Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден 29.7.2009
Променен 13.2.2019
Колекции
Книги
Списания
Статии
КОЛЕКЦИИ
ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА


Милко Борисов

Александър Ваврек

Йосиф Рангелов

Светла Пакева

Чавдар Палев, академик

Богомил Ковачев, професор
1993

М. Младенович, М. Якшич, История класичне физике. За ученике средних школа, Београд, 1993.

ХІХ век

Ф. Розенбергер, Очерки по истории физики, том І, ІІ, ІІІ 1-2 вып., С. Петербург, 1883, 1886, 1892, 1894.