Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден 5.11.2009
Променен 30.7.2020

Колекции
Книги
Списания
Статии
КОЛЕКЦИЯ
ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
НА АКАД. ЧАВДАР ПАЛЕВ
  1. Вадим Сафонов, Гумбольдт, Москва, Молодая Гвардия, 1959, 192 стр.

  2. Ч. Палев, М. Матеев, С. Теодорова, Христо Я. Христов, Унив. изд., София, 1995


Начало