Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 8.9.2011
Променен 13.2.2023

Колекции
Книги
Списания
Статии
КНИГИ
ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
2022

 1. Н. Съботинов, А. Г. Петров, Л. Спасов, Н. Tончев, 50 години ИФTT - БАН, София, 2022

2021

    

 1. Б. Рогев, Астрономически основи на първобългарското летоброене, София (2021)

 2. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност, Сборник с материали от национална научна конференция, София, 21 ноември 2014, ред. К. Станева, П. Стойчева, М. Пилева, СУ, София, 2017

2016

         
 1. К. Чивиев, Знаменит учен откривател акад. Георги Наджаков, София (2016)

 2. 60 години сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ (1956 – 2016), София (2016)

2014

         

 1. М. Младенова, Елена Мутева (1829-1854) Едно закъсняло завръщане, София, 2014

 2. Н. Балабанов, Явлението Найден Геров, Унив. изд. Пловдив (2014).

 3. М. Замфиров, Параскева Димитрова Симова, Биобиблиография, Гитава, София, 2014

 4. К. Коленцов, Е. Скордева, С. Балабанов, Л. Юрукова, Проф. д-р Разум Андрейчин - жизнен път и творческа дейност, София, 2014, 127 стр.

 5. М. Кънева, Дисертацията на Димитър Мутев „За психрометрията”, Изд. Фараго, София, 2014, 176 стр., 2 ил., 23 табл.; ISBN 978-954-2961-96-3

 6. Д. Христов, М. Кънева, Количествената история на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 1888-1939, записана в биобиблиографиите на неговите преподаватели, т. I, изд. Фараго, София (2014) 323 стр., 2 ил., 189 табл. ISBN 978-954-2961-82-6

2013

 1. В. Тенева, Д. Христов, Е. Бранкова, В. Тодоров, Р. Горгоров, З. Добрева, М. Кънева, Н. Стоилова, Ц. Физиева, „Началото на българската математическа наука II. Първите публикации на български математици, реферирани във Forschr. d. Math. (1903-1913) (Сборник)”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2013, 131 стр., ISBN 978-954-07-3580-1

 2. Ц. Узунова, Р. Доновска, М. Млечкова, Д. Христов, М. Кънева, „Алманах на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Kлимент Охридски”, 1923-1951”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2013, 110 стр., 16 ил., ISBN 978-954-07-3636-5

 3. Д. Христов, Е. Добрева, Ц. Бузова, М. Кънева, Н. Бъчварова, Ц. Чолова, А. Николова, Н. Кочев, М. Бъчваров, Б. Пейчев и др. „Физиката в България. Том I”, Изд. Фараго, София, 2013, 125 стр., 4 ил. ISBN 978-954-2961-58-1

 4. Д. Христов, М. Кънева, В. Тенева, Н. Стоилова, З. Добрева, Р. Горгоров, Д. Христов, „Началото на българската математическа наука I. Тетранионите на Емануил Иванов (Сборник)”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2013, 199 стр., 3 ил., ISBN 978-954-07-3579-5

 5. Д. Христов, Н. Делчева, В. Тенева, З. Добрева, М. Кънева, Р. Горгоров, „Началото на българската математическа наука III. Физ.-мат. д-во в София и неговото Списание (Сборник)”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, 2013, 157 стр., 7 ил., ISBN 978-954-07-3581-8

 6. Г. Цветков, Г. Гюлмезова, С. Кирилова, Д. Първанова, С. Даганова, Д. Христов, М. Кънева, Г. Петров, „Проф. дхн Елена Киркова – достоен продължител на делото на достойни предшественици”, (ред. М. Кънева), Изд. „Фараго”, София 2013, 189 стр., 21 ил., ISBN 978-954-2961-69-7

2012

  

 1. Н. Балабанов, Откровения, Пловдив, 2012

 2. Г. Камишева, Университетската физика в България (1889 – 1949), ИФТТ, София, 2012

 3. П. Мангачев, Проф. Елисавета Карамихайлова – живот и дело (1897–1968), София Колбис, 2012, 96 с.

 4. Р. Райков, 90 години метеорологична служба в българските военновъздушни сили. МНО, 2012

 5. Б. РаРангелов, Разгневената земя - природни бедствия. АИ М. Дринов, 2012

 6. Д. Христов, М. Кънева [съставители], Софийският университет Св. Климент Охридски – символ на София, гордост на България, венец и купол на българската образователна система: родните места и местата на завършване на средното образование на преподавателите, Алманах 1888 – 1939, София, Фараго, 2012, 130 с.

2011

 1. Алманах на българските хумболтианци, София, (2011) (ф. Б. Ковачев)

    Мирослав Абрашев, - // - с. 20-21
    Владимир Атанасов, - // - с. 32-33
    Николай Витанов Витанов, - // - с. 66-67
    Николай Колев Витанов, - // - с. 68-69
    Петко Костадинов Витанов, - // - с. 70-71
    Владимир Кръстев Добрев, - // - с. 96-97
    Благовест Долапчиев, - // - с. 98-99
    Иван Желязков, - // - с. 104-105
    Ростислав Каишев, - // - с. 118-119
    Петър Кендеров, - // - с. 122-123
    Богомил Ковачев, - // - с. 126-127
    Албена Паскалева, - // - с. 188-189
    Боян Петканчин, - // - с. 194-195
    Недялка Стоилова, - // - с. 236-237
    Савчо Тинчев, - // - с. 254-255
    Трою Троев, - // - с. 260-261
    Стефан Христов, - // - с. 272-273
    Милчо Цветков, - // - с. 274-275
    Антония Шиварова, - // - с. 284-285

2010

 1. И. Алексиев, Храм на знания технически, Българско техническо дружество в Русе 1885 г., Издателска къща Морски свят, Варна, 2010, 189 стр.

   
   
 2. Н. Балабанов, По магистралите на ядрената физика, Унив. изд. П. Хилендарски, Пловдив, 2010, 179 стр. ISBN 978-954-423-586-4

 3. Милен Замфиров, Проф. Дечо Денев, Биобиблиография, Изд. БАЛИЗ, (2010)

 4. К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН. Открития и изобретения на учените от ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София (2010) 328 стр. ISBN 978-954-322-354-1

 5. Л. Цонев, Мегалитите в България, София (2010)

2009

     

 1. Милен Замфиров, Марияна Никофорова, Академик Любомир Кръстанов, Биобиблиография, Изд. Артграф (2009)

2008

 1. В. Андреев, 120 години българска метеорологична и хидрометеорологична служба в България, ч. 1-2, София (2008)

     

 2. V. Dobrev, A. Ganchev, Fifty years of mathematical physics 19958-2008 Ivan Todorov students and collaborators, v. 1, Heron Press, Sofia (2008)

 3. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2008, 258 стр. ISBN 978-954-322-276-6

 4. Д. Христов, M. Кънева, Алманах. Физико-математически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1889 – 1963, София, Фараго (2008)

2007

 1. Н. Балабанов, От "зайчарника" в Кеймбридж до Женевския титан, Унив. изд. Паисий Хилендарски, Пловдив (2007)

 2. А. Апостолов, И физик на този свят, Унив. изд., София (2007)

   
 3. А. Г. Петров, Г. Камишева (ред), Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София (2007) 170 с., ISBN 978-954-91198-3-1

 4. Сесия в памет на академик Милко Борисов (17.10.2003). Сборник научни доклади, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 48-56 (ISBN-10: 954-577-362-6, ISBN-13: 978-954-577-362-4)

    ;      

2006

 1. И. Алексиев, Омаяни от кораби мъже, том І-ІІ, Варна, ИК Морски свят (2006)

2004

 1. Д. Мишев, Космическите изследвания в България, София (2004)

2002

 1. К. Момчилов, Българските открития, София, ИК "Интервю прес" (2002)

2001

 1. Джон Атанасов башата на компютъра, Тангра (2001)

2000

 1. Н. Сретенова, Университетът и физиците Начало Херон прес, София (2000)

          

 2. Н. Балабанов, Светила на физиката, Пловдив (2000)

 3. Д. Христов, Проблемът Манев в историята на българската физика, София (2000)

1999

 1. Д. Христов, В. Тодоров, Е. Бранкова, В. Тенева, С. Златева, Е. Добрева, Ц. Бузова, М. Апостолова, Х. Дарева, Р. Радков, Българският принос в математиката, физиката и химията (1869 – 1939), София (1999)

          

1995

 1. Ч. Палев, М. Матеев, С. Теодорова, Христо Я. Христов, София, СУ (1995)

1993

 1. К. Попов, Автобиография, Изд. СУ (1993)

 2. М. Цонев, Българско инженерно-архитектурно дружество в дати и събития (1893-1949), Кратък летопис, София, ИК Феномен (1993)

1992

 1. И. Чобанов, Очерк за Иван Ценов, Библ. Видни университетски учени, изд. СУ, София (1992)

          

1991

 1. Ц. Софрониева, Пренос на науката (на примера на физиката в България), Канд. Дисерт. Център по наукознание (1991)

1990

 1. Н. Сретенова, Драмата на Порфирий Бахметиев, София (1990)

1989

 1. С. Иванов, П. Лазарова, Очерк за Георги Наджаков, изд. СУ, София (1989)

 2. Е. А. Руженов Обучението по физика в България до закона за народната просвета - 1948 година, София, тема за следдипломна специализация, СУ (1989)

1988

 1. Ц. Чолакова, Естественонаучните знания в средновековна България, изд.БАН, София (1988)

     

 2. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Основоположници на обучението по физика в България, изд. НП, София (1988)

1987

 1. Ст. Панчев, Очерк за Любомир Кръстанов, София, Унив. изд. (1987)

     

1985

 1. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, изд. НП, София (1985)

     

1982

 1. Н. Бъчварова, Природонаучните знания и книжнина през Българското възраждането, изд. БАН, София (1982)

          

1981

 1. П. Симова (ред.), Бележити български физици, изд. Народна просвета, София (1981)

          

 2. Я. Шурелова, Върху историята на развитие на методиката на обучение по физика в България през периода от Освобождението до 1980 г., Дипломна работа за следдипломна квалификация, СУ (1981)

1979

 1. Хрестоматия по истори физики, классическая физика, Минск (1979) (ф. Б. Ковачев)

 2. K. Serafimov, Kosmicheskie issledovania v Bolgarii, BAN, Sofia (1979)

 3. K. Serafimov, Balgaria i kosmosa, Narodna Mladej, Sofia (1979)

 4. Biobibliography of Kiril Borisov Serafimov, Balgarsko astronavtichesko drujestvo, Sofia (1983)

1978

 1. Хрестоматия по истори физики, классическая физика, Минск, 1979

 2. З. А. Статева, Обучението по физика в българските училища до закона за народната просвета 1948, Дипломна работа, Пловдиски университет (1978)

1976

 1. П. С. Кудрявцев, Максвелл, Просвещение, Москва, 1976 (ф. Й. Рангелов)

 2. Б. Лаптев, Н. И. Лобачевский и его геометрия, Просвещение, Москва, 1976 (ф. Н. Калицин)

1973

 1. М. Цонев Професор Порфирий Бахметьев като експериментатор и изобретател, Българи - изобретатели. София (1973) с. 147-163

1972

 1. Е. Георгиев, Найден Геров, книга за него и неговото време, София, изд. ОФ (1972)

1968

 1. А. Григорян, А. Вяльцев, Генрих Герц 1857-1894, Наука, Москва, 1968 (ф. Калицин)

1966

 1. В. Чистяков, Рассказы о математиках, Высшая школа, Минск, 1966 (ф. Калицин)

1959

 1. С. Иванов, Е. Джаков (ред.), Академик Георги Наджаков, Юбилеен сборник, София, т. 1-2 (1959)

1934

 1. Дирекция на метеорологията (Централен метеорологичен институт) - 40 годишна дейност, 1894-1934 София (1934)

1923

 1. Т. Панчев, Найден Геров. Сто години от рождението му. 1823-1923. Къси черти от живота и дейността му, София, печ. Хр. Г. Данов (1923)

1922

 1. П. Н. Райков, Александър Христов Летопис на Българската Академия на Науките за години 1918, 1919 и 1920, София, Печ. С. М. Стайков (1922) с. 66-68

1919

 1. Е. Иванов, Иван Н. Гюзелев, Летопис на Българската Академия на Науките за годините 1915, 1916 и 1917, София, Придворна печатница (1919) с. 156-160

Web