Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 14.10.2013
Променен 9.12.2019

Биография
Атанаска Спасова Андреева
(1947 – 13.07.2013)
Научни изследвания

Научните направления по които доц. д-р Атанаска Андреева работи са биофизика (Biophysics of light reactions of photosynthesis) и спектроскопия на кондензираната материя (Raman and fluorescence spectroscopy of photosynthetic pigments: chlorophylls, carotenoids ).

Професионален опит

Доцент д-р Атанаска Андреева е основоположник на направление биофизика на фотосинтезата в катедрата по физика на кондензираната материя при Физическия факултет на Софийския университет. Тя е ръководител на катедрата от 2007 до 2011

През периода 2000 – 2001 година ръководи проект № 392/2000 с фонда за научни изследвания на Софийския университет на тема "Spectral properties of long wavelength pigments in Photosystem I complexes of higher plants".

През периода 2001 – 2002 година ръководи проект № 414/2001 с фонда за научни изследвания на Софийския университет на тема "Changes in the structural organization of thylakoid membranes from pea mutants with modified chlorophyll content".

През периода 2004 – 2005 година ръководи проект № 24/2004 с фонда за научни изследвания на Софийския университет на тема "Raman and fluorescence spectroscopy of thylakoid membranes".

През периода 2005 – 2006 година ръководи проект № 44/2004 с фонда за научни изследвания на Софийския университет на тема Changes in spectral properties, conformational state and content of carotenoids in Photosystem I complexes under different light intensities".

През периода 2005 – 2008 година тя ръководи проект № 11/2005 с Националния фонд за научни изследвания на тема: "Spectral properties, content and configurational states of carotenoid molecules and their dynamic changes in non-photochemical thermal dissipation of light energy in photosynthesis"

Преподавателска дейност

Доц. Атанаска Андреева е ръководител на дипломните работи на С. Божиков, “Анализ на нискотемпературната флуоресценция на комплекси на фотосистема I” (2000), К. Стоичкова, “Енергетичен пренос в тилакоидни мембрани на мутанти на грах с променена структурна организация” (2001), К. Димова, “Влияние на магнезиевите йони върху eнергетичния пренос в тилакоидни мембрани на мутанти на грах с променена структурна организация” (2003), М. Михайлова, “Флуоресцентни характеристики на светосъбиращ комплекс II с различна степен на агрегация“ (2005), Б. Вапирова, “Моделиране на процеса нефотохимично гасене в светосъбиращ комплекс на фотосистема II” (2006)

Социална дейност

Доц. д-р Атанаска Андреева е дългогодишен член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България.

Публикации

 1. M. Velitchkova, S. Abarova, D. Lazarova, K. Stoitchkova, D. Stanoeva, A. Andreeva, "Protective effect of histidine against pigment photobleaching in Photosystem I particles". J. Opt. &Adv. Mat. 11 (2009) 1230-1233

 2. A. Andreeva, K. Stoitchkova, S. Abarova, M. Busheva, "Effect of structural changes in Photosystem II supercomplexes on their fluorescence properties", J. Opt. &Adv. Mat. 11 (2009) 1234-1237

 3. A. Andreeva, S. Abarova, K. Stoitchkova, M. Busheva, "Model for fluorescence quenching in light harvesting complex II in different aggregation states", Eur.Biophys. J. 38 (2009) 199-208

 4. A. Andreeva, M Velitchkova, "Resonance Raman studies of carotenoid molecules within photosystem I particles", J. Biotech. & Biotechnol. Eq., 23 (2009) 488-492

 5. A. Andreeva, A. Popova, "Integration of b-carotene molecules in small liposomes", J. of Physics: Conf. Series 253 (2010) 012066

 6. A. Andreeva, M. Busheva, K. Stoitchkova, I. Tzonova, "Photoinduced changes in photosystem II pigments", J. of Physics: Conf. Series 253 (2010) 012065
 7. A. Andreeva, I. Apostolova, M. Velitchkova, "Temperature dependence of resonance Raman spectra of carotenoids", Spectrochim. Acta, Part A: Mol. and Biomol. Spectrosc. 78 (2011) 1261-1265

 8. A. Andreeva, S. Abarova, K. Stoitchkovа, .M. Velitchkova, "Light induced changes in Raman scattering of carotenoid molecules in Photosystem I particles", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering,), Volume: 6604, 14th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Editor(s): Peter A. Atanasov, Tanja N. Dreischuh, Sanka V. Gateva, Lubomir M. Kovachev , ISBN: 9780819467423, art. no. 66042M. (2007)

 9. A. Andreeva, B. Vapirova, M. Busheva, "Laser fluorescence spectroscopy of the light harvesting complex II in different aggregation states", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, , Volume: 6604, art. no. 66042C (2007).

 10. A. Andreeva, S. Abarova, K. Stoitchkova, R. Picorel, M. Velitchkova, "Selective Photobleaching of Chlorophylls and Carotenoids in Photosystem I Particles under High-Light Treatment", Photochem. Photobiol., 83, 1301-1307 (2007).

 11. K. Stoitchkova, O. Zsiros, T. Javorfi, T. Pali, A. Andreeva, Z. Gombos and G. Garab, "Heat- and light-induced reorganizations in the phycobilisome antenna of Synechocystis sp. PCC 6803. Thermo-optic effect", Biochim. Biophys. Acta - Bioenergetics, Vol. 1767, 750-756 (2007)
 12. A. Andreeva, M. Velitchkova, "Resonance Raman Spectroscopy of Carotenoids in Photosystem I Particles", Biophys. Chem. 114, 129-135 (2005)
 13. A. Andreeva, K. Stoitchkova, M. Busheva, E. Apostolova, Sz. Varkonyi, G and Garab, "Resonance Raman Spectroscopy of Xanthophylls in Pigment Mutant Thylakoid Membranes of Pea", Biopolymers (Biospectroscopy) 74 (1-2), 87-91 (2004)

 14. A. Andreeva, K. Stoitchkova, M. Busheva, E. Apostolova, "The Energy Distribution Between Chlorophyll-Protein Complexes of Thylakoid Membranes from Pea Mutants with Modified Pigment Content I. Changes Due to the Modified Pigment Content", J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 70, 153-162 (2003)

 15. A. Andreeva, K. Stoitchkova, "Resonance Raman spectroscopy investigation of xanthophylls in the major photosynthetic light-harvesting complex of higher plants", Meeting in Physics, vol. 4 34-39 (2003)

 16. K. Stoitchkova, A. Andreeva, "Main Bands In Low Temperature Fluorescence Spectra of Thylakoid Membranes of Higher Plants", Annual Reports of Sofia Univesity "St Kliment Ohridski" vol. 95, (2002), 45-56

 17. A. Andreeva, M. Velitchkova, "Polarized Fluorescence Spectroscopy of Oriented Isolated Spinach Photosystem I Particles", Photosynthetic Research 65, 15-28 (2000)

 18. M. Busheva, A. Andreeva, E. Apostolova, "Effect of modification of light-harvesting complex II on fluorescence properties of thylakoid membranes of Arabidopsis thaliana", J. Photobiol. Photochem.B: Biology 56, (2000) 78-84

Използвана литература

 1. Некролог, Светът на физиката (4) с. 476 (2013)

Начало