Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 23.2.2021
Променен 25.2.2021

Биография
Асен Джаков
(1942 – 2004)
Роден

Асен Джаков е роден в Пловдив

Обучение

Специализира в Нидерландия (1979)

Научни изследвания

Работи в областта на йонната имплантация

Професионален опит

В Института по електроника при Българската академия на науките е научен сътрудник

Използвана литература

Ч. Стоянов (ред.), 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) с. 233

Начало