Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 3.3.2021
Променен 4.3.2021
Биография
Андрей Василев Апостолов
(13.12.1935 – 03.04.2020)Роден  в София

Обучение

Учи езикова гимназия в Ловеч (до 1954) и физика в Софийския университет (1954-1959)

В Софийския университет защитава кандидатска дисертация на тема "Магнитни и кристалографски свойства на някои йонни съединения" (1969)

В Българската Академия на Науките защитава дисертация за доктор на науките на тема "Магнитни и кристалохимични свойства на някой редкоземни съединения" (1975)

Специализира в Националния център по ниски температури и в Лабораторията на Луи Неел по магнетизъм в Гренобъл, Франция (1963-1964 и 1967-1968)

Научни изследвания

Извършва магнитни и структурни изследвания в областта на физика на кондензираната материя

Професионален опит

Работи в управлението за геоложки проучвания (1959-1960) и в ЗЕПЕ

Във Физико-математическия факултет на Софийския университет е хоноруван асистент (01.02.1960-1961), асистент (1960-1966), старши асистент (1966-1969) и главен асистент (1969-1971)

Избран е за доцент (1971) и професор (1979)

В Софийския университет е ръководител на катедрата по физика на твърдото тяло (1980-1993), земастник декан на Физическия факултет (1972-1974 и 1975-1977), главен научен секретар (1983-1985), заместник ректор,

Член на Научния съвет на Международната лаборатория по силни магнитни полета и ниски температури във Вроцлав (1973-1991)

Главен технически съветник и директор на мисия на ЮНЕСКО в Заир (1974-1975), пълномощен министър (1974-1975) и професор в Националния университет на Заир (1974)

Преподавателска дейност

Води курсове по Опитна физика (1965-1971), Магнитни свойства на твърдото тяло (1975-1982) и Физика на твърдото тяло (1980)

Публикации

  1. А. Апостолов, Ръководство за лабораторни упражнения по рентгеноструктурен анализ (1969)

  2. А. Апостолов и др., Магнетизъм (1978)

  3. А. Апостолов, Експериментални методи на физиката на твърдото тяло (1983)

  4. А. Апостолов, Биомагнетизъм (1987)

  5. А. Апостолов и др., Приложна рентгенография (1988)

  6. А. Апостолов, Физика на кондензираната материя (1988, 2000)

  7. А. Апостолов, И физик на този свят, Унив. изд., София (2007)

Използвана литература

  1. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, БАН, София (2008) с. 175

Начало