Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари

Създаден 29.7.2009
Променен 30.7.2020

Колекции
Книги
Списания
Статии
КОЛЕКЦИЯ
ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
НА ЙОСИФ РАНГЕЛОВ

1976

  1. Ф. А. Медведев, Французская школа теории функции и множеств на рубеже ХІХ-ХХ вв., АНСССР, Институт Истории Естествознания и техники, Изд. Наука, Москва, 1976, 230 стр.

  2. П. С. Кудрявцев, Максвелл, Просвещение, Москва, 1976

    Начало