Bulgarian English
 
Начало
Физици
Документи
Апарати
Книги
Снимки
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 29.07.2009
Променен: 06.03.2014

Колекции
Книги
Списания
Статии

КОЛЕКЦИИ
ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА

Милко Борисов

Александър Ваврек

Йосиф Рангелов

Светла Пакева

Чавдар Палев, академик


1993

М. Младенович, М. Якшич, История класичне физике. За ученике средних школа, Београд, 1993.

ХІХ век

Ф. Розенбергер, Очерки по истории физики, том І, ІІ, ІІІ 1-2 вып., С. Петербург, 1883, 1886, 1892, 1894.