Bulgarian Българска академия на науките Институт по физика на твърдото тяло English
ДИМИТЪР МУТЕВ
Д И С Е Р Т А Ц И Я   П О   Ф И З И К А
1842

<–    –>

Част І    Част ІІ    За психрометъра на Август    Епикриза     Обяснение на фигурите    Животопис    Тези    Фигури

    Превод от латински на български език
Н. Бъчварова, Димитър Мутев и неговата дисертация, Известия на държавните архиви, кн. 44, 1982, с. 141 – 189

Начало

Създаден: 19 септември 2011 г.
Променен: 3 януари 2018 г.