Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 15.7.2015
Променен 16.1.2020

Биография
Александър Янков Спасов
(16.05.1934 – 10.04.2015)
Роден в Русе.

Обучение

Завършва с докторска степен специалност радиотехника в Москва

Научни изследвания

Проф. дфн Александър Спасов работи в областта на свръхпроводниковата и крио електрониката
Ръководи десетки национални договори в това число и с министерството на отбраната
В областта на научното приборостроене под него ръководство са проектирани и разработени над 30 прибора

Административна дейност

В Института по електроника при Българската академия на науките Александър Спасов ръководи проблемна група по нелинейни параметрични явления (1972 - 1990)
Той основава и ръководи Лабораторията по свръхпроводникова и крио електроника (1990–2002)
Бил е заместник директор (1973–1978) и директор на Института над 15 години (1978–1993)
По съвместителство е ръководил Института по микроелектроника (1979–1986)

Награди

  1. Орден Кирил и Методи (1975)

  2. Званието Заслужил деятел на науката (1983)

  3. Орден Червено знаме на труда (1984)

Използвана литература
  1. Некролог от Института по електроника - БАН

Начало