Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден 12.2.2019
Променен 30.7.2020

Колекции
Книги
Списания
Статии
КОЛЕКЦИЯ
ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
на проф. Богомил Ковачев
  1. Г. Гурев, Системы мира от древнейшие времена до наших дней, Москва, 1950

  2. У. Франкфурт, Очерки по истории специальной теории относительности, Москва, 1961

  3. Б. Левин, Происхождение земли и планет, Наука, Москва, 1964

  4. В. Рыдник, Поле, Жизнь замечательных идеи, Знание, Москва, 1976

  5. С. Селешников, История календаря и хронология, Наука, Москва, 1977

  6. Хрестоматия по истори физики, классическая физика, Минск, 1979

  7. Обьединенный институт ядерных исследований, фотоалбум, Дубна, 1980 (с. 7, снимка с Иван Златев; с. 13, снимка с Х. Я. Христов)

  8. И. Колчински, А. Корсун, М. Родригес, Астрономи, Биографична енциклопедия, Наука и изкуство, 1982

  9. Д. Банвил, Доктор Коперник, Отечествен фронт, София, 1985

  10. Историко-астрономические исследования, Наука, Москва, 1987


Начало