Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 4.4.2012
Променен 15.11.2019

Биография
Недка Маринова Спасова
21.07.1944 – †29.03.2003

Родена: е в Шумен.

Обучение:

Следва физика във Физическия факултет на Софийския университет (1962–1967). Дипломира се с първия випуск на новосъздадената специалност "Астрономия".

Защитава дисертация на тема "Ярки червени звезди в сферичните звездни купове М3, М5, М15 и М92" в Института по астрономия при Българската академия на науките (1978).

Научни изследвания:

В областта на астрофизиката на сферични звездни купове има около 70 научни статии.

Изследва оптиката на 2-метровия телескоп на Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Участва в наблюдателната програма в RC-фокус.

Последните 10 години от живота си прекарва в старата университетска астрономическа обсерватория в Борисовата градина.

Професионален опит:


След дипломирането си работи две години като асистент по астрономия в Пловдивския университет.

В Института по астрономия при БАН е научен сътрудник (от 1970), ст.н.с. ІІ ст. (от 1987), научен секретар (1989–1993), председател на Научния съвет (1995–1999), директор (през 1995).

Педагогически опит:

Води упражнения към курса по Звездна астрономия на студентите астрономия в Софийския университет (1972–1976).

Тя е хоноруван преподавател в катедрата по астрономия на Софийски университет (1989–1996), където чете специален курс "Звездни купове и асоциации".

В Югозападния университет "Св. Неофит Рилски" чете основния курс по астрономия за физици и е била ръководител на няколко дипломанти и един докторант.

Използвана литература:

  1. Недка Маринова Спасова (21.07.1944–29.03.2003), Астрономически календар за 2004, 121-122 (2003)

Начало