Bulgarian Българска академия на науките Институт по физика на твърдото тяло English
ДИМИТЪР МУТЕВ

    Радиопредаване за д-р Димитър Мутев, излъчено по програма "Нощен хоризонт" на Българското национално радио с участието на Марина Младенова и телефонно включване на доц. д-р Ганка Камишева на 14 януари 2014 година.


Запис от предаването

Д И С Е Р Т А Ц И Я    П О    Ф И З И К А
1842

   

Част І    Част ІI    За психрометъра на Август    Епикриза    Обяснение на фигурите    Животопис    Тези    Фигури

Литература
 1. Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев – живот и дейност, сп. Наука, 30(1) 62-65 (2020)

 2. Г. Камишева, Мястото на д-р Димитър Мутев в "Ранните пътища на българската модерност", Светът на физиката (4) 406-412 (2018)

 3. В. Андреев, Дисертацията на Димитър Муте и началото на българските изследвания по физическите науки, В: сб. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност", Унив.изд. Св.Кл. Охридски, София, 2017, с. 65-78

 4. Ю. Николова, Панакидата и философът (спорът Сава Радулов – Димитър Мутев). В: Ранните пътища на българската модерност, СУ, 2017, с. 120-132

 5. О. Маджарова-Чавдарова, Д-р Димитър Мутев и създаването на печатница и библиотека в Болград. В: Ранните пътища на българската модерност, СУ, 2017, с. 103-119

 6. Т. Тодорова, Димитър Мутев – основател и редактор на списанието Български книжици (1858 – 1862), Ранните пътища на българската модерност, СУ, 2017, с. 133-143

 7. С. Дойнов, Първата българска гимназия. В: Ранните пътища на българската модерност, СУ, 2017, с. 79-86

 8. Т. Караиванова, Възходът на Болградската гимназия (1859–1863). В: Ранните пътища на българската модерност, СУ, 2017, с. 87-95

 9. Н. Караиванов, Трагичните събития в Болград през ноември 1860 година и д-р Димитър Мутев. В: Ранните пътища на българската модерност, СУ, 2017, с. 96-102

 10. К. Станева, П. Стойчева, М. Пилева (съст.), Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност, Сборник с материали от национална научна конференция, София, 21 ноември 2014, СУ, София, 2017

 11. М. Младенова, Нови документи, сведения и догадки за Елена Мутева и д-р Димитър Мутев. В: Елена и Димитър Мутеви: Ранните пътища на българската модерност, СУ, 2017, 13-64

 12. М. Младенова, Елена Мутева (1829-1854) Едно закъсняло завръщане, София, 2014

 13. Г. Камишева, 180 години от рождението на първия учен метеоролог българин Д-р Димитър Стефанов Мутьев (4 септември 1818–13 януари 1864). Светът на физиката, 1998, № 2, с. 145-148

 14. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Първата българска дисертация по физика и нейният автор д-р Димитър Мутев, Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, изд. Народна просвета, София (1985) с. 165-208

 15. М. Борисов, Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев и българската физика. – Природа (1) 77-82 (1984); (2) 68-73 (1984)

 16. Превод от латински на български език
  Н. Бъчварова, Димитър Мутев и неговата дисертация, Известия на държавните архиви, кн. 44, 1982, с. 141 – 189

Начало

Създаден: 19 септември 2011 г.
Променен: 19.04.2022 г.