Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 4 април 2012 г.


Ст.н.с. ІІ ст. Д-р
Недка Маринова Спасова
21.07.1944 – †29.03.2003

Родена: е в Шумен.

Обучение:

    Следва физика във Физическия факултет на Софийския университет (1962 - 1967). Дипломира се с първия випуск на новосъздадената специалност "Астрономия".

    Защитава дисертация на тема "Ярки червени звезди в сферичните звездни купове М3, М5, М15 и М92" в Института по астрономия при Българската академия на науките (1978).

Научни изследвания:

    В областта на астрофизиката на сферични звездни купове има около 70 научни статии.

    Изследва оптиката на 2-метровия телескоп на Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Участва в наблюдателната програма в RC-фокус.

    Последните 10 години от живота си прекарва в старата университетска астрономическа обсерватория в Борисовата градина.

Професионален опит:

    След дипломирането си работи две години като асистент по астрономия в Пловдивския университет.

    В Института по астрономия при БАН е научен сътрудник (от 1970), ст.н.с. ІІ ст. (от 1987), научен секретар (1989 - 1993), председател на Научния съвет (1995 - 1999), директор (през 1995).

Педагогически опит:

    Води упражнения към курса по Звездна астрономия на студентите астрономия в Софийския университет (1972 - 1976).

    Тя е хоноруван преподавател в катедрата по астрономия на Софийски университет (1989 - 1996), където чете специален курс "Звездни купове и асоциации".

    В Югозападния университет "Св. Неофит Рилски" чете основния курс по астрономия за физици и е била ръководител на няколко дипломанти и един докторант.

Използвана литература:

  1. Недка Маринова Спасова (21.07.1944 – 29.03.2003), Астрономически календар за 2004 г., 121-122 (2003)

Начало