Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 10.7.2006
Променен 23.2.2021

Биография
ВЕНЦЕСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ АНДРЕЙЧЕВ
(23.02.1941 – 12.04.2001)Роден е в Плевен.

Обучение

Завършва езикова гимназия в Ловеч (1959)

Учи в Техническия университет в Дрезден от 20 септември 1966 година

Специализира физика на атомното ядро в Централния институт за ядрени изследвания в Росендорф

Доктор по физика (1970) и доктор на физическите науки (1974) диплома № 15584 от 20 март 1973 година

Научни изследвания

Изучава структурата на атомното ядро. Изследва абсолютните вероятности за преходи в екзотични ядра, които се използват като галактически хронометри и термометри в модерната астрофизика

Създава обобщен метод на центъра на тежестта, с който се правят серийни измервания на субнаносекундни времена на живот на ядрени състояния

Професионален опит

Работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика от 1975 година

Избран е за старши научен сътрудник І степен (професор 1983)

Ръководи проблемна група по Ядрена спектроскопия и сектор Ядрена физика и астрофизика

Гост професор в Университета Ню Джърси, САЩ (1980-1982)

Член на научния съвет на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

Член и председател на експертната комисия по физика към Фонда за научни изследвания

Награди

Българската академия на науките го избира за член-кореспондент (1989) и действителен член (1995)

Публикации

  1. В. Андрейчев, АБСОЛЮТНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ В НЕЧЕТНЫХ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЯДРАХ, Физика элементарных частиц и атомного ядра (1976) т. 7, Вып. 4, с. 1039-1079

Използвана литература

  1. Ч. Стоянов, П. Петков, Л. Костов, ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПРЕХОДИ В АТОМНИТЕ ЯДРА – СРЕДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЯДРЕНАТА СТРУКТУРА, Светът на физиката (2003) кн. 2

  2. Ч. Стоянов, Х. Протохристов, XIV МЕЖДУНАРОДНА ШКОЛА ПО ФИЗИКА НА АТОМНОТО ЯДРО, НЕУТРОННА ФИЗИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА, Светът на физиката (2002) кн. 1

  3. ВЕНЦЕСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ АНДРЕЙЧЕВ (1941-2001), Светът на физиката (2001) кн. 3, с. 290

  4. Х. Протохристов, Ч. Стоянов, Академик ВЕНЦЕСЛАВ АНДРЕЙЧЕВ, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 211-212

Начало