Симпозиум СЭВ Опыт эксплуатации и использования исследовательских реакторов, 30 септември - 4 октомври 1974 година, Предеал, Румъния, т. 1, с. 350

  8. З. Петрова, М. Христова, Повишаване стабилността и якостните показатели на жалони от твърд поливинилхлорид чрез облъчване с гама лъчи, сп. Рудодобив, г. 31, ин. 5, 1976

  9. Т. Тодоров, В. Георгиев, П. Андреев, Г. Белниколов, Б. Георгиев, С. Делиганев, М. Христова, Изследвания, свързани с избор на оптимален вариант за превоз на отработено ядрено гориво от АЕЦ Козлодуй, Отчет Енергопроект, 1979, т. 9

  10. И. Пандев, Х. Д. Христов, М. Христова,С. Стефанов, Д. Генов, Гама облъчвателна уредба ГОУ-1 при ИЯИЯЕ-БАН, Ядрена енергия, кн. 3, 1976

  11. М. Христова, И. Пандев, Х. Христов, Пространствено разпределение на мощността на дозата в ГОУ-1 при ИЯИЯЕ, Ядрена енергия, кн. 5, 1977

  12. П. Григорова, И. Пандев, С. Тодоров, Р. Овчаров, И. Исаев, Р. Шекерджийски, М. Христова, П. Чакърова, Радиостерилизация на някои наши лекарствени средства, Проблеми на фармацията, т. 5, 1977

  13. М. Василевска, М. Христова, Н. Янков, Ив. Пандев, Проучване действието на фракупонираното гама облъчване върху лептоспири, Рентгенология и радиология, г. 16, бр. 4, 1977

  14. Г. Дамянов, Л. Наков, Д. Черковска, М. Терзиева, В. Дякова, М. Иванова, И. Пандев, М. Христова, Интенсификация процессов облагораживания текстильных изделии при помощи гамма лучей, Симпозиум СЭВ Радиационно-химическая модификация полимерных материалов, 13-16 септември 1977, Варшава, 1978

  15. Г. Дамянов, К. Влахов, В. Дякова, Спасов, М. Иванова, М. Христова, Влияние гамма излучение на гигроскопичност поличеров на полиамидной, полиакрилонитрильной и полиэфирной основе, предназначенные для производства вязанных изделии, Симпозиум СЭВ Радиационно-химическая модификация полимерных материалов, 13-16 септември 1977, Варшава, 1978

  16. Г. Дамянов, В. Минчев, В. Дякова, К. Влахов, М. Иванова, Ал. Спасов, Н. Калайков, И. Пандев, М. Христова, Исследование влияния гамма-облучения на интенсивность пилингообразования в полимерах на полиакрилонитрильной основе применяемых в текстильной промишлености, Симпозиум, СЭВ 13-16 септември 1977, Варшава, 1978

  17. Л. Михайлова, Н. Черепова, С. Гълъбов, М. Христова, И. Пандев, Цитохимични и флуоресцентно-микроскопски изследвания на гама облъчени микроорганизми, Четвърти конгрес по микробиология, София, 22-24 ноември 1977

  18. Н. Черепова, С. Гълъбов, М. Христова, И. Пандев, Проучвания върху ултраструктурата на микроорганизми, въздействувани с гама лъчи, Четвърти конгрес по микробиология, София, 22-24 ноември 1977

  19. Н. Черепова, С. Гълъбов, М. Христова, И. Пандев, Исследования ултраструктуры микроорганизмов при гамма облучении, Proceedings of Xth Crechoslvak conference on e.ectron microscopy with international participation, Prague, 22-26 August 1977

  20. И. Лазаров, С. Раднев, М. Христова, Изследване на приработването на транслационен плъзгач с помощта на радиоактивни изотопи, Стандарт и качество, 9, 1979, 18

  21. И. Йорданов, Ж. Кунов, М. Христова, Проучвания върху устойчивостта на вируса на болестта на Ауески при облъчване с гама лъчи, Ветеринарно-медицински науки, т. 16, кн. 6, с. 52, 1979

  22. И. Пандев, Х. Д. Христов, М. Христова, С. Стефанов, Д. Генов, Н. Генчев, Автономен гама облъчвател, Ядрена енергия, кн. 6, 1978

  23. М. Христова, И. Пандев, Х. Д. Христов, С. Стефанов, Д. Генов, Л. Стоева, Радиационна защита на гама облъчвателната уредба ГОУ-1 при ИЯИЯЕ, Ядрена енергия, кн. 6, 1978

  24. И. Пандев, Х. Д. Христов, М. Христова, С. СТефанов, Д. Генов, Н. Генчев, Зареждане на гама облъчвателната уредба ГОУ-1 при ИЯИЯЕ с радиоактивни източници Со-60, Ядрена енергия, кн. 6, 1978

  25. И. Пандев, Х. Д. Христов, М. Христова, С. Стефанов, Н. Генчев, С. Бакърджиев, Д. Генов, Подвижна гама облъчвателна уредба за предпосевно облъчване на семена и други продукти, Ядрена енергия, кн. 10, 1979

  26. И. Пандев, М. Христова, С. Стефанов, Н. Генчев, С. Бакърджиев, Х. Д. Христов, Д. Генов, Гама облъчвателна уредба за биологични обекти ГОУБ, Ядрена енергия, кн. 12, 1980

  27. И. Лазаров, М. Христова, С. Раднев, Метод за измерване на износването чрез тънкослойни обемноактивирани вложки, Сборник с доклади, 1 симпозиум Приложение на ядрено-физичните методи в промишлеността, 5 юни 1981, Пловдив

  28. И. Лазаров, М. Христова, С. Раднев, Д. Филипов, Измерване на износването на направляващи на металорежещи машини с помощта на радиоактивни изотопи, Юбилейна 25 години Централен машиностроителен институт, София, 1981, сборник 138

  29. Р. Манахилов, М. Христова, Действие на гама радиацията върху биологичните свойства на отровата на пепелянката, 3 национална конференция по биомедицинска физика и техника с международно участие, 25-26 октомври 1980, София

  30. М. Христова, Л. аричкова, С. СТефанов, Радиофотолуминесцентни стъклени дозиметри, 3 национална конференция по биомедицинска физика и техника с международно участие, 25-26 октомври 1980, София резюме 37

  31. М. Христова, Е. Москов, Индивидуален радиационен контрол на територията на ИЯИЯЕ за периода 1960-1980, 1 национално съвещание по проблемите на индивидуалната дозиметрия, 19-20 ноември 1981, София, сборник с доклади

  32. И. Лазаров, С. Раднев, М. Христова, Изследване на приработването на транслационен плъзгач с помощта на радиоативни изотопи, Национална конференция с международно участие Надеждност на промишлените изделия, 11-12 май 1979, Международен дом на учените, курорт Дружба, Варна, резюме 8

  33. М. Христова, И. Пандев, С. СТефанов, Н. Генчев, С. Бакърджиев, Х. Д. Христов, Д. Генов, Експериментална гама облъчвателна уредба за биологични обекти, 3 национална конференция по биомедицинска физика и техника с международно участие, София, 25-26 октомври 1980, резюме 73

  34. И. Пандев, М. Христова, Х. Д. Христов, С. СТефанов, Н. Генчев, Д. Генов, С. Бакърджиев, Передвижная гамма облучательная установка для предпосевного облучения, Новости ИАИ-1, 1981, 18

  35. И. Пандев, М. Христова, С. Стефанов, Н. Генчев, С. Бакърджиев, Х. Д. Христов, Преносима гама облъчвателна уредба - ПГОУ, Ядрена енергия, София, 15, 1981, с. 39

  36. И. Лазаров, М. Христова, С. Раднев, Д. Филипов, Измерване на износването на направляващи на металорежещи машини с помощта на радиоактивни изотопи, Юбилейна конференция 25 години Централен машиностроителен институт 1981, Варна, сборник

  37. М. Булаова, В. Иванов, М. Христова, Л. ПРаскова, М. Михайлов, И. Донев, Цитогенетични изследвания на лица професионално облъчени с ниски дози йонизиращи лъчения, Рентгенология и радиобиология, г. 20, бр. 4, с. 273, 1981

  38. В. Ярына, Е. Григорьев, М. Христова, Создание комплекса образцовых средств измерении на реакторе ИРТ-2000 в НРБ, Материалы 3 всесоюзного совещания по метрологии нейтронного излучения на реакторах и ускорителях, 19-23 април 1982, Москва, т. 1, с. 103, 1983

  39. М. Христова, Л. Маричкова, С. Стефанов, Радиофотолюминесцентные стеклянные дозиметры, Сборник докладов научно-технической конференции СЭВ Обеспечение радиационной безопасност при эксплуатации АЭС, Вильнюс, май 1982, книга 3, Москва, Энергоатомиздат, 1983, 160

  40. М. Христова, И. Русков, Комбинированная кассета для индивидуального дозиметрического контроля, Сборник докладов научно-технической конференции СЭВ Обеспечение радиационной безопасност при эксплуатации АЭС, Вильнюс, май 1982, книга 3, Москва, Энергоатомиздат, 1983, 163

  41. Л. Маричкова, Е. Попов, М. Христова, Получаване на радиофотолуминесцентни фосфатни стъкла, Строителни материали и силикатна промишленост, г. 24, бр. 5, 1983

  42. И. Пандев, М. Христова, С. Стефанов, Д. Генов, Н. Генчев, С. Бакърджиев, Многоцелева подвижна гама облъчвателна уредба, Симпозиум Физика - селскостопанско производство, 30 октомври - 1 ноември 1980, София, 1981, с. 400

  43. И. Лазаров, Д. Филипов, Н. Братоев, Д. Кузманов, П. Петров, К. Кънев, М. Христова, С. Раднев, П. Петров, Исследование надежности полимерных направляющих фрезерных станков, Всесоюзная научнотехническая конференция Надежност и качество машин: испытания, диагностика, прогнозирование, Москва, 14-16 сентября 1981, с. 59

  44. М. Христова Подвижна гама уредба за предпосевно облъчване на семена на селскостопански култури, Симпозиум НТС - приложение на ядрени методи иприбори за решение на селскостопански и промишлени задачи, 29 септември - 5 октомври 1980, 36 Международен пловдивски панаир

  Използвана литература

  1. К. Коленцов, Маргарита Христова - представител и радетел на експерименталната ядрена физика и изобретател, Постижения на приложната физика в БАН, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", (2010) с. 114


  Назад