Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 1.10.2022
Променен 4.10.2022

Биография
Йордан Петров Малиновски
(03.06.1923 – 12.03.1996)Роден в Сливен

Обучение

Завършва Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1948 година

Кандидат на химическите науки (1958)

Доктор на науките (1969)

Професионален опит

Работи като научен сътрудник (асистент) във Физическия институт при Българската академия на науките (1949–1958)

В Института по физикохимия е избран за старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) (1959–1963) и старши научен сътрудник І степен (професор) (1963)

Йордан Малиновски е създател и пръв директор на Централната лаборатория по фотопроцеси при БАН (ЦЛАФОП) от 1967 до 1992 година (днес Институт по оптични материали и технологии)

Българската академия на науките го избира за член-кореспондент през 1979 година и за академик (действителен член) през 1989 година

Председател на Българската академия на науките (1991–1996)

Научни изследвания

В областта на физикохимията изследва фотографския процес и израстването на кристали

Наgrади

Получава Димитровска награда (1971)

Орден Народна република България III степен

Орден Кирил и Методи II степен

Медал 1300 години България

Медал 100 години БАН

Публикации

Йордан Малиновски има 150 научни публикации и 24 авторски свидетелства с 33 патента

Смята, че "науката не се дели на фундаментална и приложна – има наука и приложение на науката“ [В. Платиканова, 2008]

 1. Й. Малиновски, Упътвания за упражнения по физикохимия за химици, София, Наука и изкуство (1950)

 2. Й. Малиновски, Химия и фотография, София, Народна просвета (1962)

 3. Д. Иванов, Р. Каишев, Н. Пенчев, Й. Малиновски, Н. Мареков, Химическа номенклатура правила за номенклатура в неорганичната химия, органичната химия и физикохимията, приета от Международния съюз по чиста и приложна химия, София, БАН (1964)

 4. Й. Малиновски, Изказване на председателя Й. Малиновски пред Общото събрание на БАН, Списание на БАН (1-2) 5-11 (1994)

Използвана литература

 1. Р. Каишев, Академик Йордан Малиновски на 70 години, Списание на БАН (2) 92-93 (1993)

 2. Академик Йордан Малиновски in memoriam, Списание на БАН (1) с. 5 (1996)

 3. В памет на академик Йордан Малиновски, прощални слова, Списание на БАН (3) 87-91 (1996)

 4. А. Буров, 80 години от рождението на академик Йордан Малиновски, Списание на БАН (3) 61-64 (2003)

 5. Осемдесет и пет години от рождението на академик Йордан Малиновски, Списание на БАН (4) 59-61 (2008)

 6. В. Платиканова, 85 години от рождението на акад. Йордан Малиновски и 40 години от основаването на Централната лаборатория по фотопроцеси при БАН, Информационен Бюлетин на БАН (8) 14-15 (2008)

 7. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, Академично издателство "Проф. Марин Дринов" (2008) с. 208

Начало