Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден:15.7.2015

Биография
Александър Янков Спасов
(16.05.1934 – 10.04.2015)

Роден в Русе.

Обучение

    Завършва с докторска степен специалност радиотехника в Москва.

Научни изследвания

    Проф. дфн Александър Спасов работи в областта на свръхпроводниковата и крио електрониката.
    Ръководи десетки национални договори в това число и с министерството на отбраната.
    В областта на научното приборостроене под него ръководство са проектирани и разработени над 30 прибора.

Административна дейност

    В Института по електроника при Българската академия на науките Александър Спасов ръководи проблемна група по нелинейни параметрични явления (1972 - 1990).
    Той основава и ръководи Лабораторията по свръхпроводникова и крио електроника (1990 - 2002).
    Бил е заместник директор (1973 - 1978) и директор на Института над 15 години (1978 - 1993).
    По съвместителство е ръководил Института по микроелектроника (1979 - 1986).

Награди

  1. Орден Кирил и Методи (1975)

  2. Званието Заслужил деятел на науката (1983)

  3. Орден Червено знаме на труда (1984)

Използвана литература

  1. Некролог от Института по електроника - БАН

Начало