Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги


МемоариСъздаден: 10.7.2006
Променен: 08.8.2014

Академик
ВЕНЦЕСЛАВ ХАРАЛАМБИЕВ АНДРЕЙЧЕВ
(23.02.1941 – 12.04.2001)

Роден: Роден е в Плевен.

Обучение:

Завършва езикова гимназия в Ловеч (1959). Учи в Техническия университет в Дрезден от 20 септември 1966 година. Специализира физика на атомното ядро в Централния институт за ядрени изследвания в Росендорф. Получава научните степени: доктор по физика (PhD-1970) и доктор на науките (DSc-1974). Издадена му е диплома № 15584 на 20 март 1973 година.

Научни изследвания:

Изучава структурата на атомното ядро. Изследва абсолютните вероятности за преходи в екзотични ядра, които се използват като галактически хронометри и термометри в модерната астрофизика.

Създава обобщен метод на центъра на тежестта, с който се правят серийни измервания на субнаносекундни времена на живот на ядрени състояния.

Професионален опит:

Работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика от 1975 година. Ръководи проблемна група по Ядрена спектроскопия и сектор Ядрена физика и астрофизика.

Награди:

В Българската академия на науките е избран за член-кореспондент (1989) и академик (1995).

Публикации:

В. Андрейчев, АБСОЛЮТНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ В НЕЧЕТНЫХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЯДРАХ, Физика элементарных частиц и атомного ядра (1976) т. 7, Вып. 4, с. 1039-1079

Използвана литература:

  1. Ч. Стоянов, П. Петков, Л. Костов, ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПРЕХОДИ В АТОМНИТЕ ЯДРА – СРЕДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЯДРЕНАТА СТРУКТУРА, Светът на физиката (2003) кн. 2

  2. Ч. Стоянов, Х. Протохристов, XIV МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА ПО ФИЗИКА НА АТОМНОТО ЯДРО, НЕУТРОННА ФИЗИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА, Светът на физиката (2002) кн. 1

  3. ВЕНЦЕСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ АНДРЕЙЧЕВ (1941 - 2001), Светът на физиката (2001) кн. 3, с. 290

Начало